Jeugdhulp

Algemeen

Wat moet je doen als je je zorgen maakt over de ontwikkeling van je kind? Of als je vragen hebt over opvoeden? Of als er spanningen zijn in je gezin? Of als je als jongere thuis of op school problemen ervaart of niet lekker in je vel zit?

Waar kan ik terecht?

Dan kun op verschillende plekken terecht. Begin dichtbij je eigen situatie. Is er een vraagbaak of hulp op de kinderopvang of op school? Bijvoorbeeld een intern begeleider, de jeugdarts van de GGD die op school langs komt of een mentor. Of deel je zorgen met het consultatiebureau. Er is vaak een inloopspreekuur voor ouders van kinderen van 0-12 jaar. Ook welzijnsorganisatie Indebuurt033 biedt ondersteuning voor kinderen, jongeren en gezinnen.

Je kunt ook contact opnemen met het wijkteam. Zij bieden hulp en ondersteuning aan huis als het bijvoorbeeld gaat over je gezin, opvoeden, echtscheiding of huiselijk geweld. En ook bij je huisarts kun je terecht. In de huisartsenpraktijk werkt vaak een praktijkondersteuner, speciaal voor jeugd met psychische klachten, die met je mee denkt. 

Trek op tijd aan de bel, dat voorkomt dat het probleem groter wordt. Maar praat ook met mensen uit je eigen omgeving. Hoe kunnen zij met je meedenken of je helpen? 

Specialistische jeugdhulp

Als het wijkteam, de huisarts, de praktijkondersteuner jeugd of de jeugdarts van de GGD denkt dat er extra hulp nodig is, dan krijg je mogelijk een verwijzing voor specialistische jeugdhulp. Vanaf 1 januari 2024 wordt die specialistische hulp geboden door MetMaya. 

Je komt pas bij MetMaya terecht als de problemen of vragen van een kind, jongere of ouder niet kunnen worden opgelost door ondersteuning en begeleiding via bijvoorbeeld school, de kinderopvang, het wijkteam, welzijnswerkers, de huisarts of praktijkondersteuner. Je kunt je dus niet zelf aanmelden bij MetMaya.

Al specialistische jeugdhulp in 2023?

Kreeg jij of je kind in 2023 specialistische jeugdhulp en loopt de hulp door in 2024? Dan houd je de jeugdhulporganisatie die je al hebt zodat je daar je traject kan afronden.

Meer info? Hulp en ondersteuning regio Amersfoort