Warmtenetten in Amersfoort

Algemeen

Een warmtenet is een van de mogelijkheden om voor 2050 onze huizen aardgasvrij mee te verwarmen. In sommige wijken en buurten in Amersfoort krijgen inwoners inmiddels al de vraag of ze hun woning willen aansluiten op een warmtenet. Of je dit doet, is aan jou. Wij vertellen je graag meer over de warmtewet en de visie van de gemeente. Zo kun je een goede keuze maken.

Gemeente als gesprekspartner

De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om de hele stad voor 2050 aardgasvrij te maken. Dit willen we doen op een zo haalbaar, betaalbaar en duurzaam mogelijke manier. Elke inwoner bepaalt zelf hoe er wordt overgegaan op een andere warmtebron. Uiteraard helpt de gemeente je hierbij als gesprekspartner met onafhankelijke en deskundige informatie en praktische hulp.

Warmteoplossingen per wijk

De gemeente kijkt wijk voor wijk met inwoners en bedrijven naar de meest geschikte momenten en mogelijkheden om woningen en gebouwen aardgasvrij te verwarmen. De volgorde waarop wijken van het aardgas afgaan, is vastgelegd in de Transitievisie Warmte. We beginnen in Schothorst-Zuid en Nieuwland. Ook zijn er in verschillende buurten al op initiatief van inwoners gesprekken gaande over de manier waarop zij van het aardgas afgaan. 

Op Amersfoortduurzaam.nl informeren we je per wijk over de stand van zaken. Bijvoorbeeld over wat je zelf kunt ondernemen en wat je kunt verwachten van de gemeente. 

Aansluiten op warmtenet niet verplicht

Op verschillende plekken in de gemeente worden momenteel al warmtenetten aangelegd. 

Met je aansluiting op een warmtenet help je bij het versnellen van de overgang naar een aardgasvrije toekomst in Amersfoort. Dat juicht de gemeente toe. Maar je bent niet verplicht je op een warmtenet aansluiten. Er zijn meer mogelijkheden. Een 'all electric' oplossing bijvoorbeeld, zoals een warmtepomp. 

Leveringszekerheid volgens de huidige Warmtewet

In de Warmtewet uit 2014 is vastgelegd dat inwoners zeker zijn van de levering van warmte via een warmtenet. Zelfs wanneer de leverancier failliet gaat. Dan zorgt het Rijk voor (nood)oplossingen. Dat is belangrijk, omdat je als afnemer van warmte van een warmtenet afhankelijk bent van één warmtebedrijf in jouw gemeente. Een warmtebedrijf mag afnemers niet zomaar afsluiten. En in de wet is geregeld dat afnemers compensatie krijgen bij storingen.

In de wet zijn meer afspraken gemaakt die zorgen voor zekerheid. Bijvoorbeeld over de overeenkomst tussen leverancier en afnemer en hun rechten en plichten. Er is een geschillencommissie en het warmtebedrijf is verplicht om een slimme meter ter beschikking te stellen die van afstand de meterstand kan aflezen.

De nieuwe warmtewet

Warmtenetten moeten aantrekkelijker worden met de nieuwe warmtewet (Wet collectieve warmte). Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe Warmtewet in werking treedt en hoe die er precies uit zal zien.

De prijs van de warmte uit een warmtenet is nu nog gekoppeld aan de prijs van aardgas. Daardoor het nooit duurder dan aardgas. Dit noemen ze het ‘niet meer dan anders-principe’. De warmteprijs wordt elk jaar bepaald op basis van actuele gasprijzen. Maar mensen met een cv-ketel hebben vaak een meerjarencontract tegen een gunstig tarief. Hierdoor kun je voor warmte van een warmtenet toch meer betalen dan met een gasaansluiting. 

De Rijksoverheid is hiervan op de hoogte en werkt momenteel aan een nieuwe warmtewet. Daarmee verandert de koppeling met aardgas en kan de warmte goedkoper worden. De kostprijs om de warmte te maken, wordt leidend en niet meer de gasprijs. Dit kan het aantrekkelijker maken om een aansluiting te nemen. 

De gemeente heeft de regie over het aardgasvrij worden van onze stad. We overleggen met Amersfoortse Warmtebedrijven over de ontwikkeling en de leveringstarieven van warmtenetten in onze gemeente.  We kunnen als gemeente meer invloed uitoefenen als we niet alleen als gesprekspartner, maar ook als mede-eigenaar aan tafel zitten.

 Vooruitlopend op nieuwe wetgeving gaat de gemeente daarom onderzoek doen naar de manier waarop Gemeente Amersfoort een meerderheidsbelang kan krijgen in het warmtebedrijf. Lees hier meer. 

Later aansluiten

Als je nu niet aansluit op een warmtenet, dan kan dit in veel gevallen ook later nog. Een warmtebedrijf onderzoekt altijd of er minimaal 70 procent van de huishoudens zich aan wil sluiten. Dit doen ze om te kijken of het rendabel is om een warmtenet te ontwikkelen in een buurt. 

Het is in alle gevallen verstandig om ook te kijken naar de isolatie van je woning. Hoe beter een huis is geïsoleerd, hoe meer mogelijkheden er zijn voor oplossingen zonder aardgas. Een warmtenet bijvoorbeeld.

Zelf starten met een warmteoplossing

In sommige buurten zijn bewoners zelf bezig om hun woningen aardgasvrij te maken. Zo zijn de buurten De Luiaard en Kattekampen samen bezig om warmteoplossingen zonder aardgas te onderzoeken. Een eigen buurt-warmtenet bijvoorbeeld. De gemeente denkt met hen mee en ondersteunt deze initiatieven van harte. 

Wil jij ook aan de slag of de mogelijkheden bespreken voor je buurt? Neem dan altijd contact op met de medewerkers van het team warmtetransitie via samenduurzaam@amersfoort.nl.