Definitief Ontwerp Huis voor de Stad vastgesteld door college (6 oktober 2022)

Algemeen

Op 4 oktober 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders het Definitief Ontwerp voor het Huis voor de Stad vastgesteld. Ook vraagt het college aan de gemeenteraad om een aanvullend investeringskrediet beschikbaar te stellen van €10 miljoen voor de verdere uitwerking naar een Technisch Ontwerp en de voorbereiding en realisatie van het Huis voor de Stad.

Impressie ontwerp

Afbeeldingen Huis voor de Stad

Definitief Ontwerp

Het Definitief Ontwerp van het Huis voor de Stad is opgesteld in interactie met werkgroepen van medewerkers, experts, externe partners, de Raad/Griffie en de ondernemingsraad. Het is een verdere uitwerking van het Voorlopig Ontwerp waarbij is ingezoomd op de indeling en de gebruiksmogelijkheden van ruimtes, de materiaalkeuzes en technische detaillering (demontabel, circulair en onderhoudsvriendelijk).

Noodzaak extra krediet

Net als vele andere bouwprojecten in Nederland heeft ook Amersfoort te maken met prijsstijgingen die worden veroorzaakt door duurdere materialen en grondstoffen. De oorlog in Oekraïne en de Europese sancties tegen Rusland hebben ook impact op de energieprijzen en zorgen inmiddels voor een enorme inflatie. Ook de ontwikkeling van het Huis voor de Stad ontkomt niet aan prijsstijgingen, net als de energielasten en de onderhoudskosten van het huidige stadhuis.

Het college ziet daardoor geen andere mogelijkheid dan de gemeenteraad een voorstel voor te leggen om meer geld te reserveren voor het Huis voor de Stad waarmee de stijgende prijzen opgevangen kunnen worden. Daarnaast wil het college voortgang maken met de ontwikkeling van het nieuwe stadhuis omdat ook de verwarming en het onderhoud van het huidige stadhuis te maken heeft met deze prijsstijgingen. Om deze reden is het belangrijk om zo snel mogelijk naar een nieuw energieneutraal stadhuis te verhuizen.

Een onderzoek naar het opvangen van de prijsstijging binnen het budget van het nieuwe stadhuis heeft uitgewezen dat een aanpassing van het huidige ontwerp tot nog meer kosten leidt. Op basis van huidige marktinschattingen gaat het om een bedrag van €10 miljoen dat nodig is om de prijsstijgingen op te vangen.

Samen met de stad

Op 22 september 2022 is een inspiratiesessie gehouden, waar inwoners, groepen, instellingen en bedrijven met elkaar en de architect in gesprek zijn gegaan over wensen en mogelijkheden van de multifunctionele ruimtes in het Huis voor de Stad. Dat leverde mooie inspirerende ideeën en contacten op.
Sinds 28 september roepen we gebruikers van het stadhuis op om deel te nemen aan een Kunsttribune (klankbordgroep) die meedenkt over de kunstopdracht voor het Huis voor de Stad. Tot slot wordt ook bij het detailontwerp van het openbaar gebied en de speelvoorzieningen bij het Huis voor de Stad, de stad weer betrokken.

Vervolgstappen

Het ontwerpteam onder leiding van Kraaijvanger Architects werkt het Definitief Ontwerp uit tot een Technisch Ontwerp. Tegelijkertijd wordt met het Definitief Ontwerp de aanbestedingsprocedure gestart. Dat moet leiden tot het contracteren van een aannemer en start van de bouw in 2023 zodat het Huis voor de Stad eind 2025 in gebruik kan worden genomen.