Ambitie duurzame woningbouw Amersfoort

Algemeen

Amersfoort groeit. De ambitie is om 1.000 woningen per jaar (tot 2030) te bouwen. Woningen die betaalbaar zijn, gezond voor de mens en goed voor de planeet. Dat betekent zonder uitputting van grondstoffen en zonder uitstoot van CO2 en stikstof. Er moet de komende jaren dus veel veranderen in de manier waarop er gebouwd wordt en de materialen waarmee dat gebeurt.

Convenant Toekomstbestendig Bouwen en leidraad

Om woningen op een duurzame en toekomstbestendige manier te bouwen, heeft Amersfoort op 29 september 2022 samen met de andere marktpartijen het convenant Toekomstbestendig Bouwen provincie Utrecht getekend.

Dit convenant brengt de belangrijkste duurzaamheidsthema’s samen en biedt een kader voor opdrachtgevende en opdrachtnemende partijen om de duurzaamheidsambities in de woningbouwopgave te integreren.  De thema’s waarop afspraken gemaakt worden zijn:

  • Energieneutraal bouwen
  • Circulair bouwen (o.a. bio-based en hout)
  • Natuurinclusief bouwen
  • Biodiversiteit
  • Gezonde leefomgeving
  • Duurzame mobiliteit

De andere ondertekenaars komen uit de provincie Utrecht en Flevoland en de regio Amsterdam: het deel van Nederland waar 30 procent van de woningbouwopgave gerealiseerd moet worden.

Het convenant is te vinden op Toekomstbestendigbouwen.nl. Dit platform wordt ook gebruikt om kennis te delen.

De afspraken over duurzame woningbouw sluiten aan op het beleid dat staat in de leidraad. Deze leidraad/handreiking is een hulpmiddel om jouw weg te vinden in alle (spel)regels. Het document is opgesteld in april 2020. We proberen het zo actueel mogelijk te houden. De laatste versie is van augustus 2021. Je kunt de leidraad hieronder downloaden.

Amersfoort gaat voor goud

Per thema (afhankelijk van het gebied en aanwezige mogelijkheden) is er onderscheid gemaakt in 3 verschillende niveaus: Brons, Zilver en Goud. Brons zit dicht tegen het wettelijk minimum aan, zilver stijgt daar bovenuit en goud is echt een koplopers-ambitie.

Per onderwerp wordt beschreven wat het doel is, welke indicatoren daar onderdeel van uitmaken en welke normen passen bij brons, zilver en goud.  De bedoeling is dat het convenant als basis in alle nieuwe projecten wordt meegenomen.

Het projectplan moet voldoen aan het convenant Toekomstbestendig Bouwen. Er wordt vroegtijdig, dus in het uitwerkingsvoorstel, een duurzaamheidsvisie met energieconcept opgesteld. Hierin is onderzocht op welke wijze invulling wordt gegeven aan het convenant.

Luister hier naar een podcast over toekomstbestendig bouwen, waarin o.a. wethouder Astrid Janssen vertelt over de ambities van de Gemeente Amersfoort. 

Op tijd in gesprek

Naast de praktische informatie maakt de leidraad ook duidelijk dat het belangrijk is om in een vroeg stadium na te denken over het thema duurzaamheid. Hoe eerder je met architecten, ontwikkelaars, toeleveranciers en anderen het gesprek aangaat, hoe makkelijker en goedkoper het wordt.

De vraag begint al bij de oriëntatie van de woningen/woongebouw, de gebouwvorm, het ontwerp, de omgeving, tot aan de keuze voor de installatie en de bouwmaterialen.

Als gemeente denken we graag met je mee en kunnen we waar mogelijk onze expertise inbrengen. Zo zorgen we samen dat Amersfoort alle kansen voor een duurzame groei benut.

Contact

Heb je vragen of opmerkingen over de leidraad? Dan horen we dat graag. Mail naar samenduurzaam@amersfoort.nl.

Inspirerende voorbeelden

Op het platform Amersfoort Duurzaam staan voorbeelden van duurzame inwoners en ondernemers in Amersfoort.