AZC Barchman Wuytierslaan

Algemeen

Het azc in onze stad is een gezinslocatie met 300 plekken.

Reguliere opvang

Dit waren vooral uitgeprocedeerde gezinnen, maar Amersfoort heeft de ambitie om toe te groeien naar een AZC voor kansrijke asielzoekers. Daarom vangen we intussen ook steeds meer gezinnen en alleenstaande volwassenen op die nog wachten op hun procedure, status of woning.

80 van de opvangplekken zijn gereserveerd voor alleenstaande, minderjarige vluchtelingen. Onder hen zijn ook de jongeren die eerder in een hotel in Amersfoort Noord waren ondergebracht. De jongeren zijn veelal kansrijk als het gaat om een verblijfsvergunning en een toekomst opbouwen in Nederland. Ze krijgen begeleiding en gaan naar school. Daar krijgen ze naast taalles ook praktijkgerichte vakken om de mogelijkheid op doorstroming naar vervolgonderwijs te versterken en de integratie te bevorderen.

Meer informatie lees je in het collegebericht en in de RaadsInformatieBrief.

Tijdelijke uitbreiding AZC

Naast de gezinslocatie aan de Barchman Wuytierslaan is sinds 19 december 2022 een tijdelijke opvang geopend voor nog eens 300 asielzoekers.

Termijn

Op dit moment is extra opvang van vluchtelingen nog steeds heel urgent. Deze nieuwe, tijdelijke locatie is maximaal 3 jaar beschikbaar.

Voor wie?

In de tijdelijke units gaat het om vluchtelingen die al asiel hebben aangevraagd. De laatste tijd komen asielzoekers die in Nederland asiel aanvragen, voornamelijk uit Afghanistan, Syrië, Eritrea, Irak, Iran en Turkije. 

Amersfoort en het COA hebben afgesproken om hier met name kansrijke asielmigranten op te vangen: mensen met een grote kans op een verblijfsvergunning, wat onder andere te maken heeft met het land van herkomst. Wanneer ze een verblijfsvergunning krijgen, willen provincie en Gemeente Amersfoort deze asielmigranten vervolgens laten doorstromen naar een woning in de regio Amersfoort. Want dan kan hun integratietraject meteen in het azc al starten. 

De eerste groep bestond voor een gedeelte uit gezinnen. Dat is ook het streven, maar er is geen garantie dat dit zo blijft. We zijn afhankelijk van de instroom en druk op Ter Apel. Van de eerste groep hadden al 130 mensen een verblijfsvergunning.

Oekraïners

Bij het azc gaat het om vluchtelingen die asiel hebben aangevraagd. Oekraïners hoeven geen asiel aan te vragen om hier opgevangen te worden. Zij verblijven daarom niet in azc-locaties.

Voorzieningen

Een unit bestaat uit een 2-persoonskamer en een 4-persoonskamer, een douche en een toilet. Het is ingericht met stapelbedden, kastruimte, een tafeltje met stoelen en een koelkastje.

Er zijn gemeenschappelijke keukens en wasmachines voor meerdere units. De bewoners krijgen leefgeld om zelf bijvoorbeeld boodschappen mee te doen in een naburige supermarkt of op de markt.

Ze kunnen gebruik maken van de gemeenschappelijke ruimtes in het hoofdgebouw: daar is een huiskamer voor vrouwen, een huiskamer voor mannen, een sportruimte en er zijn leslokalen voor taallessen. Buiten op het azc-terrein zijn ook sport en speelplekken.

Onderwijs en inburgeren

De kinderen kunnen naar de Taalschool voor basisonderwijs of voor voortgezet onderwijs. Wanneer ze voldoende Nederlands spreken, kunnen ze instromen op het reguliere onderwijs.

Normaliter mogen bewoners pas inburgeren, wanneer ze een huis toegewezen krijgen. Maar voor de groep die al aan Amersfoort is gekoppeld, onderzoeken we hoe zij zo snel mogelijk kunnen starten met hun inburgering. Zo mogelijk dus al vóórdat ze een verblijfsvergunning hebben. Denk daarbij aan: Nederlandse les of vrijwilligerswerk.

Spullen doneren of helpen?

Breng liever niet spontaan spullen langs. Kijk even op Hulp bieden | Gemeente Amersfoort hoe je het beste kunt helpen of doneren:

  • Fietsen (om bijv. naar de supermarkt te gaan) zijn zeer welkom, die mogen gewoon afgegeven bij de receptie van het azc.
  • Geen meubels: de units zijn ingericht en wegens brandgevaar mag er niet meer in de kamers staan.
  • Keukengerei: de keukens zijn voorzien van pannen. 

Ontwikkelingen

We krijgen vragen over hoe de samenwerking binnen alle ontwikkelingen in het gebied is. Extra soldaten op de Bernardkazerne, de westelijke ontsluiting, plannen Monseigneur Blom en ontwikkeling bij het Eemklooster?

Het klopt dat er veel ontwikkelingen zijn in dit deel van de stad en dat deze goed op elkaar afgestemd moeten worden. Bij de vaststelling van de visie Gezond Groen is dat ook als belangrijk punt genoemd. De gemeente zoekt uit hoe de afstemming van de verschillende projecten op elkaar verbeterd kan worden. Het planvormingstraject voor het Monseigneur Blomterrein en de tijdelijke uitbreiding van het azc sluiten op elkaar aan.

Contact