Samenstelling college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. Amersfoort heeft 8 wethouders. De gemeenteraad benoemt de wethouders.

Dit is het college van burgemeester en wethouders van Amersfoort:

Burgemeester Lucas (L.M.M.) Bolsius

Download foto

E-mail: burgemeester@amersfoort.nl

Twitter: @lucasbolsius

Facebook: Lucas Bolsius

Telefoon bestuursondersteuners: 033 469 4200

Verantwoordelijk voor:

 • Algemeen bestuur en juridische zaken
 • Public Affairs
 • Veiligheid en handhaving
 • Asielopvang

Nevenfuncties burgemeester Bolsius

Wethouder Micheline Paffen-Zeenni

1ste loco-burgemeester

CDA

Download foto

E-mail: wethouderpaffenzeenni@amersfoort.nl

Telefoon bestuursondersteuners: 033 469 4220

Verantwoordelijk voor:

 • Wmo, wijkteams en sociale basisinfrastructuur

 • Volksgezondheid

 • Diversiteit en toegankelijkheid

 • Interbestuurlijke samenwerking

 • Gemeentelijke organisatie

 • Nieuw stadhuis
 • Wijkwethouder: Nieuwland, Hoogland en Kattenbroek

    Wethouder Astrid Janssen

    2de loco-burgemeester

    GroenLinks

    Download foto

    E-mail: wethouderjanssen@amersfoort.nl

    Telefoon bestuursondersteuners: 033 469 5343

    Verantwoordelijk voor:

    • Wonen
    • Spoorzone Langs Eem en Spoor
    • Energietransitie
    • Wijkwethouder: Soesterkwartier, Randenbroek en Schuilenburg

     Wethouder Willem-Jan Stegeman

     D66

     Download foto

     E-mail: wethouderstegeman@amersfoort.nl

     Telefoon bestuursondersteuners: 033 469 4205

     Verantwoordelijk voor:

     • Financiën
     • Economie en circulariteit
     • Stadshart/Binnenstad
     • Spoorzone Hoefkwartier
     • Bovenduist (A1-zone)
     • Vastgoed en grondzaken
     • Wijkwethouder: Binnenstad, Kruiskamp en Koppel

     Wethouder Rutger Dijksterhuis

     ChristenUnie

     Download foto

     E-mail: wethouderdijksterhuis@amersfoort.nl

     Telefoon bestuursondersteuners: 033 469 5573

     Verantwoordelijk voor:

     • Ruimtelijke ordening
     • Omgevingsvisie

     • Erfgoed, monumenten en archeologie

     • Toerisme, recreatie en citymarketing
     • Wijkwethouder: Vathorst en Hooglanderveen

     Wethouder Johnas van Lammeren

     Partij voor de Dieren

     Download foto

     E-mail: wethoudervanlammeren@amersfoort.nl

     Telefoon bestuursondersteuners: 033 469 5885

     Verantwoordelijk voor:

     • Dierenwelzijn
     • Duurzame leefomgeving en biodiversiteit
     • Dienstverlening
     • Informatievoorziening
     • Vergunningen en toezicht

     • Crematoria en begraafplaatsen

     • Wijkwethouder Schothorst, Zielhorst en Hoefkwartier

     Wethouder Tyas Bijlholt

     D66

     Download foto

     E-mail: wethouderbijlholt@amersfoort.nl

     Telefoon bestuursondersteuners: 033 469 4258

     Verantwoordelijk voor:

     • Mobiliteit
     • Kunst, cultuur en evenementen
     • Onderwijs mbo/hbo
     • Onderwijs en arbeidsmarkt
     • Wijkwethouder Vermeerkwartier, Bergkwartier en Leusderkwartier

      Wethouder Nadya Aboyaakoub-Akkouh

      GroenLinks

      Download foto

      E-mail: wethouderaboyaakoubakkouh@amersfoort.nl

      Telefoon bestuursondersteuners: 033 469 5606

      Verantwoordelijk voor:

      • Jeugd(zorg)
      • Onderwijs PO/VO (primair- en voortgezet onderwijs)
      • Inburgering en integratie
      • Werk, inkomen en armoedebeleid
      • Wijkwethouder Liendert en Rustenburg

      Wethouder Ben van Koningsveld

      CDA

      Download foto

      E-mail: wethoudervankoningsveld@amersfoort.nl

      Telefoon bestuursondersteuners: 033 469 4275

      Verantwoordelijk voor:

      • Sport en bewegen
      • Bestuurlijke vernieuwing en participatie
      • Gebiedsgericht werken

      Gemeentesecretaris Nico Kamphorst

      Download foto

      E-mail: gemeentesecretaris@amersfoort.nl

      Telefoon bestuursondersteuners: 033 469 4222

      • ondersteunt het college van burgemeester en wethouders
      • is algemeen directeur van de ambtelijke organisatie