Gemeentelijke belastingen

Op het aanslagbiljet van de gemeentelijke belastingen staat welke belastingen u moet betalen, hoe hoog de bedragen zijn, hoe en wanneer u betaalt en wat de nieuwe WOZ-waarde is van uw pand.

Gemeentelijke belastingen

U ontvangt het aanslagbiljet eind januari van elk jaar.

De aanslag voor gemeentelijke heffingen voortaan digitaal ontvangen? Activeer uw berichtenbox op mijnoverheid.nl. Zorg dat bij 'gemeenten' Amersfoort aangevinkt is.

Aanslagbiljet online inzien

U kunt het aanslagbiljet online bekijken en eventueel uitprinten door op onderstaande button te klikken. Bewoners gebruiken DigiD om in te loggen, bedrijven gebruiken hiervoor eHerkenning. Indien u bij MijnOverheid bent aangesloten is het aanslagbiljet daar ook te raadplegen. Via onderstaande button kunt u als bewoner én als bedrijf inloggen. Let op! Om als bedrijf in te loggen klikt u eerst op onderstaande button en daarna op de tweede link (onder het kopje Inloggen met eHerkenning).

OPVRAGEN BEWONERS EN BEDRIJVEN

Wanneer u uw aanslag kwijt bent geraakt en het lukt u niet om via bovenstaande buttons uw aanslagbiljet online in te zien, kunt u een kopie van de aanslag opvragen via belastingen@amersfoort.nl.

Bekijk het filmpje OZB-tarief helder over de uitleg:

Helaas is het niet mogelijk om deze video te bekijken aangezien u Marketing Cookies heeft geblokkeerd. Voor meer informatie kunt u terecht op onze Cookies pagina. U kunt deze video alsnog bekijken op YouTube.

Soorten gemeentelijke belastingen

Op het aanslagbiljet kunt u de volgende belastingen terugzien:

  • onroerendezaakbelasting (OZB)
  • rioolheffing
  • afvalstoffenheffing
  • hondenbelasting

Daarbij staat welke bedragen u moet betalen en wanneer het geld betaald moet zijn. Hoe u betaalt, leest u bij Gemeentelijke belastingen betalen.

WOZ-waarde

Naast de gemeentelijke belastingen staat de WOZ-waarde op het aanslagbiljet. De WOZ-waarde is belangrijk voor onder andere de hoogte van de onroerendezaakbelasting en de rioolheffing.

Voor huizen, andere gebouwen of percelen grond (onroerende zaken) brengt de gemeente onroerendezaakbelasting (OZB) in rekening. De hoogte is mede afhankelijk van de WOZ-waarde van uw pand en/of grond.

Tarieven OZB 2022:

voor woningen:
gebruikersbelasting Niet van toepassing
eigenarenbelasting 0,1105% van de WOZ-waarde
voor andere panden of percelen grond:
gebruikersbelasting 0,3099% van de WOZ-waarde
eigenarenbelasting 0,3796% van de WOZ-waarde

Bereken uw OZB

Rioolheffing betaalt u voor het gebruik van de gemeentelijke riolering. De hoogte van de aanslag is afhankelijk van de WOZ-waarde van het pand. Voor het tarief kijkt de gemeente:

  • of het gaat om een woning of een ander pand
  • of u gebruiker of eigenaar bent van dit pand

Als gebruiker betaalt u de heffing voor gebruikers (RIOG). Eigenaren (rechthebbenden) betalen de heffing voor eigenaren (RIOE). De gemeente kijkt hiervoor naar de situatie op 1 januari van dat belastingjaar. Bent u zowel gebruiker als eigenaar van een pand? Dan ziet u beide aanslagen terug op uw aanslagbiljet. 

Tarieven rioolheffing 2022:

voor woningen:
gebruikersbelasting (RIOG) 0,0163% van de WOZ-waarde
eigenarenbelasting (RIOE) 0,0202% van de WOZ-waarde
voor andere panden dan een woning:
gebruikersbelasting (RIOG) 0,0642% van de WOZ-waarde
eigenarenbelasting (RIOE) 0,0864% van de WOZ-waarde

Bereken uw rioolheffing

Afvalstoffenheffing (AFV) betaalt u voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. Hoeveel afvalstoffenheffing u betaalt, ligt aan de grootte van uw gezin. De gemeente kijkt daarbij naar de situatie op 1 januari.

Tarieven afvalstoffenheffing 2022:

Eenpersoonshuishouden € 246,60 per jaar
€ 20,55 per maand
Meerpersoonshuishouden € 343,32 per jaar
€ 28,61 per maand

  • U betaalt per hond € 93,36 per jaar (€ 7,78 per maand).
  • Als u een kennel heeft, kunt u in aanmerking komen voor het kenneltarief van
    € 186.72 per jaar.

Lees meer over de hondenbelasting.

Bezwaar maken tegen de tarieven van de belastingen is niet mogelijk. Die zijn vastgesteld door de gemeenteraad. Wel kunt u bezwaar indienen als er een fout op het aanslagbiljet staat. Een verkeerde naam bijvoorbeeld, of een verkeerd opgelegde aanslag. Of als u het niet eens bent met de vastgestelde WOZ-waarde en er met de taxateur niet uitkomt.

U kunt het aanslagbiljet ook (samen met het taxatierapport WOZ) online bekijken en eventueel uitprinten. Gebruik daarvoor de rode button (Opvragen bewoners en bedrijven) bovenaan deze pagina.

Indien u bij MijnOverheid bent aangesloten is het aanslagbiljet daar ook te raadplegen.

Wanneer u uw aanslag kwijt bent geraakt en u kunt het aanslagbiljet niet online bekijken, dan kunt u een kopie van de aanslag opvragen via onderstaande button. De kopie wordt dan per post naar u verzonden.

Voor dit formulier heeft u DigiD nodig.

De regels rondom de gemeentelijke belastingen zijn vastgelegd in verordeningen. De gemeente Amersfoort publiceert deze op www.overheid.nl:

Als uw situatie verandert

Verhuizing

De OZB-aanslagen voor eigenaren (OZBE) en de rioolheffing voor eigenaren (RIOE) gelden voor een heel jaar. Ook als u na 1 januari uw pand heeft verkocht of bent verhuisd binnen Amersfoort of naar een andere gemeente. De situatie op 1 januari van het belastingjaar (2022) is bepalend.

Wordt het pand in de loop van het jaar verkocht, dan is het gebruikelijk dat de eigenarenaanslagen OZBE en RIOE via de notaris worden verrekend met de nieuwe eigenaar. De gebruikersaanslagen afvalstoffenheffing (AFV), rioolheffing gebruik (RIOG) en hondenbelasting (HOND) worden niet verrekend.

Bent u aangeslagen voor de afvalstoffenheffing en/of rioolheffing gebruikers, dan krijgt u voor uw oude woning automatisch vermindering over de volle nog niet verstreken maanden. Als u blijft wonen binnen de gemeente Amersfoort krijgt u later, over de resterende periode van het jaar, een nieuwe aanslag voor de afvalstoffenheffing en/of gebruikersaanslag rioolheffing.

Hondenbelasting

Wanneer u hondenbelasting betaalt en verhuist binnen Amersfoort, dan verandert er niets.

Wijziging omvang huishouden

Afvalstoffenheffing

Als u in het belastingjaar alleen bent gaan wonen, of juist bent gaan samenwonen, verandert dit niets aan de hoogte van de afvalstoffenheffing. De situatie op 1 januari is bepalend.

Contact

Vragen? Neem contact op met het KCC

Lees meer over de gemeentelijke belastingen 2021 in de: