Bezwaar tegen WOZ-waarde

Algemeen

Vind je de vastgestelde WOZ-waarde niet juist of staat er een fout op het aanslagbiljet? Op deze pagina vind je informatie over bezwaar maken en de voorwaarden.

Op dit moment ontvangen we zoveel telefonische reacties dat het voor de taxateurs helaas niet meer mogelijk is om op tijd terug te bellen (voor het verlopen van de bezwaartermijn op 14 maart).
We vragen je daarom om via deze website bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde. In dit bezwaarschrift kun je dan aangeven of je de taxateur wilt spreken. 

Taxatieverslag inzien

Heb je twijfels over de vastgestelde WOZ-waarde? Je kunt het taxatieverslag WOZ en het aanslagbiljet met de WOZ-waarde van je pand of perceel online bekijken. Log in met DigiD (als bewoner) of eHerkenning (als bedrijf). Kies bij het inloggen voor de juiste optie.

Aanvragen

Bezwaar maken

Meestal worden onduidelijkheden weggenomen in een gesprek met de taxateur. Ben je alsnog van mening dat de WOZ-waarde niet correct is? Dan kun je bezwaar maken.

Je kunt bezwaar maken tot 6 weken na de dagtekening (datum) die op het aanslagbiljet staat. Bezwaar maken tegen de tarieven van de belastingen is niet mogelijk. Die zijn vastgesteld door de gemeenteraad.

Je kunt online bezwaar maken door in te loggen met DigiD (als bewoner) of eHerkenning (als bedrijf). Kies bij het inloggen voor de juiste optie. Je krijgt altijd een ontvangstbevestiging van je bezwaar.

Bezwaar maken

Voor reclamebelasting, precariobelasting en de BIZ-bijdrage kun je online geen bezwaar indienen. Dit kan alleen schriftelijk.

Schriftelijk bezwaar maken

Verstuur je je bezwaar liever per post? Dat kan op 2 manieren:

  1. Download het formulier, print het uit en vul het in.
  2. Bestel een formulier via telefoonnummer 14 033.

Voorwaarden

  • Je geeft je bezwaar binnen 6 weken door. De 6 weken gaan in op moment dat het aanslagbiljet van de gemeentelijke belastingen is verstuurd. Deze datum vind je op het aanslagbiljet.
  • Je geeft aan waar je het niet mee eens bent.
  • Je legt uit waarom je het er niet mee eens bent.
  • Je bezwaar gaat niet over de tarieven.

Meerdere uitspraken

Als je bezwaar maakt tegen de WOZ-waarde, maak je automatisch ook bezwaar tegen de rioolheffing en de onroerendezaakbelasting. Maak je daarnaast bezwaar tegen de afvalstoffenheffing en/of de hondenbelasting? Dan kun je meerdere uitspraken krijgen op je bezwaar.

Woningen in aanbouw

Op de pagina Inzicht in de WOZ-waarde lees je hoe de WOZ-waarde wordt vastgesteld voor een woning in aanbouw.

Bijlage bij aanslag gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikking