Naamgebruik veranderen

Algemeen

Je kunt na je huwelijk of partnerschapsregistratie de achternaam van je partner gebruiken. Overheidsinstanties gebruiken in brieven de achternaam die je gekozen hebt.

Zelf doorgeven

De verandering van naamgebruik gaat niet automatisch in na het huwelijk of partnerschapregistratie. Je moet het zelf doorgeven. Ook na echtscheiding of beëindiging partnerschap moet je zélf aangeven of je anders aangeschreven wilt worden.

De verandering geldt alleen voor brieven van instanties die gebruik maken van de Basisregistratie Personen (BRP). Dat zijn bijvoorbeeld de gemeente, de belastingdienst of je pensioenfonds.

Jouw officiële, eigen achternaam verandert niet door het veranderen van je naamgebruik. In officiële documenten zoals je paspoort, rijbewijs, trouwboekje en op uittreksels van de gemeente staat altijd je eigen achternaam. Je kunt wel de achternaam van je partner op je legitimatiebewijs laten vermelden.

Geef de wijziging online door. Je hebt daarvoor DigiD nodig.

Aanvragen

Veranderingen die mogelijk zijn

  • je eigen achternaam
  • de achternaam van je echtgenoot, echtgenote of geregistreerd partner
  • de achternaam van je echtgenoot, echtgenote of geregistreerd partner vóór de eigen achternaam
  • de achternaam van je echtgenoot, echtgenote of geregistreerd partner na de eigen achternaam

Kosten

Geen

Voornaam of achternaam veranderen