Twee geschikte locaties aangemeld voor opvang dak- en thuisloze mensen

Amersfoort koopt samen met de regio de ondersteuning in die onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) valt. Dit gebeurt via een aanbesteding. Dit geldt ook voor het ondersteunen van dak- en thuislozen: maatschappelijke opvang.

Amersfoort koopt samen met de regio de ondersteuning in die onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) valt. Dit gebeurt via een aanbesteding. Dit geldt ook voor het ondersteunen van dak- en thuislozen: maatschappelijke opvang. De kaders voor deze inkoop zijn door alle gemeenteraden in de regio vastgelegd in onze regiovisie ‘Samen in de wijk – doorontwikkeling ondersteuning met noodzakelijk verblijf’. 

Een centrale voorwaarde om de maatschappelijke opvang goed te kunnen organiseren, is het vinden van een geschikte locatie in of nabij het centrum van Amersfoort. Die moet beschikken over een inloopvoorziening voor dak- en thuisloze mensen en minimaal 25 tot maximaal 30 eenpersoonskamers waar dak- en thuisloze mensen tijdelijk kunnen verblijven. De inloopvoorziening is overdag geopend en de kamers zijn voor 24-uurs verblijf.

Twee geschikte locaties

Kandidaten moesten uiterlijk 1 september 2023 de locatie doorgeven aan de gemeente en aantonen dat de locatie voldoet of kan voldoen aan de gestelde eisen. In juni 2023 maakte de gemeente al bekend dat het pand aan de Nieuweweg 4 aan de gemeente aangeboden is om te gebruiken voor een inloopvoorziening en kamers voor de opvang van dak- en thuislozen. Daarnaast heeft de gemeente nog 1 geldige aanmelding ontvangen van een andere pandeigenaar. 

Dit betekent dat er 2 geschikte locaties zijn aangedragen en dat we met beide pandeigenaren de onderhandelingsprocedure zullen voeren. Uit deze onderhandelingsprocedure volgt met welke pandeigenaar wij overeenkomst sluiten voor de daklozenopvang. De gemeente wordt gedurende de onderhandelingsprocedure geadviseerd door een onafhankelijk cliëntenpanel. Dit panel bestaat uit ervaringsdeskundigen van buiten onze regio en die geen directe of indirecte relatie hebben met de deelnemende partijen. 

Wat de tweede locatie is en de pandeigenaar maken wij op korte termijn bekend. In het belang van de huidige bewoners en omwonenden van het tweede pand doen wij dit in zorgvuldig overleg met de pandeigenaar.