Samenstelling college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. Amersfoort heeft zeven wethouders. De gemeenteraad benoemt de wethouders.

Burgemeester Lucas (L.M.M.) Bolsius

Download foto

E-mail: burgemeester@amersfoort.nl

Twitter: @lucasbolsius

Facebook: Lucas Bolsius

Telefoon secretariaat: 033 469 4231

Verantwoordelijk voor:

 • Algemeen bestuur
 • Juridische zaken
 • Public affairs
 • Veiligheid
 • Dierenwelzijn
 • Archeologie

Nevenfuncties burgemeester Bolsius

Wethouder Cees van Eijk

GroenLinks

Download foto

E-mail: wethoudervaneijk@amersfoort.nl

Telefoon secretariaat: 033 469 4206

Verantwoordelijk voor:

 • Werk en inkomen
 • Jeugd
 • Jeugdzorg
 • Diversiteit en toegankelijkheid
 • Regionale samenwerking
 • Wijkwethouder: Stadshart, Kruiskamp en Koppel

Nevenfuncties wethouder Van Eijk

Wethouder Astrid (A.P.A.M.) Janssen

GroenLinks

Download foto

E-mail: wethouderjanssen@amersfoort.nl

Telefoon secretariaat: 033 469 5343

Verantwoordelijk voor:

 • Duurzaamheid
 • Omgevingswet
 • Energietransitie
 • Ruimtelijke ordening
 • Wagenwerkplaats
 • Wijkwethouder: Vermeer-, Berg- en Leusderkwartier, Bosgebied (Zuidwest) en Soesterkwartier

Nevenfuncties wethouder Janssen

Wethouder Fatma Koşer Kaya

D66

Download foto

E-mail: wethouderkoserkaya@amersfoort.nl

Telefoon secretariaat: 033 469 4202

Verantwoordelijk voor:

 • Cultuur
 • Economie en smart city
 • Onderwijs en arbeidsmarkt
 • Onderwijs
 • Citymarketing
 • Milieu en grondstoffenbeleid
 • Circulaire economie
 • Archief Eemland
 • Werklocaties
 • Wijkwethouder: Randenbroek, Schuilenburg en Stoutenburg-Noord

Nevenfuncties wethouder Fatma Koser Kaya

Wethouder Kees (C.W.) Kraanen

VVD

Download foto

E-mail: wethouderkraanen@amersfoort.nl

Telefoon secretariaat: 033 469 5344

Verantwoordelijk voor:

 • Stedelijk beheer
 • Klimaatadaptatie en groen
 • Gemeentelijke organisatie
 • Informatievoorziening
 • Dienstverlening
 • ICT
 • Vergunningen, Toezicht & Handhaving
 • Wijkwethouder: Schothorst, Zielhorst en Nieuwland

Nevenfuncties wethouder Kraanen

Wethouder Willem-Jan (W.J.) Stegeman

D66

Download foto

E-mail: wethouderstegeman@amersfoort.nl

Twitter: @stegemanwj

LinkedIn-profiel

Telefoon secretariaat: 033 469 4205

Verantwoordelijk voor:

 • Financiën en belastingen, inclusief deelnemingen en PPS
 • Grondzaken/vastgoed
 • Stadhuis, inclusief stadhuisplein
 • Stadshart, inclusief De Nieuwe Stad
 • Evenementen
 • Mobiliteit en luchtkwaliteit
 • Gebiedsgericht werken
 • De Hoef
 • Stationsgebied
 • Kop van Isselt
 • Vathorst
 • Wijkwethouder Vathorst en Hooglanderveen, Liendert en Rustenburg

Nevenfuncties wethouder Stegeman

Wethouder Menno (M.) Tigelaar

ChristenUnie

Download foto

E-mail: wethoudertigelaar@amersfoort.nl

Twitter: @mtigelaar

LinkedIn-profiel

Telefoon secretariaat: 033 469 4203

Verantwoordelijk voor:

 • Wonen
 • Sociale basisinfrastructuur
 • Wijkteams
 • Zorg en ondersteuning
 • Communicatie en Samenwerking
 • Sport
 • Wijkwethouder: Kattenbroek, Valleipoort, Hoogland en Buitengebied-West

Nevenfuncties wethouder Tigelaar

Gemeentesecretaris Nico Kamphorst

Download foto

E-mail: gemeentesecretaris@amersfoort.nl

Telefoon secretariaat: 033 469 4222

 • ondersteunt het college van burgemeester en wethouders
 • is algemeen directeur van de ambtelijke organisatie