Bezwaar maken

Algemeen

Je bent het niet eens met een beslissing van de gemeente. Je kunt dan officieel bezwaar maken met een bezwaarschrift.

Is bezwaar mogelijk?

Of bezwaar maken mogelijk is, staat in het besluit aangegeven. In een bezwaarschrift leg je uit waar je het niet mee eens bent en waarom. De gemeente kijkt dan opnieuw naar een genomen beslissing.

Bezwaar over belastingen

Je bent het niet eens met een aanslag van de gemeentebelasting of met de WOZ-waarde van je huis of pand. Tegen het tarief van de gemeentebelasting kun je geen bezwaar maken. Dit bedrag is door de gemeenteraad vastgesteld.

Ga naar: Bezwaar tegen WOZ-waarde

Bezwaar tegen beslissing Werk en uitkering

Je bent het niet eens met een beslissing over je gemeentelijke uitkering.

Ga naar: Bezwaar tegen beslissingen Sociaal Domein

Bezwaar tegen andere beslissing van de gemeente

Je bent het niet eens met een andere beslissing van de gemeente en bij het besluit is aangegeven dat je hier bezwaar tegen kunt maken.

Ga naar: Bezwaar tegen beslissing gemeente