Contact met onderaannemers

Eerder informeerden we aanbieders over onderaannemerschap in de gunningsfase. In de gunningsfase komt de focus op de uitvoering van de opdracht te liggen en de wijze waarop de geselecteerde aanbieders de kennis en expertise van andere aanbieders willen inzetten.

Betrekken onderaannemers

De kans is namelijk dat de geselecteerde aanbieders niet alle dienstverlening zelf kunnen bieden. Daarom zijn naar verwachting ook onderaannemers nodig. De mate en vorm waarin dit gebeurt, is aan de geselecteerde aanbieders om in te vullen.

Contact over uitvoering opdracht

Tijdens de dialoog maken de geselecteerde aanbieders kenbaar aan de gemeenten op welke wijze zij in contact willen treden met aanbieders over de uitvoering van de opdracht. Gemeenten verwachten deze informatie half november 2022 te delen via de mail naar alle gecontracteerde aanbieders en via deze website.