Windturbines in Amersfoort

Algemeen

Amersfoort wil op eigen grond duurzaam energie opwekken en kiest daarbij voor wind- en zonne-energie. Natuurlijk kunnen nog veel daken gevuld worden met zonnepanelen. Maar dit is nog steeds niet voldoende voor onze vraag naar stroom.

De Regionale Energiestrategie (RES)

In 2017 heeft de gemeenteraad(link is extern) bepaald waar wel en geen windturbines mogen komen en waar die aan moeten voldoen. Hiervoor werd eerst een enquête gehouden in het stadspanel. Meer recent moeten alle 30 energieregio’s in het land van het Rijk onderzoeken waar het best duurzame elektriciteit op land kan worden opgewekt. Wat dit voor onze regio betekent, vind je in de Regionale Energiestrategie (RES). 

In de RES staat industrieterrein de Isselt als een van de mogelijke locaties voor windenergie. Naast de Isselt zijn nog 3 locaties mogelijk geschikt voor windenergie:

  • langs de A28 ter hoogte van de Leusderheide (in samenwerking met gemeenten Leusden en Soest)
  • op de Vlasakkers (in samenwerking met gemeente Soest)
  • rond knooppunt Hoevelaken

In 2012 is al gekeken naar een geschikte locatie voor windturbines in de buurt van het Soesterkwartier. De werkgroep Soesterwijkwiek (uit het Soesterkwartier, nu bekend als Samen Energie Amersfoort) begon in 2012 als burgerinitiatief en keek in eerste instantie naar mogelijkheden in de eigen buurt. Hier waren ruimtelijk gezien geen mogelijkheden. In 2017 is de Isselt onderzocht als mogelijke locatie voor de windturbines. Daar is uitgekomen dat er plek is voor 2 windturbines. Voor 3 of 4 kleinere molens is er niet voldoende ruimte. 

Soort turbines

Het kiezen van het type, de hoogte, de omvang en andere technische specificaties van de windturbines is momenteel nog niet aan de orde. De gemeenteraad maakt uiteindelijk de definitieve keuze om de vergunning te verlenen, daarbij geholpen door het participatieproces.Het definitieve type wordt pas bepaald na vergunningverlening. Dan gaat de ontwikkelaar hiermee aan de slag. De gemeente zal zorgvuldige keuzes maken en houdt hierbij rekening met de geluidsnormen van het Rijk en de milieubelasting van de windmolens op de omgeving. 

Lokaal eigendom

We vinden het als gemeente belangrijk dat de opbrengst van de opgewekte energie ten goede komt aan de inwoners van Amersfoort en Soest. 

De lokale energiecoöperatie Samen Energie Amersfoort nam met het project Soesterwijkwiek ruim 12 jaar geleden het initiatief voor de windturbines. De gemeente ondersteunde dit initiatief omdat het past binnen de klimaatdoelstellingen van de gemeente en wees ook een ontwikkellocatie op industrieterrein Isselt aan. 

De gemeente ziet zich nu door nieuwe jurisprudentie naar aanleiding van het Didam-arrest genoodzaakt een openbare selectieprocedure te starten. De initiatiefnemer had dit liever anders gezien, maar toont begrip voor de ontwikkelingen.  De raad heeft vervolgens besloten in het vervolgproces alsnog te streven naar 100% lokaal eigendom van de windturbines.

VR presentatie

In de VR presentatie op rom3d.nl zie je de windmolens vanaf 12 plekken in Amersfoort en Soest. In de visualisaties zijn de molens 210 meter hoog (mast van 140 meter en wieken van 70 meter). De hoogte is nog niet definitief vastgesteld, deze hoogte is gebruikt als indicatie.