Stationsgebied Amersfoort Centraal

Algemeen

Een stationsgebied met een goed functionerend Stationsplein, een fijne verblijfsruimte met een makkelijke toegang tot de fietskelder, veel groen, en een gastvrije en levendige route van station naar de binnenstad. Dat is de essentie van de gebiedsvisie Amersfoort Centraal, die de afgelopen tijd uitgewerkt is tot een voorlopig ontwerp (VO). Het Stationsgebied is straks een gebied voor alle Amersfoorters. En is een welkomstportaal voor bezoekers aan onze stad.

Tijdelijk groen

Eind maart 2023 zijn er op het viaduct over de Ponlijn aan de Stationsstraat/Stationsplein de wilde Roos en de witte Dazzler geplant in een aangelegd groenvak. De wilde Roos en de witte Dazzler zijn bloeiende winterharde planten. Ook is er een kleurrijk bloemenmengsel van eenjarige-akkerbloemen ingezaaid. Om het gebied al wat gezelliger en aantrekkelijker te maken is dit vak met planten voorlopig aangelegd. 

Voorlopig ontwerp Stationsgebied

Je kunt het voorlopig ontwerp hieronder downloaden:

Spoorateliers en bijeenkomsten

De inloopbijeenkomst over het Stationsgebied op 13 maart 2023 was goed bezocht. Mensen konden daar hun mening geven over verschillende onderwerpen. Voor de zomer van 2023 laten we je weten voor welke uitwerking we kiezen en hoe we dat gaan doen.

Animatie

Nieuwsgierig naar hoe het stationsgebied er uit komt te zien? Bekijk de impressie in de video:

Animatie Stationsplein Amersfoort Centraal

Herontwikkeling rechtbankgebouw

In april 2023 zijn 3 marktpartijen geselecteerd voor de verkoopfase van het oude rechtbankgebouw aan het Stationsplein. In deze fase mogen de 3 marktpartijen een aanbieding doen voor de herontwikkeling.


De 3 marktpartijen zijn:

  • NEOO Vastgoed B.V.
  • AM B.V.
  • Revolve Development B.V., in combinatie met Boelens de Gruyter

Ontwikkelkader

De gemeenteraad heeft op 29 november 2022 het ontwikkelkader vastgesteld voor de verkoop van het rechtbankgebouw. Daarin staan de ambities voor dit pand beschreven en waaraan een partij die dit gebouw koopt en (ver)bouwt, moet voldoen. Denk aan duurzaamheid, de functies, de bereikbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit. Maar zeker ook de participatie met de omgeving is een belangrijk aspect bij de verkoop van dit pand.

Visitekaartje van Amersfoort

Het rechtbankgebouw moet een visitekaartje van Amersfoort worden. Een blikvanger voor het Stationsplein: een gebouw dat straks meteen de aandacht trekt als mensen het NS-station uitlopen over het fietsloze stationsplein richting het centrum.  Kortom: Een aantrekkelijke, levendige en groene entree voor stad. Ook moet het rechtbankgebouw straks veranderen in een modern en duurzaam gebouw met de charme van Amersfoort.

Wat gaat dit pand doen voor de stad?

Eén van de ambities is dat het pand een duurzame uitstraling en een hoge architectonische kwaliteit krijgt. Hiermee realiseren we een iconisch visitekaartje.

De bebouwing en de openbare ruimte moeten elkaar versterken. Je krijgt het gevoel dat de stad hier al begint en niet pas in de binnenstad. Ook het vergroten van de dynamiek, de bedrijvigheid en de levendigheid zijn van belang. Denk hierbij aan een uitnodigende entree van het gebouw dat open is en geen blinde muur.

Een belangrijk uitgangspunt in het ontwikkelkader is om op een respectvolle wijze de karakteristieken van de wijk achter dit gebouw, het Bergkwartier, eer aan te doen.

Uitgangspunten

Een energieneutraal gebouw met behoud van de basisfunctie kantoren. Toch worden kleinschalige hoogwaardige woonfuncties niet uitgesloten. De ruimtelijke opbouw van de lanen achter het gebouw met groene voortuinen, eenduidige groene hagen, trottoir en bermen met bomen wordt doorgetrokken tot aan het Stationsplein. Zo wordt de sfeer van de groene lanen geïntegreerd in het plangebied en sluiten beide werelden goed aan op elkaar. Het gebouw krijgt aan de zijde van het station een groene uitstraling.

