Wind op Isselt

Naast zonne-energie is windenergie nodig om straks helemaal over te gaan naar een duurzame opwek van energie. In Amersfoort zijn maar weinig locaties geschikt om windturbines te plaatsen. Uit onderzoek bleek dat de Isselt een van de kansrijke locaties voor windenergie is.

Er is hier plek voor 2 windturbines van elk ongeveer 4 MegaWatt. Ze kunnen aan zeker 6.000 woningen groene stroom leveren. Dat is zo’n 10% van de vraag naar elektriciteit in Amersfoort. Momenteel zijn we in gesprek met deskundigen en inwoners en onderzoeken we welke maatregelen nodig zijn om de windturbines te realiseren.

Vernieuwde website

Vanwege de grote hoeveelheid informatie hebben we de website opnieuw en overzichtelijker ingedeeld. Het is vanaf 24 april 2024 gemakkelijker geworden om te zien wanneer nieuwe informatie is toegevoegd, zoals onderzoeken of notulen van de OAR.