Informatie over zorg

Algemeen

Op deze pagina vind je informatie over zorg en ondersteuning. Bijvoorbeeld over huishoudelijke hulp, de regiotaxi, jeugdzorg, kindermishandeling, zorgverzekering en persoonsgebonden budget.

Zorg en ondersteuning

Hulpmiddelen en aanpassingen aan je woning

Heb je vragen over noodzakelijke aanpassingen aan je woning? Wil je hulpmiddelen aanvragen? Heb je vragen over vervoer of wil je een pas voor de regiotaxi aanvragen? Wij helpen je graag verder. Bel naar telefoonnummer 14 033 en vraag naar Team Zorg. Of stuur een e-mail naar afdelingzorg@amersfoort.nl.

Hulp bij brieven en formulieren

Krijg je een brief van bijvoorbeeld de Belastingdienst en begrijp je die niet goed? Of heb je hulp nodig bij het invullen van een formulier, het aanvragen van een voorziening of het opzeggen van een abonnement? Dan kun je terecht bij Indebuurt033.

Huishoudelijke hulp

Vragen over huishoudelijk hulp

Kun je door je leeftijd, ziekte of handicap het huishouden niet meer zelfstandig doen? En lukt het ook niet (volledig) om dit via familieleden, buren of vrienden te regelen? Dan kun je mogelijk huishoudelijke ondersteuning krijgen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Neem hiervoor contact op het Wijkteam.

Nee, dat hoeft niet. Twee maanden voordat je indicatie afloopt, kun je bellen of e-mailen met het Wijkteam. Zij onderzoeken samen met jou welke hulp in het huishouden je nodig heeft.

Je krijgt geen waarschuwing als je indicatie afloopt. Je moet dit zelf in de gaten houden.

Bij HH1 gaat het om schoonmaak en advies bij huishoudelijke werkzaamheden. Ook bekijkt HH1 of de hulp op die manier voldoende is.

Je krijgt een indicatie voor HH2 als ook extra ondersteuning nodig is bij het dagelijkse huishouden. Bijvoorbeeld met lichte administratieve taken en dingen uitleggen. Of helpen bij het bereiden van warme maaltijden en het helpen bij de verzorging van anderen in het huishouden.

Bij nieuwe aanvragen bespreekt het wijkteam je persoonlijke situatie met jou. Het overleg gaat over wat je nog zelf kunt, eventueel met hulp van je netwerk. En voor welke werkzaamheden je extra hulp nodig hebt.

Huishoudelijke ondersteuning via de gemeente is een basisvoorziening. Het gaat om de meest noodzakelijke werkzaamheden om je woning schoon te houden, zoals het schoonmaken van je woonkamer, slaapkamer, toilet en badkamer. In bijzondere situaties kunnen er afspraken worden gemaakt over de was en de boodschappen. De Wmo-consulent van de gemeente bespreekt dit met je.

Voor andere werkzaamheden dien je zelf een oplossing te zoeken. Bijvoorbeeld via mensen uit je netwerk of een betaalde hulp.

Vervoer Regiotaxi

Regiotaxi Eemland-Heuvelrug

Regiotaxi Eemland-Heuvelrug is een vorm van openbaar vervoer. Je reist van deur tot deur, van en naar een opstapplaats of een halte van het openbaar vervoer. Regiotaxi Eemland-Heuvelrug is toegankelijk voor iedereen die zelfstandig of met begeleiding kan reizen. De chauffeur haalt je op bij de voordeur en brengt je tot de deur van je bestemming.

Verschil met gewone taxi

Regiotaxi Eemland-Heuvelrug verschilt van een gewone taxi doordat er ritten worden gecombineerd, waardoor de reiziger niet altijd via de kortste weg reist. Houd daarom rekening met enige omrij-tijd. De Regiotaxi kan een kwartier vroeger of later voor komen rijden dan het afgesproken tijdstip.