Bereikbaarheid en verkeersveiligheid

Parkeren moet op eigen terrein en niet in de woonwijk, met de nadrukkelijke opgave om een deel van het parkeren op te lossen via deelmobiliteit (MaaS) of op geschikte parkeervoorzieningen in de omgeving zoals De Argonaut.

Vrachtverkeer moet op eigen terrein kunnen keren of laden/lossen aan de voorzijde (Stationsplein) als dat veilig kan. (Vracht)verkeer dat het parkeerterrein van de locatie op- en afrijdt, moet goed zicht hebben. 

We zijn op zoek naar een partij die aantoonbaar een creatieve oplossing heeft voor de parkeervraag. De leefbaarheid en verkeersveiligheid van de locatie en de omgeving van de oude rechtbank is dan geborgd.

Earth Valley

Met Earth Valley wil de gemeente op deze plek graag bedrijven zien gevestigd die kennis en innovatie in het domein van geodata, mobiliteit, watermanagement, architectuur en stedenbouw en duurzaamheid verder uitbouwen. Dus een aantrekkelijke plek waar startende, doorgroeiende en gerenommeerde bedrijven samenwerken, voorzieningen delen en kennis uitwisselen met onderzoeksinstituten en onderwijsinstellingen. Dit past in de ambitie om de innovatiekracht duurzaam te versterken en daarmee de economische kracht van de regio Amersfoort.

Betrokkenheid buurt

Een vertegenwoordiging van omwonenden via de stichtingen SOJOB en de 4 Lanen geven advies aan de beoordelingscommissie over de aanbiedingen. Op deze manier krijgt het participatieproces een vervolg. Naast de omwonenden adviseert ook een vertegenwoordiging van de ondernemers op het Stationsplein de commissie. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit is ook vertegenwoordigd. Een van de dingen waar goed naar wordt gekeken, is de impact op het beschermd stadsgezicht.

Planning

De gemeenteraad heeft op 29 november 2022 het ontwikkelkader vastgesteld. De verkoopprocedure met de selectiefase start begin 2023. In april 2023 zijn 3 partijen gekozen die een aanbieding mogen doen. Het 3e kwartaal 2023 zal de procedure zijn doorlopen en kunnen we een winnende partij kiezen.

ProRail bouwt fietskelder

ProRail bouwt de fietskelder. De gemeente draagt hier financieel aan bij. Een impressie van de fietskelder is hierboven te zien in de video van het stationsgebied. De fietskelder krijgt een ruime, goed toegankelijke entree aan de Kersenbaan/Smallepad. Vanaf het Stationsplein komt een comfortabele entree met rolpaden. Er komt ook een directe toegang naar de stationshal. De stalling biedt ruimte aan zo’n 5.000 fietsen, waarvan ruim 400 OV-fietsen zullen zijn.

Planning

Todo

1ste kwartaal 2023

Todo

Aanbesteding

Todo

3de kwartaal 2023

Todo

Voorbereidende werkzaamheden

Todo

Zomer 2024

Todo

Start bouw (tot 2026)

ProRail zal naast de fietsenstalling de komende jaren ook de sporen en het station van Amersfoort vernieuwen. Een totaaloverzicht vind je op de website prorail.nl/amersfoort. Of bekijk de overzichtskaart bij ProRail.

Amersfoort Gezond Centraal

De gebouwen aan het stationsplein en de route naar de binnenstad hebben impact op de hele omgeving. Veelal zijn daar bedrijven gevestigd. Dat zorgt voor een wat zakelijk straatbeeld op ooghoogte. Om het gebied aantrekkelijker te maken, is er aandacht nodig voor het gebruik en het “leven” in de (grote) gebouwen. Partners in het gebied hebben een manifest ondertekend voor meer levendigheid in deze zone. Kijk voor meer informatie op www.amersfoort.nl/gezond-centraal

Stadshart Amersfoort

We willen een levendig en aantrekkelijk stadshart met winkels, horeca en culturele voorzieningen van hoge kwaliteit. Nu en in de toekomst. Daarom willen we meer bewoners, werkenden, bezoekers en toeristen in en rond het stadshart aantrekken.

Dat bereiken we onder andere door een goed bereikbaar stadshart met meer aantrekkelijke plekken. Het gaat om het Stationsgebied, de Binnenstad, Zonnehof en Langs Eem en Spoor (Wagenwerkplaats, Trapezium, Eemplein, De Nieuwe Stad en Kop van Isselt).

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in het Stationsgebied? Meld je aan voor de nieuwsbrief Stationsgebied.

Aanmelden