Handboek inrichting openbare ruimte

Algemeen

Het handboek inrichting openbare ruimte gaat over werken in de openbare ruimte in de gemeente. Dit handboek is voor professionals die opdrachten uitvoeren voor Gemeente Amersfoort. Het handboek is opgeknipt in 3 hoofdstukken. Verder zijn er de bijbehorende bijlagen, ontwerpvoorschriften en uitvoeringsvoorschriften.

Deel 1

 • Duurzaam Amersfoort
 • Beheerbewust Amersfoort
 • Klimaatbestendig Amersfoort
 • Groener Amersfoort
 • Toegankelijk Amersfoort
 • Ondergronds Amersfoort (in voorbereiding)
 • Mobiel Amersfoort
 • Cultuurhistorisch Amersfoort
 • Bewegend en ontmoetend Amersfoort
 • Digitaal amersfoort

Deel 2

 • Doel van de besluiten
 • Samenwerken in het planproces
 • Grote en kleine initiatieven

Deel 3

 • Verhardingen
 • Civiele constructies
 • Groen en water
 • Meubilair
 • Ondergrondse assets

Overige voorwaarden en regels