Geslacht veranderen

Algemeen

Je staat als man ingeschreven bij de burgerlijke stand en je wilt als vrouw ingeschreven zijn. Of andersom.

Je kunt het laten aanpassen in de gemeente waar je geboren bent. Je geslacht wordt dan gewijzigd op je geboorteakte. Daarna wordt ook je geslacht gewijzigd in de BRP (Basisregistratie Personen). Je hoeft daarvoor niet naar een rechter.

Voorwaarden

 • Je bent 16 jaar of ouder.
 • Je hebt een deskundigenverklaring (zie kopje Deskundigenverklaring).

Hoe werkt het?

 • Je maakt via telefoonnummer 14 033 een afspraak met de Burgerlijke Stand voor op het stadhuis.
 • Je overhandigt de deskundigenverklaring en dient een verzoek tot wijziging van het geslacht (en eventueel de voornamen) in. De geboorteakte wordt direct aangepast. DIt kan alleen in je geboorteplaats. 
  • Als je in Amersfoort woont wordt de BRP ook direct gewijzigd. 
  • Als je niet in Amersfoort woont, dan wordt er door de gemeente waar je geboren bent een bericht verstuurd naar je woongemeente zodat zij de BRP kunnen wijzigen.
 • Je kunt meteen je voornaam veranderen. Als je dit later doet, gaat dat via de rechtbank.
 • Na de geslachtswijziging zijn je paspoort, Nederlandse identiteitskaart en rijbewijs niet meer geldig, omdat die informatie niet meer klopt. Die documenten kun je in je woongemeente vervangen. In sommige gevallen heb je recht op een vergoeding voor je nieuwe identiteitsbewijs.

Kosten

Geen

Meenemen naar de afspraak

Voor de wijziging heb je nodig:

 • een geldig legitimatiebewijs
 • een deskundigenverklaring waaruit blijkt dat je de overtuiging hebt tot het andere geslacht te behoren. Deze verklaring is afgegeven door een aangewezen deskundige. De verklaring mag maximaal 6 maanden oud zijn.

Deskundigenverklaring

Een deskundigenverklaring komt van een arts of psycholoog met wie je gesprekken hebt gehad. Dit is bijvoorbeeld gebeurd in:

 • het Kennis- en Zorgcentrum voor genderdysforie van het VU medisch centrum (VUmc) in Amsterdam
 • het Genderteam van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) in Groningen
 • het Genderteam van het Curium en Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) in Leiden

Artsen en psychologen die deze verklaring mogen afgeven, staan in het CIBG. Het CIBG houdt gegevens bij over zorgverleners. Je kunt opzoeken of jouw arts of psycholoog hiervoor is aangewezen op de website van het CIBG.