Samenstelling college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. Amersfoort heeft zeven wethouders. De gemeenteraad benoemt de wethouders.

Samenstelling college van burgemeester en wethouders

Download collegefoto

Burgemeester Lucas (L.M.M.) Bolsius

Download foto

E-mail: burgemeester@amersfoort.nl

Twitter: @lucasbolsius

Facebook: Lucas Bolsius

Telefoon secretariaat: 033 469 4231

Verantwoordelijk voor:

 • Algemeen bestuur
 • Juridische zaken
 • Public affairs
 • Veiligheid
 • Dierenwelzijn
 • Archeologie

Nevenfuncties burgemeester Bolsius

Wethouder Hans (J.C.) Buijtelaar

VVD

Download foto

E-mail: wethouderbuijtelaar@amersfoort.nl

Twitter:@Buijtelaar

LinkedIn-profiel

Telefoon secretariaat: 033 469 4207

Verantwoordelijk voor:

 • Mobiliteit en luchtkwaliteit
 • Sport
 • Stationsgebied, inclusief Trapezium
 • Kop van Isselt
 • Vathorst
 • Gebiedsgericht werken
 • Wijkwethouder Vathorst en Hooglanderveen

  Nevenfuncties wethouder Buijtelaar

  Wethouder Cees van Eijk

  GroenLinks

  Download foto

  E-mail: wethoudervaneijk@amersfoort.nl

  Telefoon secretariaat: 033 469 4206

  Verantwoordelijk voor:

  • Werk en inkomen
  • Jeugd
  • Jeugdzorg
  • Diversiteit en toegankelijkheid
  • Regionale samenwerking
  • Wijkwethouder: Stadshart, Kruiskamp en Koppel\

  Nevenfuncties wethouder Van Eijk

  Wethouder Astrid (A.P.A.M.) Janssen

  GroenLinks

  Download foto

  E-mail: wethouderjanssen@amersfoort.nl

  Telefoon secretariaat: 033 469 5343

  Verantwoordelijk voor:

  • Duurzaamheid
  • Omgevingswet
  • Energietransitie
  • Ruimtelijke ordening
  • Wagenwerkplaats
  • Wijkwethouder: Vermeer-, Berg- en Leusderkwartier, Bosgebied (Zuidwest) en Soesterkwartier

  Nevenfuncties wethouder Janssen

  Wethouder Fatma Koşer Kaya

  D66

  Download foto

  E-mail: wethouderkoserkaya@amersfoort.nl

  Telefoon secretariaat: 033 469 4202

  Verantwoordelijk voor:

  • Cultuur
  • Economie en smart city
  • Onderwijs en arbeidsmarkt
  • Onderwijs
  • Citymarketing
  • Milieu en grondstoffenbeleid
  • Circulaire economie
  • Archief Eemland
  • Werklocaties
  • Wijkwethouder: Randenbroek, Schuilenburg en Stoutenburg-Noord

  Nevenfuncties wethouder Fatma Koser Kaya

  Wethouder Kees (C.W.) Kraanen

  VVD

  Download foto

  E-mail: wethouderkraanen@amersfoort.nl

  Telefoon secretariaat: 033 469 5344

  Verantwoordelijk voor:

  • Stedelijk beheer
  • Klimaatadaptatie en groen
  • Gemeentelijke organisatie
  • Informatievoorziening
  • Dienstverlening
  • ICT
  • Vergunningen, Toezicht & Handhaving
  • Wijkwethouder: Schothorst, Zielhorst en Nieuwland

  Nevenfuncties wethouder Kraanen

  Wethouder Willem-Jan (W.J.) Stegeman

  D66

  Download foto

  E-mail: wethouderstegeman@amersfoort.nl

  Twitter: @stegemanwj

  LinkedIn-profiel

  Telefoon secretariaat: 033 469 4205

  Verantwoordelijk voor:

  • Financiën en belastingen, inclusief deelnemingen en PPS
  • Grondzaken/vastgoed
  • Stadhuis, inclusief stadhuisplein
  • Stadshart, inclusief De Nieuwe Stad
  • Evenementen
  • De Hoef
  • Wijkwethouder: Liendert en Rustenburg

  Nevenfuncties wethouder Stegeman

  Wethouder Menno (M.) Tigelaar

  ChristenUnie

  Download foto

  E-mail: wethoudertigelaar@amersfoort.nl

  Twitter: @mtigelaar

  LinkedIn-profiel

  Telefoon secretariaat: 033 469 4203

  Verantwoordelijk voor:

  • Wonen
  • Sociale basisinfrastructuur
  • Wijkteams
  • Zorg en ondersteuning
  • Communicatie en Samenwerking
  • Wijkwethouder: Kattenbroek, Valleipoort, Hoogland en Buitengebied-West

  Nevenfuncties wethouder Tigelaar

  Gemeentesecretaris Nico Kamphorst

  Download foto

  E-mail: gemeentesecretaris@amersfoort.nl

  Telefoon secretariaat: 033 469 4222

  • ondersteunt het college van burgemeester en wethouders
  • is algemeen directeur van de ambtelijke organisatie