Leidraad voor circulair slopen

Algemeen

Amersfoort groeit. Volgens het Deltaplan van de gemeente met 1.000 woningen per jaar om zo tegemoet te komen aan de vraag. Dat doen we met aandacht voor verschillende woonwensen en inkomens en voor onze omgeving en de kwaliteiten van onze stad. En juist met het oog op de leefbaarheid nu en in de toekomst, doen we dat duurzaam en waar mogelijk circulair. Zowel bij de bouw, omgeving als bij de sloop.

Waarom circulair slopen

De ervaring is dat er in élk project waardevolle bouwproducten zitten die op een andere plek hergebruikt kunnen worden. Daarmee wordt sloopafval grondstof. Dat betekent wel dat je niet meteen gaat slopen, maar eerst de tijd neemt om deze waardevolle producten te inventariseren, te demonteren en te verkopen.

Kosten

Circulair slopen hoeft de sloopkosten niet te verhogen. In sommige gevallen kan het zelfs tot een kleine sloopkostenbesparing leiden. Meer circulair slopen is ook een meer milieuverantwoord begin van een project. Weggooien van waardevolle bouwproducten is weinig verantwoord, of anders gezegd, zonde. Gelukkig zijn er ook steeds meer ontwikkelaars, bouwers en slopers die hier aandacht voor hebben.

Minimale eisen en aanpak

Duurzaam bouwen begint vaak bij duurzaam slopen. In de leidraad voor circulair slopen staan we stil bij de minimale eisen en de aanpak waar Gemeente Amersfoort volgt. Dat doen we met 11 tips, opgesteld door Repurpose, in samenwerking met een aantal bekende sloopbedrijven.

Download de leidraad

Leidraad voor circulair slopen in Amersfoort