Toekomst stadhuis

Amersfoort gaat een nieuw stadhuis bouwen. Dat besloot de gemeenteraad eind 2019. Het nieuwe stadhuis komt op de Trapeziumlocatie. Dit is het terrein dat direct naast het spoor, het Eemplein en de rotonde Nieuwe Poort ligt.

In het raadsbesluit stond dat het nieuwe stadhuis van Amersfoort een duurzaam, aansprekend en gastvrij huis voor de stad moet zijn. Dat is de wens. Maar wat is dat eigenlijk? En waar denk jij dan aan? Daarover gaan we graag met jou in gesprek.

Wil je niks missen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief Toekomst Stadhuis.

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Beslissing valt: stadhuis op Trapeziumlocatie

De gemeenteraad heeft dinsdagavond 12 november 2019 besloten om een nieuw, energieneutraal stadhuis te... Lees meer

Geef online je mening over het huis voor de stad

Wat is voor jou een huis voor de stad? Geef in het formulier jouw mening over het nieuw te bouwen stadhuis... Lees meer

Bijeenkomst Toekomst Stadhuis gaat niet door

De bijeenkomst over de toekomst van het stadhuis van Amersfoort op 25 maart gaat niet door. Lees meer
Keuze voor nieuwbouw in plaats van renovatie

In 2017 werd besloten om het stadhuis te renoveren voor 30 miljoen. Toen er in 2018 veel asbest werd gevonden, bleken de kosten een stuk hoger uit te komen dan die 30 miljoen. Daarop is besloten om alle opties, ook nieuwbouw, opnieuw te bekijken. In die zelfde periode werden de wensen en eisen rondom duurzaamheid door het nieuwe college flink aangescherpt. De keuze is nu op nieuwbouw gevallen omdat de kosten voor renovatie en nieuwbouw (op lange termijn) vergelijkbaar zijn. Nieuwbouw geeft bovendien de mogelijkheid om een energieneutraal stadhuis neer te zetten.

Een nieuw gebouw in relatie tot bezuinigingen

De jaarlijkse kosten van het nieuwe stadhuis worden niet hoger dan de kosten van het huidige stadhuis. Deze kosten passen ook binnen het huidige huisvestingsbudget van de gemeente. Hoe dat kan? Dat komt deels doordat er bij investeringen een verschil is tussen de startinvestering en de maandlasten. De maandlasten van het huidige stadhuis zijn hoog (onder andere door energielabel G) en bij een nieuw gebouw dalen de maandlasten. Dit betekent concreet dat er geen extra geld wordt vrijgemaakt voor huisvesting. Er wordt ook geen geld uit andere potjes gehaald zoals zorg of onderwijs. Er is nu geld beschikbaar voor huisvesting en dit blijft hetzelfde.

Waarom niet in het huidige stadhuis blijven en niks doen?

Het huidige stadhuis heeft energielabel G en alle overheidsgebouwen moeten binnen enkele jaren energielabel C hebben. Dit is landelijke wetgeving waar Amersfoort zich ook aan moet houden. Daarnaast voldoet het pand niet meer aan de eisen van deze tijd. Als we niks doen dan moeten we over een aantal jaar verplicht dit pand verlaten.

Stadhuis en verkeersdrukte rotonde Nieuwe Poort

Uit onderzoek bleek dat een stadhuis bij het Trapezium voor weinig extra verkeer zorgt op de rotonde. Er zou sowieso op die plek gebouwd gaan worden en dat levert ook verkeersbewegingen op. De rotonde bij de Nieuwe Poort is echter nu al een probleem dus dat knelpunt moet aangepakt worden.

Bestemming en asbestsanering huidige gebouw

We weten nog niet wat er met huidige gebouw gaat gebeuren. Dit wordt onderdeel van een toekomstige ontwikkeling. We gaan uit van verkoop en herontwikkeling door een derde partij. Dat betekent niet automatisch sloop maar kan ook renovatie inhouden. In de taxaties is rekening gehouden met waardevermindering door asbest.

Contact

Heb je vragen?

14 033

of mail naar toekomststadhuis@amersfoort.nl.