Vergaderdata, agenda's en verslagen welstand

Algemeen

De gemeente controleert bouwplannen volgens de eisen van welstand. Heb je een bouwplannen ingediend en wil je aanwezig zijn bij de welstandsbeoordeling? Dan kun je dit aangeven bij het indienen van de plannen. Je krijgt dan een uitnodiging als je plan aan bod komt.

Alle vergaderingen van de commissies en van de stadsbouwmeester zijn openbaar. Wil je een vergadering als toehoorder bijwonen dan hoef je je niet aan te melden.

Inspreken

Je kunt spreektijd aanvragen door de ambtelijk secretaris van de subcommissie erfgoed te bellen via telefoonnummer 14 033. Geef dit wel ruim van te voren aan, zodat daar in de agenda rekening mee gehouden kan worden.

  • De stadsbouwmeester beoordeelt wekelijks bouwplannen, elke dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
  • De subcommissie erfgoed komt om de week op een dinsdagmiddag bij elkaar vanaf 12.30 uur.
  • De commissie Ruimtelijke Kwaliteit komt maandelijks bij elkaar op maandag van 15.15 tot 17.30 uur. Bekijk de vergaderdata.
  • Vind je een agenda of verslag niet in onderstaand overzicht? Zoek dan via onze Archiefwebsite.

Locatie van de vergaderingen

In de agenda’s die je hieronder kunt downloaden, vind je de locatie en de precieze tijden van de vergaderingen.