Voorschoolse educatie

Algemeen

In Amersfoort bestaan peutergroepen voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar waarin extra aandacht is voor de taalontwikkeling van een kind. Hier wordt gewerkt volgens de uitgangspunten van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).

Voor wie

De peutergroepen voor voorschoolse educatie zijn bij een aantal kinderdagverblijven en peuterspeelzalen in de stad. Of je kind in aanmerking komt voor voor- en vroegschoolse educatie, bepaalt de arts of verpleegkundige van het consultatiebureau. Dit gebeurt tijdens het consultatiebezoek wanneer een kind 2 jaar oud is. Als een kind in aanmerking komt, dan krijgen de ouders de brief ‘Verklaring voor deelname aan VVE’ mee. Hiermee kunnen zij hun kind aanmelden bij een kinderdagopvang die voorschoolse educatie biedt.

Alles, dus speelmaterialen, voorleesboekjes, liedjes en spelletjes, is erop gericht om peuters zich goed te laten ontwikkelen op taalgebied. Bij voorschoolse educatie gaat een kind 16 uur per week naar een peutergroep, verdeeld over 3 of 4 dagdelen.

Meer informatie

Wil je meer weten over voor- en vroegschoolse educatie en of je kind hiervoor in aanmerking komt? Praat erover met je arts of verpleegkundige op het consultatiebureau of bekijk het filmpje

Voor informatie over de kosten kun je terecht bij de organisatie waar je kind geplaatst is of geplaatst gaat worden. Vertel bij de kinderopvang altijd dat je kind een ‘Verklaring voor deelname VVE’ heeft.

Plekken voor VVE in Amersfoort

De volgende organisaties hebben VVE-peutergroepen in Amersfoort. Bel of mail voor informatie over de kosten en de locaties of kijk op hun website.

Kinderopvang BijdeHandjes
VVE op locatie Koppel en locatie Liendert

telefoon: 0342 440 310
e-mail: peuteropvang@bijdehandjes.info
website: www.bijdehandjes.info

Kinderopvang Partou
VVE op alle peuteropvanglocaties

telefoon: 088 235 75 50
e-mail: info@partou.nl
website: www.partou.nl

Stichting Kinderopvang Amersfoort (SKA)
VVE op alle peuteropvanglocaties

telefoon: 033 470 1303
e-mail: info@ska.nl
website: www.ska.nl

Stichting KOALAH
VVE op locatie De Regenboog (Schothorst)

telefoon: 033 476 78 83
e-mail:
klantcontact@koalah.nl
website: www.koalah.nl 

Peutermonitor

De gemeente wil dat er voldoende plekken zijn voor kinderen die VVE nodig hebben en dat deze ook makkelijk te bereiken zijn. Om te weten waar kinderen wonen die VVE nodig hebben, maken we gebruik van de Peutermonitor. In deze monitor voeren het consultatiebureau en de kinderopvang gegevens van de peuters in. De gemeente ontvangt hiervan ieder kwartaal een anoniem rapport en kan met dat rapport het VVE-aanbod verbeteren. Meer weten hierover? Neem contact op met de gemeente.

Contact

Neem bij vragen contact op met Arina van Vulpen. Bel met 14 033 of stuur een e-mail naar al.vanvulpen@amersfoort.nl.