Vanuit het buitenland naar Amersfoort verhuizen (immigreren)

Algemeen

Wil je je vanuit het buitenland in Amersfoort vestigen? En verblijf je in een half jaar tijd langer dan 4 maanden in Nederland? Dan moet je je bij de gemeente inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit geldt ook als je eerder in Nederland ingeschreven hebt gestaan.

Inschrijven

Geef je voorgenomen verhuizing zo snel mogelijk aan ons door, maar uiterlijk 5 werkdagen na je verhuizing. Voor de inschrijving kom je persoonlijk langs in het stadhuis. Ook minderjarige kinderen moeten persoonlijk naar het stadhuis komen. Maak hiervoor telefonisch een afspraak via telefoonnummer 14 033 (vanuit het buitenland 0031 33 469 5111).

Meenemen bij je afspraak

  • een geldig legitimatiebewijs
  • een bewijs dat je rechtmatig in Nederland verblijft, bijvoorbeeld een verblijfsvergunning
  • bewijsstukken van zaken die in het buitenland hebben plaatsgevonden (geboorte, huwelijk, echtscheiding). Kijk voor meer informatie op de pagina Inleveren/Afhalen van buitenlandse documenten
  • een kopie van je huurcontract of koopovereenkomst (alleen de pagina's met adresgegevens, namen en handtekeningen). Als je via een particulier een woning huurt, moet je ook een toestemmingsverklaring meenemen van de verhuurder en een kopie van zijn legitimatiebewijs.
  • als je bij iemand gaat wonen, moet je een ingevulde toestemmingsverklaring van de hoofdbewoner/eigenaar meenemen en een kopie van zijn legitimatiebewijs
  • bij vestiging vanuit CuraƧao, Sint Maarten, Saba, Sint Eustatius, Bonaire of Aruba een bewijs van uitschrijving uit de basisadministratie

Let op dat je alle documenten meeneemt naar de afspraak, anders kan de gemeente je inschrijving nog niet verwerken.

Voor expats

Het International Welcome Centre maakt het makkelijker voor expats om te registreren. Ook werkgevers van expats kunnen hier een afspraak maken als zij zaken voor hun expats willen regelen. Kijk voor meer informatie op de website Welcome to Utrecht Region.