Westelijke ontsluiting

Algemeen

In het coalitieakkoord 2022-2026 is afgesproken om te stoppen met het project Westelijke ontsluiting. Het plan werd in het coalitieakkoord ‘financieel onhaalbaar’ genoemd. De nieuwe ontsluiting had als doel om de westkant van Amersfoort beter bereikbaar te maken. In het coalitieakkoord is afgesproken om bij de Westelijke ontsluiting alleen door te gaan met verbeteringen voor fietsers, voetgangers en hulpdiensten.

Fiets Veilig

In het project Westelijke Ontsluiting stonden veel verbeteringen voor fietsers en voetgangers. Die plannen worden uitgevoerd in het project Fiets Veilig Westzijde Amersfoort

In de afgelopen tien jaar zijn er veel voorstellen gemaakt en besluiten genomen voor het project. Met het beëindigen van het project worden alle stukken openbaar (met uitzondering van persoonsgegevens).