Inzicht in de WOZ-waarde

Algemeen

De gemeente bepaalt elk jaar opnieuw de waarde van alle huizen, andere gebouwen, percelen en grond: de waardering onroerende zaken (WOZ). Dat gebeurt met een taxatie.

Taxatieverslag en aanslagbiljet bekijken

Meer weten over de WOZ-waarde? Bekijk de animatiefilm: Uitleg WOZ-waarde of de animatiefilm: WOZ-bezwaar.

De taxatie gaat uit van het bedrag dat een pand of een stuk grond bij verkoop zou hebben opgebracht op de waardepeildatum. Voor het belastingjaar 2024 is de waardepeildatum 1 januari 2023.

Je vindt de WOZ-waarde op het aanslagbiljet van de gemeentelijke belastingen. Die aanslag krijg je aan het begin van het jaar.

Je kunt het taxatieverslag WOZ en het aanslagbiljet met de WOZ-waarde van je pand of perceel online bekijken. Log in met DigiD (als bewoner) of eHerkenning (als bedrijf). Kies bij het inloggen voor de juiste optie.

Aanvragen

Over de taxatie

De taxatie wordt uitgevoerd door deskundige WOZ-taxateurs. Om de waarde te kunnen bepalen, gebruiken zij veel verschillende informatie: oppervlakte en verkoopprijzen uit het Kadaster, luchtfoto’s, panoramafoto’s, bouwtekeningen en andere bekende gegevens. Denk aan de grootte en eventuele veranderingen in de afgelopen periode. Al het onderzoek van de taxatie staan in het taxatieverslag. Daar vind je ook uitleg over de uitslag van de taxatie.

Meer weten over de WOZ-waarde? 

Bekijk de animatiefilm: Uitleg WOZ-waarde of de animatiefilm: WOZ-bezwaar.

VvE-reserve niet meegerekend

In 2020 kwam in het nieuws dat gemeenten voor appartementen een te hoge waarde zouden vaststellen door de Vereniging van Eigenaars-reserve (VvE-reserve) mee te rekenen. Dat geldt niet voor de gemeente Amersfoort. Wij analyseren de verkoopcijfers van appartementen en corrigeren daarbij de Vereniging van Eigenaars (VvE)-reserve in de WOZ-bepaling.

Over de WOZ-waarde

De Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) schrijft voor dat gemeente de WOZ-waarde elk jaar opnieuw moet vaststellen voor alle panden en percelen in de gemeente. De gemeente gebruikt de WOZ-waarde voor de heffing van de onroerendezaakbelastingen en rioolheffing. 

Ook andere partijen gebruiken de WOZ-waarde. De belastingdienst gebruikt de WOZ-waarde om de hoogte van het eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting te controleren en bepalen. Het Waterschap gebruikt de WOZ-waarde voor de watersysteemheffing van grond en gebouwen.

Meer weten over de WOZ-waarde? 

Bekijk de animatiefilm: Uitleg WOZ-waarde of de animatiefilm: WOZ-bezwaar.

Verantwoordingsdocument uitvoering Wet WOZ

Ieder jaar bepalen we de WOZ-waarde van alle onroerende zaken. Dit staat zo in de Wet Waardering Onroerende Zaken en die voeren wij uit.
Het is een uitgebreid proces. In onderstaand document lees je hoe we de WOZ-waarde in gemeente Amersfoort hebben bepaald.

Verantwoordingsdocument uitvoering Wet WOZ

WOZ-waarde woningen openbaar

Wil je weten wat de WOZ-waarde van woningen is die vergelijkbaar met jouw woning zijn? Of wil je zien of verschillen tussen woningen of bij vergelijkbare woningen correct zijn vertaald in waardeverschillen? Dat kan. De WOZ-waarde van woningen is openbaar. Je vindt de WOZ-waarden op www.wozwaardeloket.nl.

Door op een plattegrond of een adres te klikken in de WOZ-viewer wordt de WOZ-waarde zichtbaar. Andere gegevens, zoals verkoopprijs, taxatieverslag of wie de eigenaar is, zijn niet openbaar. Alleen de gegevens van woningen zijn openbaar. Van bedrijfspanden niet.

Het kan enkele weken duren voordat de nieuwe WOZ-waarde zichtbaar is. Je kunt dit zien aan de peildatum. Staat er '01-01-2023' dan zie je de WOZ-waarde van belastingjaar 2024.

WOZ-waarde van woningen in aanbouw

Voor een woning in aanbouw moet de gemeente een WOZ-waarde vaststellen. Dit gebeurt op basis van de gecorrigeerde vervangingswaarde. De gemeente gaat daarbij uit van de grondwaarde en de bouwkosten die gemaakt zijn en dus niet van verkoopprijzen van woningen in aanbouw. Voor de grondwaarde en de bouwkosten wordt gekeken naar het prijspeil rond de waardepeildatum.

Om de bouwkosten in te schatten, wordt gekeken naar de totale bouwkosten van de woning. Deze totale bouwkosten worden vermenigvuldigd met een voortgangspercentage van de bouw. Hier wordt vervolgens de waarde van de grond bij opgeteld (100%).

Voor belastingjaar 2024 is bijvoorbeeld de voortgang van de bouw op 1 januari 2024 bepalend. Het bepalen van het voortgangspercentage gebeurt zoveel mogelijk op basis van geüniformeerde bouwstadia.

Voortgangspercentages bouw

 AppartementEengezinswoning
ruwe laagste vloer complex gereed10% 
ruwe begane grondvloer gereed 20%
ruwe vloer appartement gereed25% 
alle ruwe verdiepingsvloeren gereed 40%
dak (complex) waterdicht60%60%

WOZ-waarde van nieuwbouwwoningen

Wanneer een nieuwbouwwoning in de loop van 2023 is opgeleverd, wordt de waarde bepaald naar de toestand van die woning op 1 januari 2024. Dat noemen we de toestandspeildatum. Daarmee bepalen we wat de woning waard zou zijn geweest op 1 januari 2023. Dat noemen we de waardepeildatum.

Niet eens met de WOZ-waarde?

Heb je het taxatieverslag en de informatie op deze webpagina gelezen en ben je het nog steeds niet eens met de WOZ-waarde? Lees dan op de pagina Bezwaar tegen WOZ-waarde hoe je bezwaar kunt indienen.

Bijlage bij aanslag gemeentelijke belastingen (flyer)

Bijlage bij aanslag gemeentelijke belastingen (flyer)

Special Gemeentelijke Belastingen 2024