Jeugdzorg

Algemeen

Jongeren tot 18 jaar met problemen kunnen gebruik maken van de jeugdzorg. Er zijn verschillende vormen van jeugdhulp. Bijvoorbeeld hulp aan huis bij problemen in het gezin. De gemeente regelt de toegang tot de jeugdhulp.

Gemeente en jeugdzorg

De gemeente is verantwoordelijk voor:

  • Alle vormen van jeugdhulp. Dit is specialistische hulp, zoals jeugd-vb (jongeren met een verstandelijke beperking), jeugd-ggz (geestelijke gezondheidszorg) en jeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg).
  • De uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen.
  • De uitvoering van de jeugdreclassering.
  • Advies en verwerking van meldingen over huiselijk geweld en kindermishandeling.
  • Jeugdhulp in regio Amersfoort vanaf 2024

Het Wijkteam

Veel hulpvragen kan het Wijkteam beantwoorden. Zij helpen bijvoorbeeld met vragen over het vervoer van je kind naar een GGZ-behandelcentrum of naar andere locaties. In overleg met jou kan het Wijkteam ook onderdelen uit aanvullende zorg inschakelen. Jouw hulpvraag staat daarbij centraal. Voor sommige vragen kan het Wijkteam je terugverwijzen of doorverwijzen. Bijvoorbeeld naar de huisarts, het loket voor Jeugdhulpverlening of naar specialistische zorg en behandeling.

Dyslexie

Samenwerkingsverband de Eem (SWV de Eem) verzorgt ‘de poortwachtersfunctie’ voor dyslexiezorg in de regio Amersfoort. Dit betekent dat een aanmelding voor onderzoek naar ernstige enkelvoudige lees- en spellingproblemen (EED) loopt via SWV de Eem. SWV de Eem bekijkt het dossier dat door ouders en school wordt verzonden en geeft hierop een advies. Meer informatie is te vinden op website van SWV de Eem.

Zit je zoon of dochter al op de middelbare school en heeft hij of zij begeleiding nodig? Dan zijn de kosten voor jou.

Onafhankelijke vertrouwenspersoon

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben volgens de Jeugdwet recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Voor vragen en advies over jeugdhulp en voor ondersteuning bij klachten over de hulp. Daarvoor kun je terecht bij het AKJ: het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg. Deze ondersteuning is gratis. De vertrouwenspersonen van het AKJ zijn niet in dienst van de gemeente. Zie voor meer informatie www.akj.nl.