Bezwaar tegen beslissing gemeente

Algemeen

Je bent het niet eens met een beslissing van de gemeente en bij het besluit is aangegeven dat je hier bezwaar tegen kunt maken. De gemeente kijkt dan nog een keer naar een genomen beslissing. Bezwaar maken is kosteloos.

Termijn

Je geeft je bezwaar binnen 6 weken door. De 6 weken gaan in op het moment dat het besluit is verstuurd of bekendgemaakt. Deze datum vind je op de brief met het besluit of in de publicatie. Uitstel van de termijn wordt niet verleend.

Online bezwaar maken

Om online bezwaar te maken, heb je DigiD nodig. Ook heb je de brief nodig met het besluit of een kopie van de publicatie waartegen je bezwaar wilt maken.

Bezwaar maken

Bezwaar maken per post

Bezwaar maken per post kan ook. Schrijf dan een brief met daarin:

  • je naam, adres, telefoonnummer en bij voorkeur je e-mailadres
  • kopie van de beslissing waar je het niet mee eens bent of een kopie van de publicatie
  • de redenen waarom je het er niet mee eens bent
  • je handtekening en de datum

Stuur de brief naar:

Burgemeester en wethouders van Amersfoort
Postbus 4000
3800 EA Amersfoort

Na je bezwaar

Je krijgt een schriftelijke ontvangstbevestiging. Het duurt enige tijd om je bezwaarschrift te beoordelen en een beslissing te nemen. In de ontvangstbevestiging lees je hier meer over.

Wij sturen een kopie van het bezwaarschrift naar de andere partij(en) in de zaak, bijvoorbeeld de persoon die een vergunning heeft gekregen waar je het niet eens mee bent. Daarbij worden ook jouw naam, adres en woonplaats bekend bij de andere partij(en). Andere persoonsgegevens worden niet gedeeld.

Wij benaderen je om te beoordelen of er nog onduidelijkheden zijn, of er nog andere informatie relevant is en of er misschien een andere oplossing mogelijk is die jouw bezwaren wegnemen. Als een hoorzitting gewenst is, krijg je daarvoor een uitnodiging. Alle betrokken partijen kunnen tijdens een hoorzitting een mondelinge toelichting geven.

Beslissing op bezwaar

Wanneer wij je bezwaar hebben beoordeeld, krijg je een brief met de beslissing op je bezwaar. Daarin staat de beslissing die genomen is met inachtneming van je bezwaren en wat dat voor jou betekent. We leggen zo duidelijk mogelijk uit hoe de beslissing tot stand is gekomen. Ben je het hier niet mee eens, dan staat in de brief wat je verder kunt doen.

Situaties met spoed

In sommige spoedeisende situaties kan het zo zijn dat je niet kunt of wilt wachten tot er op je bezwaarschrift is beslist. Bijvoorbeeld als je bezwaar hebt tegen een vergunning om te bouwen en de vergunninghouder niet wil wachten met de bouw. Je kunt dan een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank. Hier zijn kosten aan verbonden. Je vraagt om een voorlopige voorziening bij:

Rechtbank Midden-Nederland
Team Voorlopige Voorzieningen
Postbus 16005
3500 DA Utrecht

Lees er meer over op de website Rechtspraak.nl.

Dwangsomregeling

Ook voor de gemeente gelden termijnen. Als er niet binnen een termijn is beslist, kun je aanspraak maken op een geldbedrag. Dit heet een dwangsomregeling.