Leerlingenvervoer

Algemeen

Ouders of verzorgers moeten er zelf voor zorgen dat hun kind iedere dag op school komt. In sommige situaties is dat lastig. Bijvoorbeeld als je kind door een beperking naar een speciale school gaat die een eind uit de buurt ligt. De gemeente kan dan mogelijk helpen met ‘leerlingenvervoer’.

Hieronder lees je in welke situaties je kind gebruik kan maken van leerlingenvervoer en hoe je leerlingenvervoer kunt aanvragen.

Voor wie is het leerlingenvervoer?

Leerlingenvervoer is voor leerlingen met een structurele handicap of voor leerlingen die een basisschool met bijzondere richting (op basis van geloof of levensovertuiging) bezoeken en hiervoor verder moeten reizen.

Een structurele handicap betekent dat de beperking langer dan 3 maanden duurt.

Een leerling kan mogelijk gebruik maken van leerlingenvervoer als de afstand tussen huis en school meer is dan 6 kilometer en waarbij een of meer van de volgende situaties geldt:

  • de leerling bezoekt het speciaal onderwijs (SO)
  • de leerling bezoekt het voortgezet speciaal onderwijs (VSO)
  • de leerling bezoekt een speciale school voor basisonderwijs (SBO)
  • de leerling bezoekt een basisschool met bijzondere richting (op basis van geloof of levensovertuiging) en moet hiervoor verder reizen

Voorwaarden

Of jouw kind in aanmerking komt voor leerlingenvervoer is afhankelijk van het volgende: 

  1. Dichtstbijzijnde toegankelijke school 

Leerlingenvervoer wordt toegekend naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school. 

Het kan zijn dat je zelf kiest voor een school die verder weg ligt. In dat geval krijg je alleen een vergoeding van de reiskosten tot aan de dichtstbijzijnde passende school.

  1. Afstand 

Je kind kan in aanmerking komen voor leerlingenvervoer als de afstand tussen je huis en de dichtstbijzijnde toegankelijke school méér is dan 6 kilometer. Dit geldt voor alle soorten scholen. De gemeente bepaalt de afstand met de routeplanner van de ANWB, via de kortste route met als voertuig de fiets. 

In bepaalde situaties kan een uitzondering gelden op de minimale afstand van 6 kilometer tussen thuis en school. De gemeente onderzoekt of dit in jouw situatie geldt.

Soorten vervoer

De gemeente beoordeelt of je kind in aanmerking komt voor leerlingenvervoer en welk soort vervoer nodig is. Daarbij ben je als ouder/verzorger op de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor de begeleiding naar de school.

Er zijn 4 soorten leerlingenvervoer:

Fiets 

Als je kind op de fiets (zelfstandig of onder begeleiding, kan ook achterop) naar school kan reizen, krijg je voor je kind een fietsvergoeding. Mogelijk ook voor de begeleider. 

Openbaar vervoer 

Is fietsen geen optie? Mogelijk kan je kind, zelfstandig of onder begeleiding, met het openbaar vervoer naar school reizen. In dat geval krijg je voor je kind een vergoeding voor een OV-abonnement. 

Eigen vervoer (auto)

Is fietsen of openbaar vervoer niet mogelijk? Dan kun je een vergoeding voor het gebruik van je eigen vervoer krijgen. Je zorgt dan zelf voor het brengen en halen van je kind. 

Aangepast vervoer (taxi)

Voor kinderen die niet op de fiets, met het openbaar vervoer of eigen vervoer naar school kunnen reizen, is aangepast vervoer mogelijk. Dit is vervoer met een taxibus van huis naar school en terug. 

Eigen bijdrage 

De gemeente berekent een eigen bijdrage als de leerling naar het speciaal basisonderwijs gaat (SBO) of naar een basisschool op basis van godsdienst of levensbeschouwing. De hoogte van de eigen bijdrage is: € 612,50 per jaar. Hiervoor kun je een vrijstelling aanvragen als je (gezamenlijk) inkomen lager is dan € 29.700, - per jaar. 

Aanvragen

Elk schooljaar doe je opnieuw een aanvraag voor leerlingenvervoer. De gemeente beoordeelt op basis van de aanvraag of je kind in aanmerking komt voor leerlingenvervoer en welk soort vervoer. 

Om leerlingenvervoer aan te vragen heb je DigiD nodig.

Dien je aanvraag voor het volgende schooljaar voor 1 juni in. Aanvragen die wij later ontvangen, kunnen wij mogelijk niet behandelen voor de eerste schooldag. Je bent dan in de eerste weken zelf verantwoordelijk voor het vervoer.

Aanvragen

Meesturen met je aanvraag

Zorg dat je de volgende stukken meestuurt met je aanvraag:

  • Een door de school ingevulde en ondertekende schoolverklaring. Met deze verklaring geeft de school aan dat jouw kind staat ingeschreven en geeft de school een advies over wat voor soort vervoer jouw kind nodig heeft.
  • Een kopie of schermafbeelding van een bankafschrift waarop je bankrekeningnummer en naam zichtbaar zijn.

Is je inkomen lager dan € 29.700,- per jaar en wil je vrijstelling vragen voor de eigen bijdrage? Stuur dan de meest recente inkomensverklaring van het (gezamenlijk) inkomen. Zie hiervoor de website van de Belastingdienst

Hulp bij de aanvraag

Vind je het lastig om de aanvraag zelfstandig in te vullen? Medewerkers van de Informatiewinkels van Indebuurt033 kunnen je helpen. Kijk op de website van Indebuurt033 voor adressen en openingstijden.

Na je aanvraag

Uiterlijk 8 weken na ontvangst van je complete aanvraag ontvang je van ons een brief met het besluit.

Wijzigingen doorgeven

Als de situatie van jouw kind verandert (verhuizing, andere school), stuur je een mail naar: leerlingenvervoer@amersfoort.nl

Mail ons ook als er geen leerlingenvervoer meer nodig is.

Contact

Je kunt met vragen altijd contact opnemen met het team Leerlingenvervoer via leerlingenvervoer@amersfoort.nl. Je kunt een terugbelverzoek achterlaten via 14033. Team leerlingenvervoer neemt dan contact met je op.

Klacht over vervoerder

Heb je een klacht over de vervoerder? Neem contact op met de vervoerder. Kom je er samen niet uit, mail je klacht dan naar leerlingenvervoer@amersfoort.nl.