Wethouder Nadya Aboyaakoub-Akkouh (GroenLinks)

Wethouder Nadya Aboyaakoub-Akkouh
Wethouder

Verantwoordelijk voor

  • Jeugdzorg
  • Onderwijs PO/VO
  • Inburgering en integratie
  • Werk, inkomen en armoedebeleid
  • Wijkwethouder: Liendert en Rustenburg

Nevenfunctie uit hoofde van de functie wethouder

  • Voorzitter Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur Regionaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en omgeving (RWA)