Samenwerken aan schone energie

De energietransitie houdt niet op bij de gemeentegrens. Daarom maken 30 energieregio’s in Nederland samen een Regionale Energiestrategie: de RES. Ook de regio Amersfoort maakt zo’n plan. In de RES beschrijven we hoeveel duurzame elektriciteit we willen opwekken, waar we windmolens of zonnevelden willen neerzetten en op welke manier we dat gaan doen.

Samenwerken aan schone energie

De RES 1.0 is het vervolg op het Concept RES van 2020. De regio Amersfoort doet daarin aan het Rijk een aanbod om in 2030 0,5 ter wattuur duurzame elektriciteit op te wekken. Dat is nu verder uitgewerkt in het plan RES 1.0.  Voor de gemeente Amersfoort geldt dat alle lopende projecten en nog te onderzoeken locaties passen binnen de eerder opgestelde beleidskaders voor grootschalige opwek.

U kunt de Regionale Energie Strategie 1.0 via de link inzien.

In deze video leggen we uit wat er in de RES 1.0 staat en komen er organisaties aan het woord die hebben meegewerkt aan de RES:

Helaas is het niet mogelijk om deze video te bekijken aangezien u Marketing Cookies heeft geblokkeerd. Voor meer informatie kunt u terecht op onze Cookies pagina. U kunt deze video alsnog bekijken op YouTube.

Mix van zon en wind

In Amersfoort willen we vooral zonnepanelen op grote bedrijfsdaken en parkeerplaatsen. Helaas is niet ieder dak geschikt voor de opwek van zonne-energie. Soms is het dak niet stevig genoeg of is de ligging ten opzichte van de zon niet gunstig. Met alleen zonnepanelen op daken kunnen we niet aan de energieopgave voldoen. En om de doelstellingen van het Klimaatakkoord te halen zijn ook windmolens nodig. De zon schijnt nu eenmaal niet altijd en in de winter zullen we ook duurzaam moeten opwekken. We zullen daarom een combinatie van zonnedaken, zonnevelden en windmolens moeten toepassen.

Hoe denken inwoners over de RES?

Dat haalden we op door middel van een enquête op Metamersfoort.nl. Dank voor de vele reacties! Een groot deel van de respondenten liet weten het belangrijk te vinden dat er duurzame energie wordt opgewekt in de regio. Het liefst met behulp van zonnepanelen op geluidsschermen en op de bedrijfsdaken. Over windenergie zijn de reacties wat meer verdeeld. Bij het zoeken naar de plekken voor windturbines en zonnepanelen willen de meeste deelnemers dat de kwaliteit van het landschap zoveel mogelijk behouden blijft.

Alle opmerkingen, kansen en bedreigingen zijn aan de gemeenteraad meegegeven om een goed besluit te kunnen nemen over de RES 1.0.

RES 1.0, en dan?

De RES 1.0 betekent niet het einde van het traject. Na de vaststelling van de RES 1.0 werken we toe naar de uitvoering. De zoekgebieden uit de RES 1.0 worden tot aan 2030 samen met de betrokken partijen en inwoners van de regio verder uitgewerkt in concrete energieprojecten. In 2023 bekijken we de voortgang van die plannen en kijken we naar nieuwe ontwikkelingen en technieken. Voordat een project een vergunning krijgt, zijn er nog meerdere momenten van formele inspraak en mogelijkheden voor bezwaar of beroep.

Heeft u vragen over de RES?

Of wilt u eens in gesprek met de gemeente over duurzame energie? Stuur dan een mail naar duurzamestad@amersfoort.nl. We nemen binnen 2 werkdagen contact met u op.

Op www.resregioamersfoort.nl leest u met wie we samenwerken in de regio, het laatste nieuws en vragen en antwoorden.

Veelgestelde vragen

In Nederland werken we tot 2030 alleen aan technieken waarvan bewezen is dat ze effectief genoeg zijn om op grote schaal duurzame elektriciteit op te wekken. Dit geldt momenteel alleen voor windmolens en zonnepanelen. Maar we houden nieuwe ontwikkelingen scherp in de gaten. Als er slimmere oplossingen komen, dan krijgen die zeker een plek in een volgende versie van de RES. Elke 2 jaar wordt de RES namelijk geactualiseerd.

Door een combinatie van zon en wind wordt de capaciteit van het netwerk optimaal benut. Ten eerste omdat er vaak wind of zon is: het waait vaker dan dat de zon schijnt. Ten tweede levert windenergie met dezelfde netcapaciteit ongeveer drie keer zoveel energie als zonne-energie. Ten derde is de belasting van het elektriciteitsnet bij het gebruik van alleen zon een stuk hoger dan als er een combinatie is van wind en zon.

In het Klimaatakkoord is het streven afgesproken dat 50% van de productie van hernieuwbare opwek op land, in handen komt van de lokale omgeving. Dit is niet alleen weggelegd voor ondernemers en maatschappelijke organisaties, maar ook voor inwoners. Door te streven naar 50% lokaal eigendom geven we lokale gemeenschappen zeggenschap over de energietransitie en houden we de opbrengsten lokaal. Zie ook de pagina Participatie op de website Nationaal Programma Regionale Energiestrategie.

Waar wel of niet?

Amersfoort heeft in 2017 al duidelijke voorwaarden gesteld op welke plekken wel en geen windmolens en zonnevelden mogen komen. Dat staat in de beleidskaders Zon en Wind. 

Energielandschappen (onderdeel Wind) en  Energielandschappen (onderdeel Zon).

De RES regio Amersfoort:

De gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg en de provincie Utrecht, het waterschap Vallei en Veluwe en netbeheerder Stedin.

Meer weten over de RES?

Bekijk hier een handige animatie die uitleg geeft over de RES of gebruik de NP RES-gespreksassistent.