Amersfoort aardgasvrij

Algemeen

In Amersfoort moeten in 2050 alle woningen en bedrijven aardgasvrij zijn, net als in heel Nederland. Dat betekent dus dat we elektrisch gaan koken en gebouwen op een andere manier gaan verwarmen. De gemeenteraad van Amersfoort heeft op 12 oktober 2021 de Transitievisie Warmte vastgesteld. Daarin staat welke alternatieven er in welke wijken het meest haalbaar en betaalbaar zijn. En de volgorde van wijken waar we met bewoners en bedrijven in gesprek gaan over een gasvrije toekomst en de stappen daar naartoe.

Transitievisie warmte

De Transitievisie Warmte kun je hieronder downloaden. Ook vind je de reacties en vragen (zienswijzen) die zijn gesteld bij de ter inzage legging. met de antwoorden van de gemeente.

Wat dit voor jou betekent

Nieuwsgierig naar de warmtevisie in jouw buurt? Op de kaart op de website Amersfoort in Beeld vind je meer informatie.

Belangrijke uitgangspunten

De voorgestelde stappen voor de verschillende buurten en wijken in Amersfoort zijn gemaakt vanuit een aantal uitgangspunten. Zo moeten de voorgestelde oplossingen voor het verwarmen van woningen en bedrijven schoon en effectief zijn én betaalbaar voor inwoners.

We weten nog niet alles. Daarom is gekozen voor een flexibele aanpak. Iedere 5 jaar veranderen we de Transitievisie Warmte op basis van de ontwikkelingen in die jaren. Door vernieuwing zullen er de komende jaren nieuwe technieken, mogelijkheden en regelgeving komen.

In de video vertellen we je meer over de verschillende warmte-oplossingen in Amersfoort:

Transitievisie Warmte Amersfoort video 2

Volgorde van buurten en wijken

In de Transitievisie Warmte is een volgorde van buurten en wijken voorgesteld voor de gesprekken in de stad. Dat betekent niet dat er al besloten is welk warmtesysteem of welke warmtebron gebruikt moet worden. Of hoe er geïsoleerd kan worden. En ook niet wanneer een buurt aardgasloos wordt. Dit soort keuzes worden pas later gemaakt, in goed overleg met bewoners en bedrijven uit de buurten en wijken.

De Transitievisie Warmte kun je zien als een startpunt. Een eerste inventarisatie van kansen en mogelijkheden, voor een gesprek met de buurten en wijken. Het doel is om uiteindelijk samen tot een goed plan te komen dat meehelpt aan een aardgasvrije toekomst.

Bekijk de video om te zien wat de Transitievisie Warmte voor jou betekent:

Transitievisie Warmte Amersfoort

Draagvlakmeting aardgasvrije wijken

Download het Panelonderzoek Gemeente Amersfoort 2020:

Panelonderzoek aardgasvrije wijken

Schothorst-Zuid aardgasvrij

Schothorst-Zuid is de eerste wijk in Amersfoort die aardgasvrij wordt.

Het Amersfoortse Bronnenboek

Het Amersfoortse bronnenboek voegt informatie samen over stadswarmte in gemeente Amersfoort. Zo gaat het over de vraag naar warmte, de beschikbare (duurzame) warmtebronnen en de bestaande en nog te ontwikkelen warmte-infrastructuur. Dit bronnenboek legt de technische basis voor toekomstige besluiten over stadswarmte in Amersfoort. Het zegt nog niks over een definitieve strategie voor de uitvoering vanuit de Transitievisie Warmte 2021. Ook zegt het nog niks over de wijkgerichte aanpak samen met bewoners.

Tussen de hoofdstukken door vind je informatieve paragrafen om je mee te nemen in de verschillende kenmerken van stadswarmte. Deze informatieve paragrafen gaan onder andere over de eigenschappen van de warmtebronnen (wat we in 2022 weten), warmte-infrastructuur en ook warmte-opslag.

Het bronnenboek is op de volgende webpagina te lezen: Bijlage_bij_raadsinformatiebrief_2022-103_Het_Amersfoortse_Bronnenboek (notubiz.nl)

Zelf aan de slag?

Denk je na over het vervangen van de cv-ketel? Het nemen van energiebesparende maatregelen zoals isoleren? Of het aanschaffen van zonnepanelen? Vraag om gratis advies via de website van het Duurzaam Bouwloket, het energieloket van de gemeente.

Warmtetarieven 2023 en het prijsplafond

Veel Nederlanders betalen meer voor hun warmte dan eerder. Dit komt omdat de gasprijzen hoger zijn. Deze verhoging van de gasprijs heeft direct gevolgen voor mensen die voor hun warmte afhankelijk zijn van gascentrales.

Lees hierover meer op de pagina Warmtetarieven 2023 en het prijsplafond.