Geboorte aangeven

Heb je een kindje gekregen? Gefeliciteerd! De aangifte van geboorte doe je zo snel mogelijk, maar uiterlijk de derde dag na de geboorte, in de gemeente waar het kind geboren is. Bij de gemeente Amersfoort kan dat op twee manieren: digitaal of door langs te komen bij de publieksbalie op het stadhuis.

Geboorte aangeven

Online aangifte doen

Online aangifte van de geboorte doen kan als één van de onderstaande situaties voor jou geldt:

 • Je bent getrouwd of hebt een geregistreerd partnerschap
 • Je bent als duomoeder getrouwd of hebt een geregistreerd partnerschap en het kind is voor de geboorte erkend
 • Je hebt het kind erkend voor de geboorte
 • Er is geen andere ouder bekend

Als je online geboorteaangifte doet, mag je zelf je kindje bijschrijven in je trouwboekje of partnerschapsboekje.

Afhandeling

Als de aangifte akkoord is, verwerken wij deze tot een geboorteakte. Daarna wordt je kind in de Basisregistratie personen (BRP) van de woongemeente van de moeder ingeschreven. Vervolgens brengt de gemeente waar het kind woont (overheids)instanties op de hoogte van de geboorte. Je ontvangt van ons een kopie van de geboorteakte van je kind.

Om digitaal aangifte te doen heb je nodig:

 • DigiD
 • Als dat van toepassing is een erkenningsakte ongeboren kind of akte van Naamskeuze

GEBOORTE AANGEVEN

Aangifte doen bij de publieksbalie

Aangifte bij de publieksbalie kan alleen op afspraak. Je maakt de afspraak online of door te bellen met telefoonnummer 14 033. Neem het volgende mee:

 • een geldig identiteitsbewijs
 • een trouw- of partnerschapsboekje (niet verplicht)
 • de datum en het tijdstip van de geboorte
 • de voornaam of -namen van je kind
 • een afschrift erkenning ongeboren vrucht (als dat van toepassing is)

AFSPRAAK MAKEN

De volgende personen kunnen aangifte doen:

 • de vader, moeder of meemoeder van het kind
 • iemand die bij de geboorte aanwezig was
 • de eigenaar van de woning waar de geboorte was
 • het hoofd of een gemachtigde van de inrichting waar het kind geboren is (bijvoorbeeld een ziekenhuis of gevangenis)

Na de geboortedag moet je binnen drie dagen aangifte doen, waarvan twee werkdagen. De geboortedag telt niet mee.

Voorbeeld:

 • Het kind is op maandag geboren: doe uiterlijk donderdag aangifte.
 • Het kind is op zaterdag geboren: doe uiterlijk dinsdag aangifte.
 • een geldig legitimatiebewijs (paspoort, Nederlands rijbewijs, identiteitskaart of verblijfsvergunning)
 • een geldig legitimatiebewijs van je partner als je niet gehuwd bent/geen geregistreerd partnerschap hebt (paspoort, Nederlands rijbewijs, identiteitskaart of verblijfsvergunning)
 • de geboortedatum, geboortetijd en voornamen van het kind
 • als de ouders getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, kan het kind in het trouw- of partnerschapsboekje bijgeschreven worden. Als je dit wilt, neem dan het boekje mee
 • bewijs van erkenning, als het kind van tevoren is erkend in een andere gemeente. Lees meer over de erkenning.


Geen
 • De man die getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder die het kind heeft gedragen, is automatisch de juridische ouder van het kind.

 • Een man of vrouw die niet getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder die het kind heeft gedragen, moet erkennen.

Juridisch ouderschap bij twee vrouwen

Ben je getrouwd met een vrouw of hebt je een geregistreerd partnerschap met een vrouw? En krijg je samen een kind? Dan geldt het volgende:

 • Degene die het kind niet heeft gedragen, wordt juridisch moeder van het kind als je bij de geboorteaangifte een anonieme donorverklaring (een verklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting) toont. Erkenning is dan niet nodig. Het kind krijgt automatisch de geslachtsnaam van de duomoeder, of dezelfde geslachtsnaam als het andere gezamenlijke kind.

 • Is er sprake van een bekende donor, dan kan de vrouw die het kind niet gedragen heeft, het erkennen. Bij de erkenning van het eerste gezamenlijke kind kun je de geslachtsnaam van het kind kiezen. Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.
 • Kijk voor meer informatie over gezag op de website Rechtspraak.nl.

Als je kind in het buitenland is geboren, doe je aangifte in de geboorteplaats in het buitenland.

Openingstijden Burgerzaken

De afdeling Burgerzaken werkt alleen op afspraak.
Ook afhalen van paspoort, ID-kaart of rijbewijs kan alleen nog op afspraak.

Let op! Maak voor het juiste product of de juiste dienst een afspraak.

Voor algemene vragen; info@amersfoort.nl

Bekijk de sluitingsdata.

Bezoekadres

Stadhuisplein 1 3811 LM Amersfoort