Klachten en bezwaar

Algemeen

Lees wat je kunt doen als je niet tevreden bent met de manier waarop de gemeente je behandelt of als je het ergens niet mee eens bent.

Klacht indienen

Als je niet tevreden bent over het handelen van de gemeente of het Wijkteam, kun je een klacht indienen.

Je kunt een klacht indienen over:

  • een late of langzame afhandeling van brieven of vragen
  • de persoonlijke behandeling door ambtenaren of bestuurders
  • de persoonlijke behandeling door medewerkers van het Wijkteam

Ga naar: Klacht indienen

Bezwaar maken

Je bent het niet eens met een beslissing van de gemeente. Je kunt dan officieel bezwaar maken met een bezwaarschrift.

Ga naar: Bezwaar maken

Schadevergoeding

Heb je schade geleden en denk je dat de gemeente Amersfoort daarvoor aansprakelijk is? Dan kun je de gemeente aansprakelijk stellen. Vul daarvoor het schadeformulier in.

Ga naar: Schadevergoeding