Opbrengst Inspiratiesessie multifunctionele ruimtes (22 september 2022)

Op donderdag 22 september 2022 vond een Inspiratiesessie plaats waarin met inwoners en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties is gesproken over hun wensen en ideeën om optimaal gebruik te maken van de multifunctionele ruimtes in het Huis voor de Stad.

Het werd een energieke en creatieve sessie met een mooie opbrengst aan wensen en ideeën, waar de architect verder mee aan de slag gaat. In onderstaande praatplaat heeft een beeldtekenaar, die deze avond aanwezig was, de opbrengst in beeld gebracht.

Praatplaat ruimtes Huis voor de Stad

Wat is er op de praatplaat te zien? 

Linkerzijde praatplaat

Aan de linkerzijde staan de activiteiten getekend die men in de ruimtes zou willen organiseren.
Het gaat om:

 • Netwerkbijeenkomsten
 • Vergaderlocaties
 • Trainingen voor vrijwilligers
 • Ruimte om elkaar te ontmoeten
 • Kunstexpositieruimte
 • Een muziekschool
 • Beweegruimte
 • Eenvoudige kookruimte
 • Taallessen
 • Thema-avonden voor mensen met een beperking
 • Filmzaal

Rechterzijde praatplaat

Aan de rechterkant staat waar de ruimtes aan moeten voldoen om die activiteiten te organiseren. Het gaat om:

 • De ruimtes hoeven niet spik en span te zijn. Het mag ook een beetje “rauw” zijn
 • Aanwezigheid van planten
 • Ruimtes moeten passend zijn; niet te groot of te klein
 • Ruimtes eventueel afsluitbaar maken
 • Permanente aanwezigheid van mensen moet mogelijk zijn
 • Dimbare verlichting
 • Geen galm in de ruimtes
 • Goede stoelen
 • Goede wifi

Multifunctionele ruimtes

Amersfoort bouwt een nieuw Huis voor de Stad dat naar verwachting eind 2025 gereed is. Het wordt een Huis voor de Stad waar iedereen welkom is en waar samenwerken en ontmoeten centraal staan. Daarom werkt de architect op dit moment aan het ontwerp van multifunctionele ruimtes. Die ruimtes kunnen door (een groep) inwoners en/of maatschappelijke organisaties gebruikt worden voor activiteiten die een maatschappelijk doel dienen.