Het Wijkteam

Algemeen

Heb je ondersteuning nodig bij problemen? Voor ondersteuning en zorg aan huis kun je terecht bij het Wijkteam. Voor jezelf, je gezin of iemand anders. Het Wijkteam helpt bij vragen en zorgen over bijvoorbeeld je gezin, de opvoeding van je kinderen, echtscheiding, huiselijk geweld, psychische problemen, werkloosheid, geld, eenzaamheid of overlast.

Over het Wijkteam

In het Wijkteam werken professionals op het gebied van jeugdzorg, opvoeding van kinderen, gezondheidszorg, welzijn, psychische problemen, ouderenzorg en meer. De wijkteammedewerker begeleidt je en helpt je waar nodig op weg naar passende hulp.

In contact met het Wijkteam

Heb je een vraag over ondersteuning en zorg en nog niet eerder contact gehad met het Wijkteam Amersfoort? Neem dan contact op met het Team Toegang Sociaal Domein. Zij kijken hoe je zo snel mogelijk passende ondersteuning kunt krijgen.

Als je het fijner vindt om iemand persoonlijk te spreken, kun je naar een informatiewinkel van Indebuurt033 gaan. De adressen vind je op de website van Indebuurt033.

Heb je eerder contact gehad met het Wijkteam? Neem dan contact op met je vaste wijkteammedewerker. De Wijkteams hebben geen inloopspreekuur en er zijn geen bezoekadressen in de wijk. Alle gesprekken zijn op afspraak bij jou thuis of op een andere locatie.