Werk aan onze groeiende stad

Een leefbare, veilige en gezonde (groene) leefomgeving waar iedereen zich thuis voelt. Dat is waar we aan werken binnen het fysiek domein. Amersfoort groeit en we willen dat dat duurzaam gebeurt. Of je nou werkzaam bent in de stedenbouw, beheer- en onderhoud, toezicht- en handhaving of projectmanagement. Je werkt aan interessante en complexe opgaves en projecten. Er is volop ruimte voor jouw inbreng.

Werken aan actuele thema’s 

Er gebeurt ontzettend veel in de stad. We hebben flinke opgaves waar we met verschillende expertises aan werken. Denk hierbij aan:

  • Verstedelijking en groei: schaalsprong van de stad en het aantal inwoners
  • Energie: slimme manieren van opwekken, biodiversiteit & klimaatadaptatie
  • Verkeer, (duurzame) mobiliteit: bereikbaarheid, doorstroom en autoluw, parkeren
  • Prettig en veilig wonen en samenleven
  • Gebiedsontwikkeling
  • Informatievoorziening, slimme (geo)data
  • Veiligheid en veilig uitgaan 
  • Beheer en onderhoud van de bestaande stad

"We willen ruimte bieden aan bestaande en toekomstige inwoners in Amersfoort. Maar ook aan bedrijven, ondernemers en bezoekers. In combinatie met het veranderende klimaat, verduurzaming en de groei betekent dat een toenemende druk op de stad. Met elkaar pakken we de opgaven aan."

vriendelijk kijkende man bij middeleeuwse gevel en brug

“Amersfoort heeft de ambities en mogelijkheden van een grote stad, terwijl onze organisatie compact genoeg is om een verschil te maken. Waar kansen liggen, vernieuwen we. Dat doen we in samenwerking en met jouw inbreng. ”

Glimlachende vrouw bij leeg grondgebied stadhuis en woningen

Amersfoort nu en in toekomst