Wmo kortingspas

Als je door een gezondheidsprobleem geen gebruik kan maken van het gewone Openbaar Vervoer (zoals trein of bus) kan je mogelijk in aanmerking komen voor een Wmo-kortingspas. Hiermee reis je tegen een lager tarief. Om gebruik te mogen maken van zo’n kortingspas, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Een Wmo-kortingspas kun je aanvragen bij team Zorg van de gemeente Amersfoort.  Bel 14 033.

Persoonlijke gegevens en privacy

Als gemeente houden we ons aan de privacywetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Alleen medewerkers die bevoegd zijn, kunnen persoonlijke gegevens inzien. Zij hebben een geheimhoudingsplicht. Kijk voor meer informatie op Privacy en Wmo.

Jeugdzorg

Jongeren tot 18 jaar met problemen kunnen gebruik maken van de jeugdzorg. Er zijn verschillende vormen van jeugdhulp. Bijvoorbeeld hulp aan huis bij problemen in het gezin. De gemeente regelt de toegang tot de jeugdhulp.

Meer informatie op de webpagina over jeugdzorg.

Kindermishandeling en huiselijk geweld

Bel Veilig Thuis

Wanneer er sprake is van kindermishandeling en huiselijk geweld, bel je het gratis telefoonnummer 0800 2000. Dit nummer is altijd bereikbaar. Je belt dan met Veilig Thuis, een instantie voor iedereen die hulp nodig heeft omdat het thuis niet veilig is: kinderen, volwassenen, ouderen, slachtoffers, maar ook plegers van geweld, familie, buren en andere omstanders.

Anoniem bellen

Bellen kan zonder jezelf bekend te maken. Wil je een melding doen, dan moet je wel je naam geven, maar Veilig Thuis houdt deze geheim voor de mensen om wie het gaat.

Is er direct gevaar? Bel meteen 112. Voor al je andere vragen aan de politie bel je 0900 8844.

Anoniem chatten

Veilig Thuis heeft ook een chatfunctie die te vinden is via www.veiligthuis.nl. Slachtoffers, omstanders en plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen tijdens werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur anoniem chatten met een medewerker van Veilig Thuis.

kijk voor meer informatie op de website van Veilig Thuis Utrecht.

Eigen risico zorgverzekering

Jaarlijks bepaalt de regering de hoogte van het eigen risico van je zorgverzekering. Dit bedrag is niet altijd voor iedereen in 1 keer te betalen.

Betalingsregeling

Als je een groot bedrag ineens moet betalen, kun je een betalingsregeling vragen aan je zorgverzekeraar. Vind je dit lastig of heb je hier wat hulp bij nodig? Neem contact op met Stadsring in Amersfoort:

Stadsring
Telefoonnummer: 033 460 0600
E-mail: info@stadsring.nl

Hulp bij hoge zorgkosten

De gemeente helpt mensen met hoge zorgkosten. Dit gebeurt onder andere door de Collectieve zorgverzekering via de gemeente, de verlaging van de eigen bijdragen en ondersteuning voor bijzondere en/of schrijnende situaties.

Meer informatie vind je ook via de website Meerkosten.nl. Deze website is een initiatief van Ieder(in), een netwerk voor mensen met een handicap of chronische ziekte.

Vergoeding zorgkosten

Wil je weten welke zorgkosten je (deels) vergoed krijgt? En of dat via je zorgverzekering, via de gemeente of via een landelijke regeling loopt? Kijk op www.zorgkosten.nl. Daar vind je alle vergoedingen en regelingen voor zorgkosten.

Advies bij opvoeden

Heb je een vraag over opvoeden? Dan kun je terecht bij Indebuurt033. Meer daarover lees je op de website van Indebuurt033.

Op www.nji.nl vind je informatie, tips en advies over opvoeden. Over kinderwens, baby, dreumes, peuter, basisschoolkind, puber, jongvolwassene en ouderschap. Met onderwerpen zoals gezondheid, voorbereidingen, adoptie, relatie, wennen, groeien, leren, spelen, vrienden maken, pesten, computeren, tv-kijken, zelfstandig worden, studeren en werken.