Geslacht veranderen

Algemeen

Je staat als man ingeschreven bij de burgerlijke stand en je wilt als vrouw ingeschreven zijn. Of andersom. Je kunt de inschrijving laten veranderen in de gemeente waar je geboren bent. Je hoeft daarvoor niet naar een rechter.

Voorwaarden

 • Je bent 16 jaar of ouder.
 • Je hebt een deskundigenverklaring (zie het kopje Deskundigenverklaring).
 • Nadat je geslacht gewijzigd is, vervang je alle officiĆ«le documenten (zoals rijbewijs, paspoort) waarin je geslacht en/of voornaam staan.

Hoe werkt het?

 • Je maakt via telefoonnummer 14 033 een afspraak met de Burgerlijke Stand voor op het stadhuis.
 • Je overhandigt de deskundigenverklaring en vraagt of de geboorteakte aangepast kan worden.
 • Je kunt meteen je voornaam veranderen. Als je dit later doet, gaat dat via de rechtbank.
 • Na de geslachtswijziging zijn je paspoort, Nederlandse identiteitskaart en rijbewijs niet meer geldig, omdat die informatie niet meer klopt. Die documenten moet je daarna dus vervangen.

Kosten

Geen

Meenemen naar de afspraak

Voor de wijziging heb je nodig:

 • een geldig legitimatiebewijs
 • een deskundigenverklaring waaruit blijkt dat je de overtuiging hebt tot het andere geslacht te behoren. Deze verklaring is afgegeven door een aangewezen deskundige. De verklaring mag maximaal 6 maanden oud zijn.

Deskundigenverklaring

Een deskundigenverklaring komt van een arts of psycholoog met wie je gesprekken hebt gehad. Dit is bijvoorbeeld gebeurd in:

 • het Kennis- en Zorgcentrum voor genderdysforie van het VU medisch centrum (VUmc) in Amsterdam
 • het Genderteam van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) in Groningen
 • het Genderteam van het Curium en Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) in Leiden

Artsen en psychologen die deze verklaring mogen afgeven, staan in het CIBG. Het CIBG houdt gegevens bij over zorgverleners. Je kunt opzoeken of jouw arts of psycholoog hiervoor is aangewezen op de website van het CIBG.