De Nieuwe Poort

Veel verkeersdeelnemers vinden De Nieuwe Poort een ingewikkelde rotonde. Naast de rijbaan voor auto’s is er een busbaan. Fietsers en voetgangers komen van 2 kanten en zijn voor afslaande auto’s lastig te zien. In de afgelopen jaren is al veel onderzoek gedaan hoe de verkeersveiligheid en de verkeersdoorstroming op de rotonde beter kan. Dat is niet eenvoudig.

Eindrapport studiefase

De onafhankelijke procesbegeleiders van adviesbureau SOAB zijn tussen april 2021 en februari 2022 bezig geweest om samen met stakeholders oplossingsrichtingen te bedenken. Naast veiligheid is bereikbaarheid van belang. De Nieuwe Poort is een belangrijk knooppunt in het westelijk deel van Amersfoort. Met de nieuwbouwontwikkelingen wordt het ook nog eens drukker. Een goede doorstroming is daarom van belang.

De onafhankelijke procesbegeleiders van SOAB hebben het Eindrapport studiefase DNP opgeleverd. Dat rapport kun je hieronder downloaden:

Voorkeursvarianten

Op basis van gemaakte afwegingen komt SOAB met 2 oplossingsvarianten, als meest kansrijke en duurzame verkeersoplossing. Het gaat om een variant met een kruising en om een variant met een aangepaste rotonde. De rotonde-variant bestaat uit 2 varianten: een variant met een open tunnelbak en een variant met een gesloten tunnelbak.

Reacties op voorkeursvarianten

In de periode van 16 februari tot en met 6 maart 2022 was het mogelijk om te reageren op de 2 voorkeursvarianten. De binnengekomen reacties hebben we (anoniem) gebundeld en zijn hieronder te downloaden. Ook heeft de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) een reactie per brief gestuurd. De binnengekomen reacties nemen we mee bij de verdere uitwerking van de varianten.

Variant de Wit (kruispunt)

Schets verkeerskruising gezien vanaf De hogeschool Utrecht Schets verkeerskruising gezien vanaf De Nieuwe Poort Schets verkeerskruising gezien vanaf het Mercure Hotel Schets verkeerskruising gezien vanaf het nieuwe Stadhuis

Variant voorrangsplein (aangepaste rotonde) - gesloten tunnelbak

Schets voorrangsplein met gesloten tunnelbak gezien vanaf de Hogeschool Utrecht Schets voorrangsplein met gesloten tunnelbak gezien vanaf De Nieuwe Poort Schets voorrangsplein met gesloten tunnelbak gezien vanaf het Mercure Hotel Schets voorrangsplein met gesloten tunnelbak gezien vanaf het nieuwe Stadhuis

Variant voorrangsplein (aangepaste rotonde) - open tunnelbak

Schets voorrangsplein met open tunnelbak gezien vanaf de Hogeschool Utrecht Schets voorrangsplein met open tunnelbak gezien vanaf De Nieuwe Poort Schets voorrangsplein met open tunnelbak gezien vanaf het Mercure Hotel Schets voorrangsplein met open tunnelbak gezien vanaf het nieuwe Stadhuis

Ideeënboek

De onafhankelijke procesleiders van SOAB hebben in de afgelopen maanden met veel verschillende stakeholders gesproken en samengewerkt. SOAB heeft van verschillende inwoners en organisaties oplossingen en suggesties ontvangen. Al deze input is samengebracht in een ideeënboek. Ook de ideeën opgehaald in voorafgaande onderzoeken zijn hierin opgenomen, zodat het gelijk een totaaloverzicht is.

Animatie

Animatie Rotonde De Nieuwe Poort

Langs Eem en Spoor

Met de ontwikkeling van het gebied Langs Eem en Spoor (De Wagenwerkplaats, Trapezium, het Eemplein, De Nieuwe Stad en de Kop van Isselt) tot woon- en werkgebied neemt de druk op De Nieuwe Poort de komende jaren alleen maar toe. Tot 2030 worden hier zo’n 5.500 woningen worden gebouwd. Ook dan moet het gebied toegankelijk blijven.

Digitale kaart

De ontwikkeling van Langs Eem en Spoor is te bekijken in een digitale kaart op de website Langs Eem en Spoor.

Planning

Het opgeleverde rapport van SOAB is een tussenstap om tot een definitieve oplossingsvariant te komen. Hierbij wordt naar de vorm en invulling van De Nieuwe Poort gekeken, maar ook naar de eventuele bijbehorende maatregelen die nodig zijn. Denk aan verbetering van fiets-wandelverbindingen en de ontsluiting van het westelijk deel van het Soesterkwartier.

In 2022 gaan we deze oplossingsvarianten nader bekijken en tegen elkaar afwegen op verschillende thema’s. Zo kan de gemeenteraad daar een keuze uit maken voor de verdere uitwerking naar een ontwerp.

Historie en documenten

Al sinds 2015 wordt onderzoek gedaan naar De Nieuwe Poort. Bekijk het overzicht van documenten.

Contact

Vragen over dit project? Neem contact op met projectleiders Liesbeth van Doorn en Wim Noordhoff. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 14 033 of via e-mailadres denieuwepoort@amersfoort.nl.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond De Nieuwe Poort? Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Aanmelden