Wethouder Micheline Paffen-Zeenni (CDA)

Wethouder Micheline Paffen Zeenni
Wethouder, 1e locoburgemeester

Verantwoordelijk voor

 • Wmo, wijkteams en sociale basisinfrastructuur
 • Volksgezondheid
 • Diversiteit en toegankelijkheid
 • Interbestuurlijke samenwerking
 • Gemeentelijke organisatie
 • Nieuw stadhuis
 • Wijkwethouder: Nieuwland, Hoogland en Kattenbroek

Nevenfunctie uit hoofde van de functie wethouder

 • Lid Dagelijks Bestuur VNG Utrecht (onbezoldigd)
 • Lid Dagelijks Bestuur GGD Regio Utrecht (GGDrU) - Gemeentelijke Gezondheidsdienst (onbezoldigd)
 •  Lid Algemeen Bestuur GGD Regio Utrecht (GGDrU) - Gemeentelijke Gezondheidsdienst (onbezoldigd)
 • Portefeuillehouder deelneming NV SRO (Sport, Recreatie en Onderwijsvoorzieningen) (onbezoldigd)
 • Portefeuillehouder deelneming Participatiefonds ROM Regio Utrecht BV (Regionale Ontwikkelingsmaatschappij) (onbezoldigd)
 • Lid Bestuur Samen Sterker regio Eemland (onbezoldigd)
 • Lid Bestuurlijke Regiegroep Regio Amersfoort (onbezoldigd)
 • Voorzitter Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein (BOSD) Regio Amersfoort (onbezoldigd)
 • Lid Bestuurlijk Overleg Regio Amersfoort (BORA) (onbezoldigd)
 • Voorzitter Taskforce Wonen-Welzijn-Zorg Ouderen 2040 - Provincie Utrecht (onbezoldigd)

Overige nevenfuncties

 • Lid Raad van Toezicht omroep Wakker Nederland (bezoldigd; bedrag komt ten goede aan kas van gemeente Amersfoort)