Contact met geselecteerde aanbieders over samenwerking

Algemeen

18 november 2022

De geselecteerde aanbieders hebben de gemeenten laten weten hoe zij in contact willen treden met andere aanbieders over samenwerking en inzet van kennis, expertise en professionals. Huidige gecontracteerde aanbieders ontvingen op 17 november per mail hierover informatie.

In gesprek

Per brief stellen de geselecteerde aanbieders zich voor. Daarin geven zij aan hoe zij met andere aanbieders in contact willen komen. Het is aan de geselecteerde aanbieders hoe zij kennis en expertise van professionals van andere aanbieders willen inzetten om een dekkend aanbod aan hulp en ondersteuning te realiseren en aan te sluiten bij de couleur locale van gemeenten. Zij willen daarom graag in contact komen met partijen die interesse hebben om ook na 1 januari 2024 in de regio Amersfoort hulp en ondersteuning te bieden volgens de uitgangspunten van de regio.

Dit contact heeft een oriënterend karakter. Definitieve afspraken kunnen pas worden gemaakt wanneer gegund is. De geselecteerde aanbieders dienen begin 2023 hun plan van aanpak in. Nadat de plannen zijn beoordeeld wordt de definitieve gunning in mei 2023 verwacht.

Vragen

In deze fase in de aanbesteding zijn nog veel zaken niet zeker. Dit kan vragen oproepen bij aanbieders en hun medewerkers en cliënten. Hoewel in deze fase nog niet alle vragen beantwoord kunnen worden, geven de gemeenten in hun brief een aantal praktische zaken mee.