Wethouder Micheline Paffen-Zeenni (CDA)

Wethouder Micheline Paffen Zeenni
Wethouder, 1e locoburgemeester

Verantwoordelijk voor

  • Wmo, wijkteams en sociale basisinfrastructuur

  • Volksgezondheid

  • Diversiteit en toegankelijkheid

  • Interbestuurlijke samenwerking

  • Gemeentelijke organisatie

  • Nieuw stadhuis
  • Wijkwethouder: Nieuwland, Hoogland en Kattenbroek

Nevenfuncties

Geen nevenfuncties