De Nieuwe Poort

Algemeen

Veel verkeersdeelnemers vinden De Nieuwe Poort een ingewikkelde rotonde. Naast de rijbaan voor auto’s is er een busbaan. Fietsers en voetgangers komen van 2 kanten en zijn voor afslaande auto’s lastig te zien. Er is eind 2023 op de rotonde een proef uitgevoerd om de verkeersveiligheid te verbeteren. De conclusie van deze proef is dat de meeste aanpassingen de verkeerveiligheid op de rotonde verbeteren.

De proef

Tijdens de proef zijn de uitvoegstroken op de rotonde afgezet, waardoor automobilisten meer haaks staan ten opzichte van het fiets- en voetpad. Hierdoor hebben zij bij het verlaten van de rotonde meer zicht op wandelaars en fietsers.

Ook is de rij- en busbaan vanaf de Amsterdamseweg én vanaf de Stadsring naar de rotonde samengevoegd. Doordat de bussen niet meer naast de auto’s staan opgesteld bij het oprijden van de rotonde is hier beter zicht op naderende fietsers en wandelaars.

Definitieve maatregelen

Alle aanpassing worden definitief gemaakt, behalve de samenvoeging van de rij- en busbaan vanaf de Stadsring. Deze aanpassing levert weliswaar een kleine verbetering op voor de verkeersveiligheid, maar omdat de bus last heeft van tijdsverlies is ervoor gekozen deze maatregel terug te draaien. 

Aanpassing afzettingen

De uitvoegstroken op de rotonde worden op een andere wijze dan met betonblokken afgezet. Dat geldt ook voor de busbaan vanaf de Amsterdamseweg ter hoogte van de rotonde. Dit wordt de komende tijd verder voorbereid. Daarnaast wordt de busbaan vanaf de Stadsringzijde weer zo snel mogelijk in gebruik genomen. 

Stand van zaken

Amersfoort werkt aan een transitie voor mobiliteit. Om de klimaatcrisis tegen te gaan zijn schonere vormen van mobiliteit noodzakelijk. Ook moet in de openbare ruimte meer plek komen voor ontmoeten en groen. Dat betekent minder auto’s op straat. De komende periode wordt een nieuwe mobiliteitsvisie ontwikkeld. Daarin wordt de transitie voor mobiliteit verder vormgegeven.

De nieuwe visie heeft ook invloed op de keuzes voor de lange termijn voor De Nieuwe Poort. Daarmee kunnen we pas verder als duidelijk is hoe de visie er uit ziet.

Eindrapport studiefase

De procesbegeleiders van adviesbureau SOAB hebben tussen april 2021 en februari 2022 samen met stakeholders gekeken wat nodig is om De Nieuwe Poort ook in de toekomst goed te laten functioneren. De Nieuwe Poort is een belangrijk knooppunt in het westelijk deel van Amersfoort. Met de nieuwbouwontwikkelingen van Langs Eem en Spoor wordt het  op termijn steeds drukker. Een goede doorstroming is daarom belangrijk. 

De onafhankelijke procesbegeleiders van SOAB hebben in januari 2022 het Eindrapport studiefase De Nieuwe Poort opgeleverd:

Lange termijn

In het eindrapport staan 2 varianten als meest kansrijk genoemd:

  • een kruising (variant De Wit)
  • een variant met een aangepaste rotonde (variant voorkeursplein)

In het rapport zijn ook uitgangspunten opgenomen die belangrijk zijn bij de verdere uitwerking van de plannen. Zolang de nieuwe mobiliteitsvisie er nog niet is, is niet duidelijk wat dat betekent voor de uitgangspunten uit het rapport. Pas als de mobiliteitsvisie is ontwikkeld, wordt duidelijk hoe de lange termijn oplossingen voor De Nieuwe Poort er uit zien.

Animatie

Animatie Rotonde De Nieuwe Poort

Langs Eem en Spoor

Met de ontwikkeling van het gebied Langs Eem en Spoor (De Wagenwerkplaats, Trapezium, het Eemplein, De Nieuwe Stad en de Kop van Isselt) tot woon- en werkgebied neemt de druk op De Nieuwe Poort de komende jaren alleen maar toe. Tot 2030 worden hier zo’n 5.500 woningen worden gebouwd. Ook dan moet het gebied toegankelijk blijven.

Historie en documenten

Al sinds 2015 wordt onderzoek gedaan naar De Nieuwe Poort. Bekijk het overzicht van documenten.

Contact

Vragen over dit project? Neem contact op met projectleider Mark Keultjes. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 14 033 of via e-mailadres denieuwepoort@amersfoort.nl.