Gemeente onderzoekt deelname in warmtebedrijf

Hoe kan gemeente Amersfoort deelnemen in een warmtebedrijf? Dat onderzoekt de gemeente, vooruitlopend op nieuwe wetgeving waarin publieke partijen een meerderheidsbelang hebben in warmtebedrijven.

Mede-eigenaar

‘Als gemeente willen we dat onze inwoners en ondernemers betaalbare en betrouwbare alternatieven voor aardgas krijgen. Mensen vragen of het in de toekomst betaalbaar blijft en hoe het zit met de betrouwbaarheid en duurzaamheid van een warmtenet. Daar kunnen we als gemeente meer invloed op uitoefenen als we niet alleen als gesprekspartner, maar ook als mede-eigenaar aan tafel zitten. We verwachten dat de wet gewijzigd wordt om te zorgen dat warmtenetten in meerderheid in overheidshanden komen. Vooruitlopend daarop gaan we met het warmtebedrijf in gesprek. Het doel is begin volgend jaar een beslissing te nemen’, zegt wethouder Astrid Janssen.

Nu al aanbod van warmtebedrijf 

Momenteel heeft de overheid een beperkte rol in de ontwikkeling van warmtenetten, terwijl steeds meer inwoners en ondernemers van Amersfoort al een aanbod ontvangen van Warmtebedrijf Amersfoort (WBA). 

Een warmtenet is één van de mogelijkheden om onze huizen en gebouwen aardgasvrij mee te verwarmen. In Amersfoort zal op veel plekken een warmtenet het meest logische en geschikte alternatief zijn. Op verschillende plekken in Amersfoort zijn inmiddels warmtenetten in gebruik of in voorbereiding. De gemeente vindt het belangrijk dat de overstap naar duurzame warmte op een betrouwbare, veilige, betaalbare en duurzame manier gebeurt. 

Goed onderbouwd besluit 

Het onderzoek geeft inzicht in de verschillende vormen waarop de gemeente haar rol kan innemen, eventuele risico’s en de benodigde investeringen. Het Rijk en de provincie zoeken ook naar hun rol in warmtebedrijven en volgen het onderzoek in Amersfoort dan ook met belangstelling. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek kan de gemeenteraad een goed onderbouwd besluit nemen over de mogelijke deelname in het warmtebedrijf.