College van burgemeester en wethouders

Algemeen

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. Dit bestaat uit de burgemeester en 8 wethouders. Wethouders worden benoemd door de gemeenteraad.

Samenstelling

Coalitieakkoord

Amersfoort kent een coalitie van 5 politieke partijen (D66, GroenLinks, CDA, ChristenUnie en Partij voor de Dieren). In het coalitieakkoord hebben de coalitiepartners vastgelegd welke keuzes zij maken voor de komende 4 jaar en hoe zij gaan samenwerken:

Besluiten

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten. Alle stukken met uitgebreide informatie vind je wekelijks terug op onze pagina's met bestuurlijke informatie.

Besluiten tot en met 2013 vind je terug op de Archiefwebsite.

Heb je vragen over de stukken? Neem dan contact op met de afdeling Bestuurlijke Informatie Voorziening (BIV), bereikbaar via telefoonnummer 033 469 47 53 of per e-mail: BIV@amersfoort.nl.

Informatieverzoeken

Je wilt dat de gemeente bepaalde informatie openbaar maakt. Dit kun je doen met een Woo-verzoek.

Declaraties en wachtgeld

Het college publiceert overzichten van uitgekeerde wachtgelden aan oud-collegeleden en declaraties van huidige collegeleden via een collegebesluit. Bekijk de meest recente besluiten: