Gemeentelijke belastingen

Op het aanslagbiljet van de gemeentelijke belastingen staat welke belastingen je moet betalen, hoe hoog de bedragen zijn, hoe en wanneer je betaalt en wat de nieuwe WOZ-waarde is van je pand.

Gemeentelijke belastingen

Je ontvangt het aanslagbiljet eind januari van elk jaar.

De aanslag voor gemeentelijke heffingen voortaan digitaal ontvangen? Activeer je berichtenbox op mijnoverheid.nl. Zorg dat bij 'gemeenten' Amersfoort aangevinkt is.

Aanslagbiljet online inzien

Je kunt het aanslagbiljet online bekijken en eventueel uitprinten door op onderstaande button te klikken. Bewoners gebruiken DigiD om in te loggen, bedrijven eHerkenning. Als je MijnOverheid hebt geactiveerd, kun je het aanslagbiljet ook daar bekijken. Via onderstaande button kun je als bewoner én als bedrijf inloggen. Let op! Om als bedrijf in te loggen klik je eerst op onderstaande button en daarna op de tweede link (onder het kopje Inloggen met eHerkenning).

OPVRAGEN AANSLAGBILJET

Kopie aanslagbiljet opvragen

Ben je je aanslag kwijtgeraakt en lukt het niet om via bovenstaande button je aanslagbiljet online in te zien? Dan kun je een kopie van de aanslag opvragen via belastingen@amersfoort.nl. Of vraag de kopie aan via het formulier. Daarvoor heb je DigiD nodig.

OPVRAGEN KOPIE

Bekijk het filmpje OZB-tarief helder over de uitleg:

Helaas is het niet mogelijk om deze video te bekijken aangezien u Marketing Cookies heeft geblokkeerd. Voor meer informatie kunt u terecht op onze Cookies pagina. U kunt deze video alsnog bekijken op YouTube.

WOZ-waarde

Naast de gemeentelijke belastingen staat de WOZ-waarde op het aanslagbiljet. De WOZ-waarde is belangrijk voor onder andere de hoogte van de onroerendezaakbelasting en de rioolheffing.

Soorten gemeentelijke belastingen

Op het aanslagbiljet kunt u de volgende belastingen terugzien:

  • onroerendezaakbelasting (OZB)
  • rioolheffing
  • afvalstoffenheffing
  • hondenbelasting

Daarbij staat welke bedragen je moet betalen en wanneer het geld betaald moet zijn. Hoe je betaalt, lees je bij Gemeentelijke belastingen betalen.

Voor huizen, andere gebouwen of percelen grond (onroerende zaken) brengt de gemeente onroerendezaakbelasting (OZB) in rekening. De hoogte is mede afhankelijk van de WOZ-waarde van je pand en/of grond.

Tarieven OZB 2022:

voor woningen:
gebruikersbelasting Niet van toepassing
eigenarenbelasting 0,1105% van de WOZ-waarde
voor andere panden of percelen grond:
gebruikersbelasting 0,3099% van de WOZ-waarde
eigenarenbelasting 0,3796% van de WOZ-waarde

Bereken jouw OZB

Rioolheffing betaal je voor het gebruik van de gemeentelijke riolering. De hoogte van de aanslag is afhankelijk van de WOZ-waarde van het pand. Voor het tarief kijkt de gemeente:

  • of het gaat om een woning of een ander pand
  • of je gebruiker of eigenaar bent van dit pand

Als gebruiker betaal je de heffing voor gebruikers (RIOG). Eigenaren (rechthebbenden) betalen de heffing voor eigenaren (RIOE). De gemeente kijkt hiervoor naar de situatie op 1 januari van dat belastingjaar. Ben je zowel gebruiker als eigenaar van een pand? Dan zie je beide aanslagen terug op het aanslagbiljet. 

Tarieven rioolheffing 2022:

voor woningen:
gebruikersbelasting (RIOG) 0,0163% van de WOZ-waarde
eigenarenbelasting (RIOE) 0,0202% van de WOZ-waarde
voor andere panden dan een woning:
gebruikersbelasting (RIOG) 0,0642% van de WOZ-waarde
eigenarenbelasting (RIOE) 0,0864% van de WOZ-waarde

Bereken jouw rioolheffing

Afvalstoffenheffing (AFV) betaal je voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. Hoeveel afvalstoffenheffing je betaalt, ligt aan de grootte van je gezin. De gemeente kijkt daarbij naar de situatie op 1 januari.

Tarieven afvalstoffenheffing 2022:

Eenpersoonshuishouden € 246,60 per jaar
€ 20,55 per maand
Meerpersoonshuishouden € 343,32 per jaar
€ 28,61 per maand

  • Je betaalt per hond € 93,36 per jaar (€ 7,78 per maand).
  • Als je een kennel hebt, kun je in aanmerking komen voor het kenneltarief van
    € 186.72 per jaar.

Lees meer over de hondenbelasting.

Bezwaar maken tegen de tarieven van de belastingen is niet mogelijk. Die zijn vastgesteld door de gemeenteraad. Wel kun je bezwaar indienen als er een fout op het aanslagbiljet staat. Een verkeerde naam bijvoorbeeld, of een verkeerd opgelegde aanslag. Of als je het niet eens bent met de vastgestelde WOZ-waarde en er met de taxateur niet uitkomt.

De regels rondom de gemeentelijke belastingen zijn vastgelegd in verordeningen. De gemeente Amersfoort publiceert deze op www.overheid.nl:

Als je situatie verandert

Verhuizing

De OZB-aanslagen voor eigenaren (OZBE) en de rioolheffing voor eigenaren (RIOE) gelden voor een heel jaar. Ook als je na 1 januari je pand hebt verkocht of bent verhuisd binnen Amersfoort of naar een andere gemeente. De situatie op 1 januari van het belastingjaar (2022) is bepalend.

Wordt het pand in de loop van het jaar verkocht, dan is het gebruikelijk dat de eigenarenaanslagen OZBE en RIOE via de notaris worden verrekend met de nieuwe eigenaar. De gebruikersaanslagen afvalstoffenheffing (AFV), rioolheffing gebruik (RIOG) en hondenbelasting (HOND) worden niet verrekend.

Ben je aangeslagen voor de afvalstoffenheffing en/of rioolheffing gebruikers, dan krijg je voor je oude woning automatisch vermindering over de volle maanden die nog niet verstreken zijn. Als je blijft wonen binnen de gemeente Amersfoort krijg je later, over de resterende periode van het jaar, een nieuwe aanslag voor de afvalstoffenheffing en/of gebruikersaanslag rioolheffing.

Hondenbelasting

Wanneer je hondenbelasting betaalt en verhuist binnen Amersfoort, verandert er niets.

Wijziging omvang huishouden

Afvalstoffenheffing

Als je in het belastingjaar alleen bent gaan wonen, of juist bent gaan samenwonen, verandert dit niets aan de hoogte van de afvalstoffenheffing. De situatie op 1 januari is bepalend.