Gemeentelijke belastingen

Algemeen

Op het aanslagbiljet van de gemeentelijke belastingen staat welke belastingen je moet betalen, hoe hoog de bedragen zijn, hoe en wanneer je betaalt en wat de nieuwe WOZ-waarde is van je pand of woning.

Helaas kun je op dit moment niet online betalen. Dat komt door technische problemen. We werken aan een oplossing. Sorry voor het ongemak.

Aanslagbiljet

Aanslagbiljet

Je ontvangt het aanslagbiljet eind januari van elk jaar met de post. De aanslag voor gemeentelijke heffingen voortaan digitaal ontvangen? Activeer je berichtenbox op mijnoverheid.nl. Zorg dat bij 'gemeenten' Amersfoort aangevinkt is.

Aanslagbiljet online inzien

Via onderstaande rode button kun je het aanslagbiljet online inzien in de Digitale belastingbalie en eventueel uitprinten. 

Als je MijnOverheid hebt geactiveerd, kun je het aanslagbiljet ook daar bekijken.

Log in met DigiD (als bewoner) of eHerkenning (als bedrijf). Kies bij het inloggen voor de juiste optie.

Online inzien

Kopie aanslagbiljet opvragen

Ben je je aanslag kwijtgeraakt en lukt het niet om je aanslagbiljet online in te zien? Dan kun je een kopie van de aanslag opvragen via belastingen@amersfoort.nl. Of vraag online een kopie aan.

Om online een kopie van je aanslagbiljet op te vragen, heb je DigiD nodig.

Aanvragen

WOZ-waarde

Naast de gemeentelijke belastingen staat de WOZ-waarde op het aanslagbiljet. De WOZ-waarde is belangrijk voor onder andere de hoogte van de onroerendezaakbelasting en de rioolheffing. Lees hoe de WOZ-waarde bepaald wordt op de pagina Inzicht in de WOZ-waarde.

Soorten gemeentelijke belastingen

Op het aanslagbiljet zie je de volgende belastingen:

  • onroerendezaakbelasting (OZB)
  • rioolheffing
  • afvalstoffenheffing
  • hondenbelasting

Daarbij staat welke bedragen je moet betalen en wanneer het geld betaald moet zijn. Bekijk ook de Tarieven gemeentelijke belastingen. Hoe je betaalt, lees je bij Betalen gemeentelijke belastingen.

Bezwaar maken

Bezwaar maken tegen de tarieven van de belastingen is niet mogelijk. Die zijn vastgesteld door de gemeenteraad. Wel kun je bezwaar indienen als er een fout op het aanslagbiljet staat. Een verkeerde naam bijvoorbeeld, of een verkeerd opgelegde aanslag. Of als je het niet eens bent met de vastgestelde WOZ-waarde en er met de taxateur niet uitkomt.

Als je situatie verandert

Verhuizing

De OZB-aanslagen voor eigenaren (OZBE) en de rioolheffing voor eigenaren (RIOE) gelden voor een heel jaar. Ook als je na 1 januari je pand hebt verkocht of bent verhuisd binnen Amersfoort of naar een andere gemeente. De situatie op 1 januari van het belastingjaar (2023) is bepalend.

Wordt het pand in de loop van het jaar verkocht, dan is het gebruikelijk dat de eigenarenaanslagen OZBE en RIOE via de notaris worden verrekend met de nieuwe eigenaar. De gebruikersaanslagen afvalstoffenheffing (AFV), rioolheffing gebruik (RIOG) en hondenbelasting (HOND) worden niet verrekend.

Ben je aangeslagen voor de afvalstoffenheffing en/of rioolheffing gebruikers, dan krijg je voor je oude woning automatisch vermindering over de volle maanden die nog niet verstreken zijn. Als je blijft wonen binnen de gemeente Amersfoort krijg je later, over de resterende periode van het jaar, een nieuwe aanslag voor de afvalstoffenheffing en/of gebruikersaanslag rioolheffing.

Hondenbelasting

Wanneer je hondenbelasting betaalt en verhuist binnen Amersfoort, verandert er niets.

Wijziging grootte huishouden

Afvalstoffenheffing

Als je in het belastingjaar alleen bent gaan wonen, of juist bent gaan samenwonen, verandert dit niets aan de hoogte van de afvalstoffenheffing. De situatie op 1 januari is bepalend.

Bijlage bij aanslag gemeentelijke belastingen (flyer)

Special Gemeentelijke Belastingen 2024