Voorstel aan gemeenteraad opvang prijsstijging Huis voor de Stad (14 september 2022)

Ook Amersfoort heeft te maken met prijsstijgingen door duurdere materialen en grondstoffen. De oorlog in Oekraïne en de Europese sancties tegen Rusland hebben impact op de energieprijzen en zorgen inmiddels voor een enorme inflatie. Ook de ontwikkeling van het Huis voor de Stad ontkomt niet aan prijsstijgingen, net als de energielasten en de onderhoudskosten van het huidige stadhuis.

Voorstel voor meer geld

Het college ziet geen andere mogelijkheid dan de gemeenteraad een voorstel voor te leggen om meer geld te reserveren voor het Huis voor de Stad om de stijgende prijzen op te vangen. Daarnaast wil het college voortgang maken met de ontwikkeling van het nieuwe stadhuis omdat ook de verwarming en het onderhoud van het huidige stadhuis te maken heeft met deze prijsstijgingen. Om deze reden is het belangrijk om zo snel mogelijk naar een nieuw energieneutraal stadhuis te verhuizen.

Onderzoek prijsstijging

Een onderzoek naar het opvangen van de prijsstijging binnen het budget van het nieuwe stadhuis heeft uitgewezen dat een aanpassing van het huidige ontwerp tot nog meer kosten leidt. Op basis van huidige marktinschattingen gaat het om een bedrag van 10 miljoen dat nodig is om de huidige prijsstijgingen op te vangen.

Voortgang voorbereidingen Huis voor de Stad

In afwachting van het gesprek en besluitvorming in de gemeenteraad over het verhogen van het krediet, worden de voorbereidingen voor het huis voor de stad volgens planning voortgezet. Het definitief ontwerp (DO) van het Huis voor de Stad is inmiddels gereed. Het college kan het binnenkort vaststellen. Vervolgens werkt de gemeente verder aan het Technisch Ontwerp, de aanbesteding van de bouw en de omgevingsvergunning. Op 22 september organiseert de gemeente met de architect een inspiratiesessie. Hiervoor zijn inwoners, groepen, instellingen en bedrijven uitgenodigd om met hen in gesprek te gaan over de wensen en mogelijkheden van de multifunctionele ruimtes in het Huis voor de Stad. Daarnaast zal de stad binnenkort betrokken worden bij de kunstopdracht voor het Huis voor de Stad.