Aanpassingen aan De Nieuwe Poort

Op rotonde De Nieuwe Poort zijn regelmatig (bijna) ongelukken. Daarom worden hier binnenkort aanpassingen gedaan.

Vanaf eind september 2023 worden tijdelijke aanpassingen aangebracht. Zo worden wit-rode barrières geplaatst en gele strepen aangebracht. De kruisingen worden zo aangepast dat automobilisten bij het verlaten van de rotonde veel beter zicht hebben op het fiets- en voetpad, dat overgestoken moet worden. 

Bus- en rijbaan samengevoegd

Eind oktober wordt de busbaan aan de kant van de Amsterdamseweg ter hoogte van de rotonde samengevoegd met de rijbaan voor auto’s. Dit moet de overzichtelijkheid bij het oprijden van de rotonde verbeteren. Eind november 2023 wordt ook de busbaan aan de kant van de Stadsring ter hoogte van de rotonde samengevoegd met de rijbaan voor auto’s. 

Proef

De aanpassingen zijn om te testen of het werkt. Experts kijken voortdurend of de verkeersveiligheid verbetert. Maar vooral ook of de maatregelen van invloed zijn op de verkeersdoorstroming en daarmee op de aanrijtijden voor het busverkeer. Omdat het tijdelijk is, is de rotonde ook weer snel in de oude staat terug te brengen, als dat nodig is. De proef loopt van eind september 2023 tot en met januari 2024. Als blijkt dat het werkt, worden de aanpassingen blijvend gemaakt.

Rotonde De Nieuwe Poort