Verkeersveiligheid rotonde Borneoplein

Algemeen

Gemeente Amersfoort wil de veiligheid voor weggebruikers op en rond de rotonde Borneoplein verbeteren. Op dit moment werken we aan een nieuw ontwerp voor de rotonde. Hiervoor halen we ook de wensen, tips en idee├źn van gebruikers en omwonenden op.

Planning

Onderstaande planning kan wijzigen.

Planning

Todo

Definitief ontwerp

Todo
Mei - juli 2024

Het voorlopig ontwerp wordt uitgewerkt tot een definitief ontwerp.

Todo

Bijeenkomst voorlopig ontwerp

Todo
Mei 2024
Todo

Voorlopig ontwerp

Todo
Maart - mei 2024

Het schetsontwerp wordt uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp.

Actief

Bijeenkomst

Actief
28 maart 2024 (uitnodiging volgt half maart)

We presenteren de meest optimale variant van het schetsontwerp. We vertellen ook hoe we tot dit ontwerp zijn gekomen. Omwonenden kunnen hierop reageren.

 

Voltooid

Informatiebijeenkomst

Voltooid
7 juli 2023

We presenteerden een schetsontwerp met verschillende oplossingsrichtingen. De reacties van omwonenden gaven aanleiding om meer oplossingrichtingen op te stellen.

Voltooid

Informatiebijeenkomst

Voltooid
15 juni 2023

Omwonenden reageerden op de plannen. Deze reacties zijn daarna verwerkt in een schetsontwerp met verschillende oplossingsrichtingen.

Projecten in de omgeving

Dit project gaat alleen over de nieuwe verkeersveilige inrichting van de rotonde. Er vinden ook andere projecten plaats in de omgeving:

We proberen de bijeenkomsten van alle projecten zoveel mogelijk te combineren. Helaas lukt dit niet altijd vanwege de verschillende planningen.

Contact

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem gerust contact met ons op. 

Dit kan door een e-mail te sturen naar borneoplein@amersfoort.nl of te bellen met projectleider Wim Noordhoff op 14 033.