Gemeentelijke belastingen

Op het aanslagbiljet van de gemeentelijke belastingen staat welke belastingen u moet betalen, hoe hoog de bedragen zijn, hoe en wanneer u betaalt en wat de nieuwe WOZ-waarde is van uw pand.

Gemeentelijke belastingen

U ontvangt het aanslagbiljet eind januari van elk jaar.

De aanslag voor gemeentelijke heffingen voortaan digitaal ontvangen? Activeer uw berichtenbox op mijnoverheid.nl. Zorg dat bij 'gemeenten' Amersfoort aangevinkt is.

Aanslagbiljet online inzien

U kunt het aanslagbiljet ook online bekijken en eventueel uitprinten door op onderstaande button te klikken. Indien u bij MijnOverheid bent aangesloten is het aanslagbiljet daar ook te raadplegen.

OPVRAGEN BEWONERS OPVRAGEN BEDRIJVEN

Wanneer u uw aanslag kwijt bent geraakt en het lukt u niet om via bovenstaande buttons uw aanslagbiljet online in te zien, kunt u een kopie van de aanslag opvragen via belastingen@amersfoort.nl

Bekijk het filmpje OZB-tarief helder over de uitleg:

Soorten gemeentelijke belastingen

Op het aanslagbiljet kunt u de volgende belastingen terugzien:

  • onroerendezaakbelasting (OZB)
  • rioolheffing
  • afvalstoffenheffing
  • hondenbelasting

Daarbij staat welke bedragen u moet betalen en wanneer het geld betaald moet zijn. Hoe u betaalt, leest u bij Gemeentelijke belastingen betalen.

WOZ-waarde

Naast de gemeentelijke belastingen staat de WOZ-waarde op het aanslagbiljet. De WOZ-waarde is belangrijk voor onder andere de hoogte van de onroerendezaakbelasting en de rioolheffing.

Tarieven onroerendezaakbelasting (OZB)

Voor huizen, andere gebouwen of percelen grond (onroerende zaken) brengt de gemeente onroerendezaakbelasting (OZB) in rekening. De hoogte is mede afhankelijk van de WOZ-waarde van uw pand en/of grond.

Tarieven OZB 2019:

voor woningen:
gebruikersbelasting Niet van toepassing
eigenarenbelasting 0,1261% van de WOZ-waarde
voor andere panden of percelen grond:
gebruikersbelasting 0,2742% van de WOZ-waarde
eigenarenbelasting 0,3359% van de WOZ-waarde

Bereken uw OZB

Tarieven rioolheffing

Rioolheffing betaalt u voor het gebruik van de gemeentelijke riolering. De hoogte van de aanslag is afhankelijk van de WOZ-waarde van het pand. Voor het tarief kijkt de gemeente:

  • of het gaat om een woning of een ander pand
  • of u gebruiker of eigenaar bent van dit pand

Als gebruiker betaalt u de heffing voor gebruikers (RIOG). Eigenaren (rechthebbenden) betalen de heffing voor eigenaren (RIOE). De gemeente kijkt hiervoor naar de situatie op 1 januari van dat belastingjaar. Bent u zowel gebruiker als eigenaar van een pand? Dan ziet u beide aanslagen terug op uw aanslagbiljet. 

Tarieven rioolheffing 2019:

voor woningen:
gebruikersbelasting (RIOG) 0,0205% van de WOZ-waarde
eigenarenbelasting (RIOE) 0,0253% van de WOZ-waarde
voor andere panden dan een woning:
gebruikersbelasting (RIOG) 0,0619% van de WOZ-waarde
eigenarenbelasting (RIOE) 0,0833% van de WOZ-waarde

Bereken uw rioolheffing

Tarieven afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing (AFV) betaalt u voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. Hoeveel afvalstoffenheffing u betaalt, ligt aan de grootte van uw gezin. De gemeente kijkt daarbij naar de situatie op 1 januari.

Tarieven afvalstoffenheffing 2019:

Eenpersoonshuishouden € 207,12 per jaar
€ 17,26 per maand
Meerpersoonshuishouden € 259,92 per jaar
€ 21,66 per maand

Tarieven hondenbelasting
  • U betaalt per hond € 87,96 per jaar (€ 7,33 per maand).
  • Als u een kennel heeft, kunt u in aanmerking komen voor het kenneltarief van € 175,92.

Lees meer over de hondenbelasting.

Bezwaar maken

Bezwaar maken tegen de tarieven van de belastingen is niet mogelijk. Die zijn vastgesteld door de gemeenteraad. Wel kunt u bezwaar indienen als er een fout op het aanslagbiljet staat. Een verkeerde naam bijvoorbeeld, of een verkeerd opgelegde aanslag. Of als u het niet eens bent met de vastgestelde WOZ-waarde en er met de taxateur niet uitkomt.

Aanslagbiljet online inzien

U kunt het aanslagbiljet ook (samen met het taxatierapport WOZ) online bekijken en eventueel uitprinten. Indien u bij MijnOverheid bent aangesloten is het aanslagbiljet daar ook te raadplegen.

Wanneer u uw aanslag kwijt bent geraakt, kunt u een kopie van de aanslag opvragen.

Voor dit formulier heeft u DigiD nodig.

Verordeningen

De regels rondom de gemeentelijke belastingen zijn vastgelegd in verordeningen. De gemeente Amersfoort publiceert deze op www.overheid.nl:

Contact

Vragen? Neem contact op met het KCC