Toekomst stadhuis

Amersfoort gaat een nieuw Huis voor de Stad bouwen. Dat besloot de gemeenteraad eind 2019. Het nieuwe stadhuis komt op de Trapeziumlocatie. Dit is het terrein dat direct naast het spoor, het Eemplein en de rotonde Nieuwe Poort ligt.

Nieuwsbrief Toekomst Stadhuis

Stadsenquête: ruime voldoende voor schetsontwerp stadhuis

Inwoners van Amersfoort vinden het nieuwe stadhuis zoals voorgesteld in het schetsontwerp, aansprekend... Lees meer

Maatschappelijke partners in nieuwe Huis voor de Stad

De gemeente reserveert in het schetsontwerp voor het nieuwe stadhuis extra ruimte voor huisvesting en... Lees meer

Kraaijvanger ontwerpt Huis voor de Stad Amersfoort

Kraaijvanger Architects gaat het nieuwe stadhuis van Amersfoort ontwerpen. Dit ontwerpteam is geselecteerd... Lees meer

Vragen op een rij

We hebben ideeën en wensen verzameld van inwoners, belangengroepen, medewerkers van de gemeente en de gemeenteraad. Hieruit blijkt dat we een aantal dingen erg belangrijk vinden.

  • Mensen willen elkaar gaan ontmoeten in het nieuwe stadhuis.

  • Het gebouw wordt toekomstbestendig en energieneutraal.

  • We gaan samenwerken met maatschappelijke partners waardoor we inwoners nog beter kunnen helpen.

  • Het nieuwe stadhuis heeft een openbare horecazaak.

Er is nu één keer een investering van 108 miljoen euro nodig. Dat is meer dan we in 2019 voorspelden, maar heeft een aantal redenen. Zo kunnen we namelijk aan de wensen van de stad en organisatie voldoen, zijn het deels investeringen die zichzelf gaan terugverdienen én gaat het om kosten die we over een langere tijd kunnen spreiden. Onderaan de streep betekent dat dat het nieuwe stadhuis niet meer gaat kosten dan het huidige stadhuis.

Het nieuwe Huis voor de Stad wordt bijvoorbeeld toekomstbestendig. Dat betekent meerdere dingen. Zo investeren we in verschillende duurzame onderdelen, zoals zonnepanelen, goede isolatie en warmtekoudeopslag. Die verdienen zichzelf eerst terug en geven na verloop van tijd zelfs winst. Bovendien gaat het stadhuis hierdoor straks minstens 50 jaar mee, terwijl we eerst 40 jaar voor ogen hadden. Hierdoor kunnen we de kosten van de investering over een langere tijd spreiden.

Verder houden we rekening met nieuwe wensen in de toekomst. Zo kunnen we het gebouw straks makkelijk aanpassen voor andere gebruikers (bijvoorbeeld delen verhuren) en andere activiteiten (bijvoorbeeld wonen of onderwijs). We gaan sowieso ruimtes verhuren aan horeca en maatschappelijke partners. Ook dat levert weer geld op. Samengevat: het nieuwe stadhuis wordt toekomstbestendig en gaat zichzelf terugverdienen.

Voor de grootte van het gebouw is inderdaad gekeken naar hoeveel mensen er straks waarschijnlijk tegelijk zitten te werken. We gaan er nu vanuit dat mensen dan gemiddeld één dag per week thuiswerken. Omdat corona nog een grote rol speelt, weten we dit nu nog niet precies. Daarom houden we dit goed in de gaten en blijven we het verdere ontwerp van het gebouw erop bijsturen. Feit is al wel dat we het gebouw straks makkelijk kunnen aanpassen aan de hoeveelheid mensen en veranderende wensen. We kunnen ruimten straks letterlijk vergroten of verkleinen en delen verhuren.

Steeds meer dingen kunnen inderdaad digitaal. Zeker bij makkelijke producten als een paspoort of vergunning. Voor wat ingewikkeldere vragen willen inwoners wel langs blijven komen. Daarnaast hebben mensen soms liever persoonlijk contact en kunnen wij ons werk soms beter doen als we elkaar ontmoeten. Daarom zal er altijd behoefte blijven aan echt contact. Zeker voor mensen met een beperking, inwoners die de digitale wereld lastig vinden of bijvoorbeeld laaggeletterden.

