De Nieuwe Poort

Veel verkeersdeelnemers vinden De Nieuwe Poort een ingewikkelde rotonde. Naast de rijbaan voor auto’s is er een busbaan, de fietsers en voetgangers komen van 2 kanten en ze zijn voor afslaande auto’s lastig te zien. Er is in de afgelopen jaren al veel onderzoek gedaan op welke manier zowel de verkeersveiligheid als de verkeersdoorstroming op de rotonde beter kan. Dat is niet eenvoudig. De onafhankelijke procesbegeleiders van SOAB zijn tussen april 2021 en februari 2022 bezig geweest om samen met stakeholders oplossingsrichtingen te bedenken. Naast veiligheid is bereikbaarheid van belang. De Nieuwe Poort is een belangrijk knooppunt in het westelijk deel van Amersfoort. Met de nieuwbouw ontwikkelingen wordt het ook nog eens drukker. Een goede doorstroming is daarom van belang.

De Nieuwe Poort

SOAB heeft een ‘eindrapport van de studiefase’ opgeleverd. Hieronder is het volledige rapport te vinden.

Eindrapport studiefase DNP

De onafhankelijke procesbegeleiders van SOAB hebben het Eindrapport studiefase DNP opgeleverd.

Voorkeursvarianten

Op basis van gemaakte afwegingen komt SOAB met 2 oplossingsvarianten, als meest kansrijke en duurzame verkeersoplossing. Het gaat om een variant met een kruising en om een variant met een aangepaste rotonde. De rotonde variant bestaat uit 2 varianten; een variant met een open tunnelbak en een variant met een gesloten tunnelbak.

Reacties op voorkeursvarianten

In de periode van 16 februari tot en met 6 maart 2022 was het mogelijk om te reageren op de 2 voorkeursvarianten. De binnengekomen reacties hebben we (anoniem) gebundeld en zijn hieronder te vinden. Ook heeft de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) een reactie per brief gestuurd. De binnengekomen reacties nemen we mee bij de verdere uitwerking van de varianten.

Variant de Wit (kruispunt)

Schets verkeerskruising gezien vanaf De Nieuwe Poort


Schets verkeerskruising gezien vanaf De hogeschool Utrecht


Schets verkeerskruising gezien vanaf het Mercure Hotel


Schets verkeerskruising gezien vanaf het nieuwe Stadhuis


  Variant voorrangsplein (aangepaste rotonde) - gesloten tunnelbak

  Schets voorrangsplein met gesloten tunnelbak gezien vanaf De Nieuwe Poort


  Schets voorrangsplein met gesloten tunnelbak gezien vanaf de Hogeschool Utrecht


  Schets voorrangsplein met gesloten tunnelbak gezien vanaf het Mercure Hotel


  Schets voorrangsplein met gesloten tunnelbak gezien vanaf het nieuwe Stadhuis


  Variant voorrangsplein (aangepaste rotonde) - open tunnelbak

  Schets voorrangsplein met open tunnelbak gezien vanaf De Nieuwe Poort


  Schets voorrangsplein met open tunnelbak gezien vanaf de Hogeschool Utrecht


  Schets voorrangsplein met open tunnelbak gezien vanaf het Mercure Hotel


  Schets voorrangsplein met open tunnelbak gezien vanaf het nieuwe Stadhuis


  Ideeënboek

  De onafhankelijke procesleiders van SOAB hebben in de afgelopen maanden met veel verschillende stakeholders gesproken en samengewerkt. SOAB heeft van verschillende inwoners en organisaties oplossingen en suggesties ontvangen. Al deze input is samengebracht in een ideeënboek. Ook de ideeën opgehaald in voorafgaande onderzoeken zijn hierin opgenomen, zodat het gelijk een totaal overzicht is.

  Animatie

  Er is een animatie gemaakt over De Nieuwe Poort:

  Helaas is het niet mogelijk om deze video te bekijken aangezien u Marketing Cookies heeft geblokkeerd. Voor meer informatie kunt u terecht op onze Cookies pagina. U kunt deze video alsnog bekijken op YouTube.

  Langs Eem en Spoor

  De ontwikkeling van het gebied Langs Eem en Spoor (De Wagenwerkplaats, Trapezium, het Eemplein, De Nieuwe Stad en de Kop van Isselt) tot woon- en werkgebied doet de druk op De Nieuwe Poort de komende jaren alleen maar toenemen. Tot 2030 worden hier zo’n 5500 woningen worden gebouwd. Ook dan moet het gebied toegankelijk blijven.

  Digitale kaart

  De ontwikkeling van Langs Eem en Spoor is te bekijken in een digitale kaart: Langs Eem en Spoor.

  Planning

  De onafhankelijke procesbegeleiders van SOAB zijn sinds april 2021 samen met stakeholders bezig geweest om oplossingsrichtingen te vinden voor De Nieuwe Poort. Dat is gelukt! In het eindrapport van SOAB staan twee voorkeursvarianten.

  Het opgeleverde rapport van SOAB is een tussenstap om te komen tot de keuze van de definitieve oplossingsvariant. Hierbij wordt naar de vorm en invulling van De Nieuwe Poort gekeken alsmede naar de eventuele bijbehorende te nemen maatregelen zoals verbetering van fiets-wandelverbindingen en de ontsluiting van het westelijk deel van het Soesterkwartier.

  In 2022 gaan we deze oplossingsvarianten nader bekijken en tegen elkaar afwegen op verschillende thema’s, zodat de gemeenteraad daar een keuze uit kan maken voor de verdere uitwerking naar een ontwerp.

  Historie en documenten

  Al sinds 2015 wordt onderzoek gedaan naar De Nieuwe Poort. Een oplossing is nodig om de verkeersveiligheid van de rotonde te verbeteren. Ook is het nodig om de verkeersdoorstroming te verbeteren.

  Documenten

  Bekijk het overzicht van documenten.

  Vragen

  Heb je vragen of wil jij je aanmelden voor de nieuwsbrief De Nieuwe Poort? Mail ons dan via denieuwepoort@amersfoort.nl.


  Contact

  Liesbeth van Doorn en Wim Noordhoff (projectleiders)

  E-mail: denieuwepoort@amersfoort.nl

  14 033

  Nieuwsbrief

  Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen rond De Nieuwe Poort en meldt u nu aan voor de nieuwsbrief.