Jeugdzorg

Algemeen

Jongeren tot 18 jaar met problemen kunnen te maken krijgen met jeugdzorg. Dat is een verzamelnaam voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. De gemeente zorgt voor de uitvoering hiervan. Je kunt gebruik maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner en vertrouwenspersoon.

Jeugdzorg uitgelegd

Jeugdzorg is een verzamelnaam voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. 

  • Jeugdhulp gaat om alle vormen van hulp en ondersteuning. Van lichte hulp thuis of op school tot zeer intensieve zorg waarbij een kind niet meer thuis woont. 
  • Jeugdbescherming is aan de orde als de veiligheid en ontwikkeling van het kind ernstig bedreigd worden. 
  • Jeugdreclassering kan opgelegd worden als een jongere met de politie in aanraking is geweest en een proces-verbaal heeft gekregen.

Gemeente en jeugdzorg

De gemeente is verantwoordelijk voor:

  • de uitvoering van jeugdhulp
  • de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen
  • de uitvoering van de jeugdreclassering
  • advies en verwerking van meldingen over huiselijk geweld en kindermishandeling

Jeugdhulp in Amersfoort

Wat moet je doen als je je zorgen maakt over de ontwikkeling van je kind? Of als je vragen hebt over opvoeden? Of als er spanningen zijn in je gezin? Of als je als jongere thuis of op school problemen ervaart of niet lekker in je vel zit? Ga naar de webpagina over jeugdhulp. 

Uit huis?

Soms zijn ouders bang dat als ze hulp vragen hun kind uit huis wordt geplaatst. Alle hulp is er juist op gericht om de thuissituatie beter te maken zodat het kind daar veilig kan opgroeien. Een kind uit huis plaatsen, doen we liever niet. Dit gebeurt alleen als het thuis echt te onveilig blijft.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Heb je als inwoner van Amersfoort hulp of ondersteuning nodig? Dan krijg je te maken met de organisaties die dit aanbieden. Het kan fijn zijn als je daarbij niet alles alleen hoeft te doen. Maar dat iemand die onafhankelijk is met je meekijkt of meedenkt. Meer weten? Ga naar de website van Indebuurt033 of bel 033 – 204 86 77.

Onafhankelijke vertrouwenspersoon

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Dat is vastgelegd in de Jeugdwet. Voor vragen en advies over jeugdhulp en voor ondersteuning bij klachten over de hulp. Daarvoor kun je terecht bij JeugdStem, voorheen Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Deze ondersteuning is gratis. 

De vertrouwenspersonen van JeugdStem zijn niet in dienst van de gemeente. Kijk voor meer informatie op www.jeugdstem.nl.