Ook willen we als gemeente dichtbij, nieuwsgierig en aanspreekbaar zijn: dat is ons motto. Een Huis voor de Stad zoals we nu voor ogen hebben, helpt daarin mee. Mensen gaan elkaar hier ontmoeten in de horecagelegenheid of vergaderruimtes (die ook ’s avonds te huren zijn). Daarnaast kunnen ze wandelen op de groene pleinen en in de tuinen, of bij raadsvergaderingen zijn. Bovendien komen in het nieuwe stadhuis maatschappelijke organisaties te zitten, zoals Indebuurt033. Hierdoor kunnen zij nog beter helpen en zullen meer mensen elkaar ontmoeten.

Het nieuwe Huis voor de Stad willen we realiseren binnen de beschikbare budgetten in de begroting voor huisvesting. We noemen dat budgetneutraal. Dat betekent dat de jaarlijkse kosten van het nieuwe stadhuis niet hoger worden dan de kosten van het huidige stadhuis. Hoe zit dat? Bij een nieuw gebouw investeren we bij de start (aankoop grond en bouwkosten), maar die kosten spreiden we vervolgens over een lange periode. Ook zijn de maandlasten van een nieuw, energiezuinig gebouw veel lager dan die van het huidige stadhuis. Als je de startinvestering en de nieuwe, lagere maandlasten bij elkaar optelt, kom je op de lange termijn op hetzelfde bedrag uit als de huidige maandlasten van het stadhuis. Er wordt dus geen extra geld vrijgemaakt voor huisvesting en er wordt ook geen geld uit andere potjes gehaald.

Op het Trapezium: het terrein direct naast het spoor, het Eemplein en de rotonde Nieuwe Poort. Klik hier om naar de locatie op Google Maps te gaan.

De noodzaak om een nieuw stadhuis te ontwikkelen is groot. Het gebouw dat er nu is bestaat uit zo'n vijf locaties. Die zijn in ons bezit of huren we. Al sinds 2009 investeren we terughoudend in onze eigen gebouwen, terwijl ze groot onderhoud nodig hebben. Installaties, daken, kozijnen en andere onderdelen zouden vervangen moeten worden omdat ze vaak al oud zijn en ver voorbij hun normale levensduur. Daarnaast moet het stadhuis een beter energielabel krijgen. De gebouwen die er nu zijn hadden tot en met 2020 label G. Door nieuwe regelgeving kregen ze in 2021 energielabels van G tot B. In 2023 moeten alle kantoorgebouwen energielabel C hebben. Waarschijnlijk worden die eisen nog strenger en moet het in 2030 energielabel A zijn. Dat is landelijke wetgeving. Hierdoor en vanwege het grote onderhoud dat echt nodig is, is niets doen geen optie. Eerst, in 2019, wilden we het stadhuis aanpakken met een grote renovatie. Toen besloot de gemeenteraad echter dat het het beste is is om een heel nieuw stadhuis te bouwen. Hierdoor kan het pas echt duurzaam worden.

Uit onderzoek bleek dat een stadhuis bij het Trapezium voor weinig extra verkeer zorgt op de rotonde. Er zou sowieso op die plek gebouwd gaan worden en dat levert ook verkeersbewegingen op. De rotonde bij De Nieuwe Poort is echter nu al een probleem, dus dat knelpunt moet aangepakt worden.

We weten nog niet wat er met het huidige gebouw gaat gebeuren. Dit wordt onderdeel van een toekomstige ontwikkeling. We gaan uit van verkoop en herontwikkeling door een derde partij. Dat betekent niet automatisch sloop, maar kan ook renovatie inhouden. In de taxaties is rekening gehouden met waardevermindering door asbest.

Als alles volgens plan verloopt, is het nieuwe gebouw eind 2025 klaar om in gebruik te nemen.

Contact

Heb je vragen?

14 033

of mail naar toekomststadhuis@amersfoort.nl.