Bouwen en renoveren

Algemeen

Amersfoort werkt aan een toekomstbestendige en duurzame stad. Duurzaam en toekomstbestendig bouwen en renoveren zijn hier een belangrijk onderdeel van. Duurzame bouwprocessen zijn vaak ingewikkeld. Er zijn veel elementen om rekening mee te houden.

De 4 pijlers

Het Amersfoorts beleid rondom duurzaam bouwen en renoveren bestaat uit 4 pijlers:

 • Energietransitie
 • Circulaire economie
 • Klimaatadaptatie, groen en natuurinclusief
 • Duurzame mobiliteit

Deze onderwerpen staan hieronder toegelicht.

Energietransitie

Belangrijk uitgangspunt is dat nieuwbouw energieneutraal wordt gerealiseerd. Zie de Raadsinformatiebrief op de website met bestuurlijke stukken.

Concrete maatregelen zijn bijvoorbeeld

 • isolatie, daarvoor gelden bij verbouw minimale waarden volgens het bouwbesluit

 • ledverlichting

 • warmtepomp

 • PV-panelen

Gemeente Amersfoort heeft een leidraad voor duurzame nieuwbouw. Die geeft onder andere antwoord op de volgende vragen: Wat betekent duurzame nieuwbouw? Aan welke maatregelen moet ik dan denken? Wat zijn landelijke eisen en waar gaan we als gemeente nog een stapje verder?

Circulaire economie

Denk aan de volgende concrete maatregelen:

 • Voorkomen verspilling bouw- en sloopafval. Los maken, scheiden en bewust afvoeren;

 • toepassen hergebruikte en biobased materialen;

 • nadenken over toekomstwaarde van de materialen. Materiaalpaspoort, andere toepassingen, Losmaakbaar, geen giftige stoffen.

De gemeente Amersfoort heeft een leidraad voor circulair slopen. Hierin staan onder andere praktische tips voor iedere ontwikkelaar, projectleider, bouwer en sloper.

Klimaatadaptatie, groen en natuurinclusief

Denk aan de volgende concrete maatregelen:

 • Voorkomen wateroverlast en verdroging. Voor het toegevoegde verhard oppervlak moet het hemelwater binnen het plangebied worden verwerkt (o.a. 44mm/uur zonder berging op straat); 

 • verminderen hittestress. Groene daken en bomen;

 • bevorderen biodiversiteit. Onderzoek flora en fauna, nestelvoorzieningen.

Gemeente Amersfoort heeft een Richtlijn klimaatbestendige bouw.

Duurzame mobiliteit

Denk aan de volgende concrete maatregelen:

 • laadvoorzieningen elektrisch vervoer

 • deelmobiliteit

Meer informatie

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor verduurzaming van jouw onderneming? Stuur een e-mail naar duurzaamondernemen@amersfoort.nl. Wij nemen zo snel mogelijk contact op.

Meer weten over duurzaam ondernemen? Het platform AmersfoortDuurzaam.nl staat vol met  voorbeelden van duurzame inwoners en ondernemers in Amersfoort.