Monumenten en panden in beschermde stadsgezichten verbouwen

Algemeen

Woon je in een monument of in een pand in een beschermd stadsgezicht? Dan gelden er andere regels bij onderhoud of een verbouwing. Zo blijft het bijzondere karakter van Amersfoort in stand. De gemeentelijke afdeling Monumentenzorg is het eerste aanspreekpunt voor alles wat te maken heeft met het gebouwd erfgoed in Amersfoort.

Beschermde panden en stadsgezichten

In Amersfoort staan in totaal meer dan 500 rijksmonumenten en meer dan 150 gemeentelijke monumenten. Daarnaast heeft het rijk de Binnenstad en een deel van het Bergkwartier aangewezen als beschermd stadsgezicht. Amersfoort kent ook gemeentelijke stadsgezichten.

Je vindt alle monumenten en monumentale stadsgezichten op de kaart via de website Amersfoort in Beeld.

Verbouwen? Bespreek je plannen met Monumentenzorg

Voor de meeste verbouw- of herstelwerkzaamheden aan een monument of in een beschermd stadsgezicht is een omgevingsvergunning nodig. Neem voordat je een vergunning aanvraagt eerst contact op met de afdeling Monumentenzorg van de gemeente.

De medewerkers van Monumentenzorg geven advies over historische, bouwkundige en procedurele aspecten. Maar ook over zaken als subsidie en financiering. Zo kom je bij het aanvragen van de vergunning niet voor verrassingen te staan.

Advies over (duurzame) aanpassingen

De medewerkers van de afdeling Monumentenzorg kunnen je ook adviseren over andere zaken. Bijvoorbeeld over:

  • isolatiemaatregelen die passen in een monument
  • het plaatsen van zonnepanelen op een monument of in een beschermd stadsgezicht

Op duurzaambouwloket.nl vind je daar ook meer informatie over. 

Hoe Amersfoort omgaat met verduurzaming van erfgoed en welke regels er voor zonnepanelen gelden, lees op de pagina Duurzaam Erfgoed.

Wel of geen vergunning nodig

Voor kleine en reguliere onderhoudswerkzaamheden heb je geen vergunning nodig. Het gaat dan om werkzaamheden waarbij de materiaalsoort, kleur, vorm, detaillering en profilering niet anders worden. Datzelfde geldt voor wijzigingen in het interieur aan onderdelen zonder monumentale waarde waarvoor geen hak- en breekwerk in het casco nodig is.

Voorbeelden van werkzaamheden waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is:

  • schilderen in dezelfde kleur
  • plaatselijk vervangen kapotte ruiten of dakpannen door hetzelfde type glas of dakpan
  • opstoppen van rieten daken
  • plaatselijk herstellen van kozijnen, ramen, deuren en pleisterwerk

Neem bij twijfel over het wel of niet aanvragen van een vergunning contact op met Monumentenzorg. De medewerkers kunnen je gratis adviseren over herstelwerkzaamheden aan je pand. Dit voorkomt vervelende procedures en vertragingen.

Een volledige toelichting op de regels van het rijk voor vergunningvrije werkzaamheden vind je in de (landelijke) brochure Vergunningvrij. Die is uitgegeven door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en vind je op hun website www.cultureelerfgoed.nl. Voor de gemeentelijke monumenten in Amersfoort hanteren wij dezelfde richtlijnen. Wil je meer informatie? Dan kun je ook kijken op de website van Monumententoezicht.

Bouwhistorisch onderzoek

Soms is aanvullend bouwhistorisch onderzoek nodig voordat de gemeente de juiste beslissing over een verbouwing kan nemen. Een bouwhistorisch onderzoek kan veel vertellen over de geschiedenis van een pand. Neem voor meer informatie contact op met Monumentenzorg.

Monumentenwacht

Als eigenaar van een monument kun je lid worden van de onafhankelijke organisatie Monumentenwacht. De Monumentenwacht voert dan periodiek een grondige bouwkundige inspectie uit aan jouw monument en maakt hiervan een rapport. Een goede basis voor het onderhoud en beheer van het pand. Kijk voor meer informatie op www.monumentenwacht-utrecht.nl.