Fiets Veilig Westzijde Amersfoort

Algemeen

De fietspaden aan de westkant van Amersfoort worden de komende jaren klaar voor de toekomst gemaakt. Er zijn plannen om de fietspaden breder te maken (tweerichtingsverkeer) en fietstunnels, een voorrangsplein en een fietsdoorsteek aan te leggen. Dit om de veiligheid van fietsers te verbeteren. Daarbij wordt rekening gehouden met de plannen voor woningbouw, de plannen voor tijdelijke uitbreiding van het AZC en de uitvoering van de Amersfoortse Heuvelrugvisie.

Ontwikkelingen Amersfoort-West

Aan de westkant van Amersfoort zijn meerdere ontwikkelingen. Een aantal plannen voor woningbouw bijvoorbeeld:

Het AZC (asielzoekerscentrum) aan de BW-Laan wordt door het COA tijdelijk uitgebreid. En voor het gehele gebied tussen de Stichtse rotonde en de Amsterdamseweg wordt gewerkt aan de uitvoering van de visie op de Heuvelrug

Plannen

In de afgelopen jaren hebben we samen met inwoners en andere belanghebbenden plannen gemaakt voor de aanleg van een nieuwe verkeersroute: de Westelijke Ontsluiting. In dat plan stonden maatregelen voor de doorstroming van autoverkeer, maar ook veel verbeteringen voor fietsers en voetgangers. Een deel daarvan nemen we over. Daarnaast gaan we met nieuwe onderdelen in het plan aan de slag. Zo moet er een fiets- en voetgangerstunnel komen bij de spoorwegovergang. Ook voor hulpdiensten moet er een onderdoorgang komen.

 Overzicht plannen

Locatie Plannen
Rondom Stichtse Rotonde
 • Aanleg van de fietstunnels
 • Verplaatsing van de grens bebouwde kom
 • Invoering van eenrichtingsverkeer parallelweg ter hoogte van de scholen
Zuidelijk deel Daam Fockemalaan
 • In stand houden van het fietspad in 2 richtingen aan de kant van Klooster Onze Lieve Vrouw ter Eem
 • Aanleg fietspad aan de kant van Belgenmonument
 • Aanleg van een strook om linksaf te slaan naar scholen
 • Aanleg van een strook om linksaf te slaan naar benzinestation
 • Aanbrengen nieuwe 2e toegang naar Klooster Onze Lieve Vrouw Ter Eem
Spoorwegovergang

Plannen verder uit te werken:

 • Aanleg ongelijkvloerse onderdoorgang onder het spoor voor fietsers, voetgangers en hulpdiensten (combitunnel)
 • Herinrichting van het parkeerterrein bij Dierenpark Amersfoort
 • Herinrichting van het parkeerterrein bij de Kabouterhut
Verplaatsen aansluiting Bernhardkazerne Nog te onderzoeken
Noordelijk deel van de BW-laan
 • Aanleg van een vrijliggend fietspad in 2 richtingen aan de kant van Bos Birkhoven – Bokkeduinen
 • Aanleg van een voorrangsplein bij de aansluiting met het sportpark Birkhoven/Soesterweg
 • Aanleg van 2 faunatunnels onder de BW-laan
Fietsdoorsteek bij Silverein De doorsteek van het fietspad bij Silverein

 

Binnengekomen reacties

Tussen 15 maart en 30 april 2023 was het mogelijk om te reageren op de plannen. Benieuwd naar de reacties? Die vind je op het platform Met Amersfoort.

Verwerking reacties

Tijdens de bijeenkomst en op het platform Met Amersfoort hebben we verschillende reacties en ideeën verzameld. We beoordelen alle reacties die op het plan zijn binnengekomen. Voorstellen die het plan verbeteren en binnen het beschikbare budget passen, nemen we mee. Daarna leggen we het plan met een overzicht van alle reacties voor aan de gemeenteraad. Die neemt uiteindelijk een besluit.

Starten voor de start bij nieuwe onderdelen

Voor de nieuwe delen in het plan beginnen we met een speciaal proces: 'starten voor de start'. Dat gebeurt bijvoorbeeld voor de fietstunnel bij de spoorwegovergang. We willen graag weten wat mensen in de buurt en andere betrokkenen vinden van dit nieuwe deel. Daarom vragen we hen om hun mening en verzamelen we informatie. Dit doen we volgens de regels die in de participatiegids voor ingewikkelde bouwprojecten staan. In deze gids staan afspraken over hoe mensen kunnen meepraten en invloed hebben op de ontwikkeling van nieuwe gebieden.

Tijdschema

Tijdschema

Voltooid

Besluitvorming door college

Voltooid
Maart 2023
Voltooid

Bijeenkomst

Voltooid
Voltooid

Raadscommissie Omgeving

Voltooid
Dinsdag 11 april
Todo

Bespreken voorstel in raadscommissie Omgeving (voorbereiding besluit)

Todo
Nog niet gepland
Todo

Raadsbesluit

Todo
Nog niet gepland
Todo

Uitwerken plannen na de zomervakantie

Todo
Nog niet gepland
Todo

Uitvoering en aanleg van onderdelen die al waren gepland

Todo
Nog niet bekend