Geen afval, maar grondstoffen

Algemeen

Amersfoort wordt een afvalloze en CO₂-neutrale stad. Daarvoor is een andere kijk op en ander gebruik van grondstoffen nodig. De gemeente stimuleert inwoners en bedrijven om producten, materialen en grondstoffen slim in te zetten en maximaal te hergebruiken.

Circulaire economie

In een circulaire economie bestaat geen afval. Restmaterialen zijn een belangrijke bron voor nieuwe producten of worden weer opgenomen door de natuur. Veel afgedankte spullen zijn heel goed opnieuw te gebruiken, te repareren, aan te passen of te hergebruiken.

Deze manier van werken is beter voor klimaat en milieu, maar ook voor de werkgelegenheid. Daarnaast zijn we minder afhankelijk van schaarse en dure grondstoffen. Zo werken we als bedrijfsleven, inwoners en overheid samen aan een duurzame stad zonder afval.

Hoe circulair werken

Circulair werken vraagt dat ondernemers en bedrijven meer en beter samenwerken om grondstoffen in de keten te behouden en met elkaar te delen. Ook het delen van goederen, producten en andere spullen helpt om deze efficiënter te gebruiken. Circulair ondernemen is niet eenvoudig. Zeker niet als je niet goed weet waar te beginnen of hoe je volgende stap eruit moet zien.

Meer informatie en inspirerende voorbeelden voor ondernemers vind je op de website cirkelregio-utrecht.nl en op amersfoortduurzaam.nl.

Het Versnellingshuis helpt jou als ondernemer met circulaire ambities en bijbehorende vragen. Zij verwijzen door, verbinden en bieden expertise waar gewenst. Kijk voor meer informatie op de website van het Versnellingshuis.

Bouw en sloop

De komende jaren wordt fors nieuw gebouwd in Amersfoort. Ook komt er door sloop veel bouwmateriaal vrij, dat opnieuw kan worden gebruikt. Denk aan beton, zand en hout.

Leidraad voor circulair slopen

De gemeente Amersfoort heeft een leidraad voor circulair slopen. Hierin staan onder andere 11 praktische tips voor iedere ontwikkelaar, projectleider, bouwer en sloper.

Leidraad voor duurzame nieuwbouw

Ook is er de leidraad voor duurzame nieuwbouw. Hierin staan onder andere antwoorden op de volgende vragen: Wat betekent duurzame nieuwbouw? Aan welke maatregelen moet ik dan denken? Wat zijn landelijke eisen en waar gaan we als gemeente nog een stapje verder?

Circulaire (bouw)materialen

Ben je op zoek naar circulaire (bouw)materialen? Mogelijk helpen de volgende websites je op weg:

Cirkelstad is hét platform voor koplopers in de circulaire en inclusieve bouwsector die samen willen doen, leren en elkaar willen ontmoeten. Kijk voor meer informatie op de website van Cirkelstad.

Bedrijventerreinen

Ondernemers zijn nodig om van Amersfoort een CO₂-neutrale en afvalloze stad te maken. Verduurzamen van een bedrijf biedt kansen voor de toekomst. Ook geeft het de Amersfoortse economie een impuls en worden (verouderde) bedrijventerreinen aantrekkelijker. In 2018 heeft bedrijventerrein de Wieken een SamenDuurzaamDeal met de gemeente gesloten. Deze deal gaat over het verduurzamen van bedrijventerrein de Wieken. Dit gebeurt in samenwerking met Parkmanagement, Gemeente Amersfoort en Stedin.

Als gemeente willen we het bedrijventerrein de Vinkenhoef circulair ontwikkelen. Zo kijken we welke soorten bedrijven zich hier kunnen vestigen, welke materialen gebruikt worden bij de nieuwbouw van bedrijvenpanden en de aanleg van de openbare ruimte.

Wil je meer informatie over het verduurzamen van bedrijventerreinen? Neem dan contact op via het emailadres duurzaamondernemen@amersfoort.nl

Subsidies en cofinanciering

Welke subsidies en fondsen zijn er voor circulaire bedrijven? Bekijk het op kenniskaarten.hetgroenebrein.nl.

Met het Toekomstfonds voor Duurzame Ontwikkeling ondersteunt Amersfoort innovatieve ideeën van ondernemers en inwoners. Het fonds is bedoeld voor initiatieven die bijdragen aan hergebruik van afval en grondstoffen, energiebesparing of het opwekken van duurzame energie.

Op zoek naar financieringsmogelijkheden? Bekijk dan de website van ROM Utrecht Region.

Samenwerking en business case ontwikkeling

Nederland Circulair

Nederland Circulair is een online community voor ondernemers met circulaire vragen, ideeën en kennis. Ook bieden specialisten ondersteuning bij specifieke vraagstukken. Kijk op circulairondernemen.nl.

De Alliantie Cirkelregio Utrecht

De Alliantie Cirkelregio Utrecht is een netwerkorganisatie van verschillende regionale partijen. Zij werken samen naar een georganiseerde, circulaire topregio. Het is een team van professionals uit de regio dat circulaire initiatieven faciliteert, op gang brengt, aanjaagt, versnelt en verbindt. Op deze manier helpt de alliantie inwoners, ondernemers, overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen verder. Kijk voor meer informatie op de website van Alliantie Cirkelregio Utrecht.

Het Versnellingshuis

Het Versnellingshuis helpt jou als ondernemer met jouw circulaire ambities en bijbehorende vragen. Zij verwijzen door, verbinden en bieden expertise waar gewenst. Kijk op de website van het Versnellingshuis.

Circo Tracks

Ontdek nieuwe businesskansen, stap in een circulair designproces en ontwikkel een visie en stappenplan met een workshopprogramma. Kijk voor meer informatie op circonl.nl.

Kennis over grondstofnormen en circulaire mogelijkheden

  • De kennisbank van Cirkelregio Utrecht geeft een overzicht van kansrijke grondstofstromen en van best practices in de regio. Zie de website van Cirkelregio Utrecht.
  • Via het Stadsblad deelt Cirkelstad kennis, voortgang op projecten en stellen nieuwe partners zich voor. Zie de website van Cirkelregio Utrecht.
  • De duurzame GWW aanpak helpt Grond-,Weg-, en Waterbouw partijen met het duurzaam plannen, aanbesteden en uitvoeren van projecten. Zie de website van de duurzame GWW aanpak.

Meer informatie

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor verduurzaming van jouw onderneming? Stuur een e-mail naar duurzaamondernemen@amersfoort.nl. Wij nemen zo snel mogelijk contact op.

Meer weten over duurzaam ondernemen? Het platform AmersfoortDuurzaam.nl staat vol met  voorbeelden van duurzame inwoners en ondernemers in Amersfoort.